• Karnevalové vyučování
     • Karnevalové vyučování

     • Mezi akce, které již tradičně patří ke každoroční školní zábavě, určitě patří vyučování v duchu masopustních tradic. V letošním roce karneval připadl přesně na Masopustní úterý. Žáci prvního stupně se celý den učili v maskách a o velké přestávce prošel průvod maškar školou i školkou. Na závěr masopustního veselí se všechny pohádkové, veselé či hrůzu nahánějící masky sešly v tělocvičně, kde si spolu zadováděly. Tance všeho druhu ovládly zábavu v tělocvičně a děti si zadováděly i zasoutěžily. Nakonec došlo na tradiční pohřbívání basy a karneval se ukončil. Po bujarém veselí nastává období čtyřicetidenního půstu a příprava na jarem provoněné Velikonoce.

      Publikováno 10. 3. 2019

    • Recitační klání
     • Recitační klání

     • V úterý 12. února 2019 po vyučování nadešel čas, kdy se mohli opět potěšit milovníci poezie z řad našich žáků. Ti odvážní přišli recitovat a ti druzí mohli pouze poslouchat. Před čtyřčlennou porotu předstoupilo 29 recitátorů. Ač prý jsou básničky většinou záležitostí dívek, našlo se i dost odvážných chlapců. Výkony byly celkem vyrovnané, někoho potrápila tréma, ale celkový dojem byl výborný, což potvrdilo i publikum svým hlasitým potleskem pro každého soutěžícího. Porota neměla vůbec lehké rozhodování, ale nakonec vybrala 15 recitátorů, kteří budou naši školu reprezentovat na okrskovém kole v Aši. JABA

      Publikováno 25. 2. 2019

    • Lyžařský výcvikový kurz 2019
     • Lyžařský výcvikový kurz 2019

     • Lyžařský výcvik proběhl v termínu 4. - 8. února 2019. Na lyžáku to bylo fajn. První den jsme se rozdělili, podle skušenosti s lyžováním, do třech skupin. Učili jsme se s panem učitelem a instruktory chodit stromeček do svahu, jezdit z kopce, také padat a poté si stoupnout zpět na lyže. Druhý den páni instruktoři zjistili co umíme a co ne, a podle toho jsme jezdili na sjezdovce, která nám vyhovovala. Tak to bylo až do čtvrtka.V pátek to bylo jiné! Měli jsme závody - slalom. Všechny nás to moc bavilo. Nakonec jsme se společně vyfotografovali. Všichni byli moc zklamani z toho, že nám už skončil ten nejkrásnější týden co jsme kdy mohli mít. Měli bychom jít za naší paní ředitelkou a poprosit ji, zda by bylo možné příští rok jít opět na lyže. Lyžování je totiž báječné.

      Jaroslava Březinová, žákyně 7.A

      Publikováno 25. 2. 2019

    • Povánoční tělomrsk
     • Povánoční tělomrsk

     • V úterý 22. ledna 2019 se v tělocvičně naší školy konala již tradiční sportovní akce, které se zúčastnilo přes 30 dětí z prvních až pátých tříd. Akce začala rozcvičkou. Ta proběhla ve svěžím tempu, jež udávaly dětské písničky. Na stanovištích se švihadly, klouzačkami, švédskými bednami, lavičkami a gymnastickým kobercem děti prokázaly, že obratnost, rychlost, vytrvalost, přesnost, odvaha a sportovní chování jim v žádném případě nechybí. Skvělé výkony v jednotlivých disciplínách byly proloženy krátkými hudebně pohybovými chvilkami. Sportovní výkony probíhaly v přátelské atmosféře a děti odcházely příjemně unavené a spokojené.

      Publikováno 11. 2. 2019

    • Ašský OVOV halový pětiboj – 6. ročník
     • Ašský OVOV halový pětiboj – 6. ročník

     • Ve středu 30. ledna se ve sportovní hale v našem městě uskutečnila další akce pro mládež ze základních škol 2. stupně a nižšího stupně gymnázií. Organizátorem byla jako obvykle ZŠ a MŠ Okružní z Aše. V hale se sešli nejlepší sportovci z 5 škol našeho ašského okrsku – ZŠ Kamenná, ZŠ Hlávkova, ZŠ Hranice, Gymnázia Aš a školy pořadatele. Pravidelným účastníkem jsou v každém ročníku i reprezentanti ZŠ Františkovy Lázně. Škoda, že již bohužel 4. rokem chyběli žáci z Hazlova. Přesto pořadatelé zaznamenali rekordní počet přihlášek, dohromady 126 dětí na startovní čáře - 62 dívek a 64 chlapců v ročnících 2004 – 2009 bylo toho jasným důkazem. Soutěžilo se v kategorii družstev, kam každá škola přihlásila do svého týmu 4 dívky a 4 chlapce narozených 2005 – 2008. Jejich výsledky se započítávaly zároveň i do kategorií jednotlivců. Ti, kteří se nenominovali do školního družstva, bojovali v jednotlivcích v příslušných věkových kategoriích (v ročnících) dívek resp. chlapců. V 9.00 hodin bylo slavnostní zahájení, hned na to se rozběhly disciplíny pětiboje na připravených stanovištích a podle připraveného harmonogramu – trojskok (2 pokusy), hod medicinbalem vzad (2 pokusy), leh – sedy a švihadla ve 4 variantách. Poslední dvě výše jmenované disciplíny vždy po neuvěřitelnou dobu 2 minut! Pro velký počet žáků byly pro soutěž připraveny 2 paralelní sektory. Po skončení první části přišla na řadu 5. disciplína – dribling mezi metami opět po dobu 2 minut. Mladí sportovci vše úspěšně překonali a svými výkony přispěli nejen k výsledkům družstva, ale i celkovým svým příspěvkem do soutěže jednotlivců. Naše škola dává šanci nejmenším (žáci 3. – 5. tříd) a zapojila je do 1. velké OVOV akce tohoto školního roku v hojném počtu.  Nejvíce žáků přihlásila ZŠ Františkovy Lázně, my jsme však v tomto porovnání skončili s 28 reprezentanty nedaleko za pravidelným účastníkem republikových kol. Vysoko si ceníme výsledků našich barev, protože v soutěži jednotlivců jsme vystoupili v 12 případech na stupně vítězů. Třešničkou na dortu byly stříbrné medaile a celkové 2. místo mezi družstvy. Hlavní část končila slavnostním vyhlášením přibližně v 12.30 hodin. Diplomy, ceny a medaile byly předány nejlepším žákům a žákyním Patřili jsme se ziskem 13 medailí k nejlepším na sportovišti. Program pětiboje však měl další pokračování, od 14.15 hodin následovala populární soutěž dvojic – dítě/rodinný příslušník. Ta byla připravena pro žáky a žákyně 3. - 5. třídy a jejich nejbližší. Do soutěže se přihlásilo celkem 8 dvojic a je třeba konstatovat, že někteří žáci soutěžili již v dopoledních soutěžích. Klobouk dolů před maminkami i tatínky, kteří se přihlásili, předvedli opravdu kvalitní výkony a tím nejlepším způsobem podpořili zájem svých ratolestí.

      Výsledky našich reprezentantů snesou nejvyšší kritéria a slova uznání:

      Družstvo: celkově na 2. místě (vítěz ZŠ Františkovy Lázně)

      Jednotlivci:

      1. místo – Veronika Jeníčková (2004), Natálie Trojanová (2008), Daniela Benedeková (2009), Alexandr Tran (2004)

      2. místo – Pavlína Strohová (2004), Sára Vinceová (2005), Ivana Džupinová (2008), Dominik Hampl (2005), Adam Cichí (2007), Antonín Žibrický (2009)

      3. místo – Jenifer Nguyen (2008), Ladislav Zemanovič (2005)

      Poděkování všem, kdo pomohli!! Městu Aš za poskytnutí grantu. Vedení školy za podporu těchto aktivit a za zprostředkování grantu města Aš. Mgr. Radku Zavřelovi za zajištění medailí a diplomů. Rozhodčím a pedagogům v hale za jejich příkladnou práci a nasazení při rozhodování. Soutěžícím za účast a snahu o co nejlepší výkon.

      V Aši, 1. 2. 2019, Mgr. Karel Sláma

      Publikováno 5. 2. 2019

    • Křesťanské tradice - Vánoce
     • Křesťanské tradice - Vánoce

     • Tento projekt byl připraven ve spolupráci s Římsko-katolickou církví v Aši. Již v době adventu jsme si s dětmi začaly vyhledávat informace o tom, co to jsou vánoční tradice a obyčeje. Děti zjišťovaly i ve svých rodinách, jak prožívali tyto svátky jejich rodiče i prarodiče. V hodinách prvouky jsme společně vedli diskuze i debaty na téma Vánoce a vyzkoušeli si některé zvyky v praxi, např. pouštění skořápkových lodiček, rozkrojení jablíček, barborka, V hodinách literatury si děti četly biblické příběhy. Při hudební výchově nechyběl zpěv koled.Odborníka jsme našli v katolickém kostele. Byl jím pan farář, který projevil velikou ochotu sdělovat i trpělivost. Ukázal dětem hlavní části kostela a vysvětlil jejich význam. Největší zájem sklidily jesličky. Pan farář velmi poutavým vyprávěním přiblížil celý biblický příběh o narození Ježíše Krista, o Josefovi, panně Marii, betlémské hvězdě, o třech králích....děti naslouchaly a dlouze se vyptávaly na věci, kterým úplně neporozuměly. Využili jsme i kostelní varhany k zpěvu i poslechu vánočních písní. A tak si každý odnesl nejen věcný výrobek, ale i kousek vánočního ducha.

      BaŽi

      Publikováno 25. 1. 2019

    • Úžasný úspěch našich plavců
     • Úžasný úspěch našich plavců

     • V posledních dvou týdnech měli někteří žáci naší školy opravdu napilno. 5.12. se v ašském bazénu výběr ze 4. a 5. tříd účastnil závodů v plavání. Družstvo bylo složeno z 6 dívek a 6 chlapců, přičemž každý jednotlivě podle svého výběru závodil na 25 metrů, následovala polohová štafeta na 3x25 metrů a konečně štafeta celého družstva (6x25 m.). Všichni předvedli výborné výkony a zajistili si postup do okresního kola, které se konalo 12.12. taktéž v ašském bazénu. Zde tým Okružní školy nestačil pouze na družstvo z Mariánských lázní. První místo uteklo našim závodníkům jen o pár bodů, ale i přesto se kvalifikovali do krajského kola. Toto kolo bylo kvůli tomu, že se jednalo o závody žáků prvního stupně, také nejvyšším možným stupněm poměření sil, kterého se mohli žáci účastnit. A i v krajském kole konaném v pátek 14.12. v Sokolově byli naši žáci vidět a to i přesto, že se do hornického města vyráželo již v smrtelně nehezkých 5:45 z hlavního nádraží v Aši. V konkurenci dalších 5 týmů skončilo naše družstvo i přes některé jednotlivé úspěchy celkově 6., nicméně první dva týmy byly složené z výborných plavců, kterým se nedalo skoro nijak rovnat. Navíc rozdíl mezi 4.,5. a 6. místem byl skutečně minimální – činil pouhých 8 bodů (pro představu rozdíl mezi 3. a 4. týmem byl 14 bodů, mezi 2. a 3. týmem dokonce 31 bodů a mezi 1. a 2. 24 bodů)! Všichni reprezentanti zaslouží za účast na krajské úrovni velikou pochvalu a doufáme v další skvělé výsledky našich žáků.

      Publikováno 21. 12. 2018

    • Vánoční jarmark 2018
     • Vánoční jarmark 2018

     • V úterý odpoledne 18. prosince se chodba v 1. patře naší školy proměnila ve vánoční jarmark. Žáci 1. stupně a děti ze školní družiny spolu se svými učitelkami a vychovatelkami vyrobili krásné vánoční dekorace, aby je nabídli ke koupi rodičům i ostatním návštěvníkům. Mezi výrobci a prodejci byla i dvě děvčata z 9. třídy. Výtěžek z prodeje věnujeme adoptované africké dívence. Možná chuť pomoci ve vánočním čase někomu, kdo se nemá tak dobře jako my v Evropě, nebo opravdu krásné výrobky, nebo obojí vymetlo rychle pulty a pultíky našich malých prodavačů. Pak se všichni sešli u školního vánočního stromu bohatě nazdobeného našimi žáky vyrobenými ozdobami, aby si poslechli netradiční zimní písně v podání pěveckého souboru Bublinky, který vede paní učitelka Živčáková. Ta našim hostům také sama zazpívala. Žáci ze 4. B předvedli vánoční hru o hostinci U Dobrého anděla, který tři andělé zapojili do toho Narození, jež si každý rok už více než dvě tisíciletí o Vánocích připomínáme. Byla to tradičně velmi povedená akce. Milé setkání rodičů, žáků a učitelů. Děkujeme všem, kteří s námi oslavili závěr adventu.

      Publikováno 21. 12. 2018

    • Vánoční vyrábění
     • Vánoční vyrábění

     • Ve čtvrtek 13. prosince měly obě první třídy projektové vyučování - „Vánoční dílny“. Ráno se všichni žáci sešli před školou a pak společně odjeli vlakem do Františkových Lázní. V muzeu bylo pro ně připraveno vánoční překvapení. Pod vedením odborníka paní Petry Polívkové, Dis. si žáci připomněli vánoční zvyky a tradice, které se dříve dodržovaly a mnohé se udržují i v dnešní době. Např. si žáci rozkrojili jablko, pouštěli ořechovou skořápku po vodě, z hrnečku věštili svoji budoucnost… Získali také informace o sv. Ondřejovi o Lucii, která měla zrovna 13. prosince svátek. V druhé části dopoledne si pak každý žák vyrobil ozdobnou svíčku a obal. Dopoledne uteklo  a my  jsme se museli rozloučit. Cestou na vlak jsme si ještě na kolonádě prohlédli ozdobený vánoční strom s betlémem. Každý žák si přivezl domů kromě dárku i mnoho zážitků. H.Dantlingerová

      Publikováno 21. 12. 2018

    • Mikulášská nadílka
     • Mikulášská nadílka

     • Vánoční zvyky a tradice se na naší škole stále dodržují. Ve středu 5. prosince se ve škole nadělovalo. Přišel za dětmi Mikuláš a jeho družina. Za Mikuláše ,čerty a anděly se převlekli žáci 9. třídy. To bylo něco! Nejprve se všichni vypravili do naší mateřské školky a pak pokračovali na 1. stupni. Mikuláš pochválil hodné děti, zlobivější trochu pokáral. Někteří žáci se malinko báli, ti odvážnější se dokonce s čerty i vyfotili. Nakonec se všichni radovali z nadílky, kterou dostali. Strávili jsme ve škole dopoledne plné zážitků a těšíme se na příští rok, až k nám Mikuláš se svými čerty zase zavítá.

      H. Dantlingerová

      Publikováno 21. 12. 2018

    • První třídy navštívily „peklo“
     • První třídy navštívily „peklo“

     • 4. prosince se šly první třídy podívat do pekla. Na Základní škole a Praktické škole v Aši se konal projektový týden PEKLO. Po milém uvítání hodným čertem, scházeli žáci do bývalé kotelny, která byla přeměněna na peklo. Tam na děti čekalo laserové osvětlení, zvukové a světelné efekty a hlavně malí čertíci. Ti je trochu postrašili a každému žákovi na tvář namalovali pekelné znamení, aby každý věděl, že byli v pekle. Od Mikuláše pak dostali na památku malého Mikuláše, od anděla lízátko a od čertů malého čertíka. H. Dantlingerová

      Publikováno 21. 12. 2018

    • Vánoční dílny ve františkolázeňském muzeu
     • Vánoční dílny ve františkolázeňském muzeu

     • Projektový den s vánoční tematikou, vyráběním svíček, cestou vlakem, procházkou vánočně oděným lázeňským městem a návštěvou Městského muzea ve Fr. Lázních to vše zvládli nejmladší žáci naší školy na svátek Sv. Lucie 13. 12.

      Publikováno 21. 12. 2018

     • SOK - florbal pro žáky ZŠ a nižšího stupně Gymnázií

     • V pátek 23. 11. 2018 uspořádala ZŠ Hlávkova Aš další ročník turnaje ve florbalu pro žáky okrsku Aš. Akce proběhla v tělocvičně Keller Aš. Zúčastnila se i naše škola a za soupeře měla bohužel pouze 2 další přihlášené – ZŠ a MŠ Hazlov a pořádající ZŠ Hlávkova. Týmy byly v 1 skupině, kde se hrálo systémem každý s každým 1x15 minut. Pro malý počet účastníků se střetly chlapecké týmy celkem 2x. Vítězem a zároveň postupujícím do okresního kola se stala škola s nejvyšším počtem získaných bodů. Po dramatických zápasech naši hoši vybojovali 3. místo v turnaji. Zahájili jsme porážkou 2:5 s pořadatelskou školou, následovalo jasné vítězství 3:0 proti ZŠ a MŠ Hazlov.  V odvetách jsme nestačili opět na ZŠ Hlávkova, tentokrát po výsledku 2:4. Je však nutné říci, že při troše sportovního štěstí jsme mohli dosáhnout minimálně na remízu. Zápas byl až téměř do konce velmi vyrovnaný. V posledním utkáním s Hazlovem nám 2. místo zaručovala 100 % i remíza, přišla však nešťastná a těsná porážka 1:2. Naši 3. příčku definitivně potvrdila překvapivá remíza 4: 4 v posledním utkání Hazlov – Hlávkova. Chlapci podali výkon na hranici svých možností, byli obětaví a bojovali fair a až do posledního momentu. Vystupování k rozhodčím i soupeřům bylo velmi slušné. A kdo nás reprezentoval? Tadeáš Kopecký, David Švarc (kapitán), Antonín Smrčka, Dominik Vrabec, Vojtěch Blecha, Tomáš Veselý a Valér Bednarz. Nejlepším střelcem byl David Švarc, který konta soupeřových brankářů zatížil 7 trefami, poslední přidal Tadeáš Kopecký.

      Pořadí turnaje:

      • ZŠ Hlávkova Aš 7 bodů Skóre 17:9
      • ZŠ a MŠ Hazlov 3 body Skóre 7:12
      • ZŠ a MŠ Okružní Aš 2 body Skóre 8:11

      V Aši, 23. 11. 2018, Mgr. Karel Sláma

      Publikováno 27. 11. 2018

    • Laskavci z Okružní
     • Laskavci z Okružní

     • Letos se náš školní parlament poprvé zapojil do projektu Nadace Karla Janečka Jsem laskavec. Stali jsme se jednou z více než čtyř set laskavých škol celé republiky. 13. listopad byl Světovým dnem laskavosti a my jsme si mohli vybrat, který dobrý skutek chceme spáchat. Kromě nějakého vlastního nápadu byly nabízeny dobré skutky v útulku pro opuštěná zvířata, nebo sběr obnošeného šatstva a následné obdarování potřebných, úklid okolí školy, anebo návštěva domu pro seniory. Zvolili jsme ašský Domov pro seniory Carvac – rozhodli jsme se pro společné vyrábění. Děti se vzorně připravily. Přinesly si z domova tavné pistole a nasbíraly přírodní dekorace – suché listí, různé šišky, jehličnaté větvičky nebo větévky porostlé lišejníkem a další jiné ozdobičky a pentličky. Já jsem to všechno jistila vlastní přípravou, ale nebylo jí vůbec třeba. To mě potěšilo. Po první vyučovací hodině jsme se vydali na ohlášenou návštěvu do Carvacu. Z kopce na kopec. Senioři i personál se na nás usmívali, měli připravené stoly na vyrábění, a tak se všichni pustili do práce. Společně vytvořili pro každého přítomného krásný věneček. Přes počáteční ostych našich dětí se pak hovor přece jen rozproudil a nakonec šly děti spolu s novou babičkou či dědečkem odnést věneček na jejich pokoj. Děti to bavilo, měly z toho velikou radost, proto jsme předběžně domluvili další vyrábění, a to bude velikonoční. Práce školního parlamentu je součástí našeho školního minimálního preventivního programu. Snažíme se každý měsíc uspořádat a zrealizovat nějakou akci. Není to jednoduché, protože sportovní aktivity má pod palcem pan učitel Karel Sláma, který do nich spolu se svými kolegy zapojuje žáky nejen jako účastníky, ale také organizátory. Metodické sdružení 1. stupně připravuje rovněž skvělé a zajímavé programy. Takže my jsme se blýskli vydařenou drakiádou v nádherném čase babího léta a vysadili jsme Strom svobody ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách; ale zdařilo se. Věřím, že nadšení členům parlamentu vydrží a že o jeho členství bude v budoucnu tahanice jako o vítězství v parlamentních nebo komunálních volbách.

      Publikováno 17. 11. 2018

    • Oslavy 100. výročí založení Československé republiky na ZŠ a MŠ Okružní
     • Oslavy 100. výročí založení Československé republiky na ZŠ a MŠ Okružní

     • Tak významné výročí jsme nemohli nechat bez povšimnutí. Už na konci srpna, kdy se plánuje organizace následujícího školního roku, se prioritou staly oslavy založení republiky. Učitelé se v úterních odpoledních několikrát sešli, aby se ze skutečné bouře mozků zrodil projekt, který dětem přiblíží 100 let trvání naší republiky.

      Základem byla výzdoba oken školy, která byla připravena v loňském školním roce. Pak jsme se pustili i do vnitřní výzdoby. Vzali jsme si za cíl, že výročí musí být vidět všude. Naši nejmenší lepili modro-červeno-bílé řetězy a malovali vlaječky. Učitelé přicházeli s dalšími nápady, jak výročí spolu s dětmi oslavit. Přihlásili jsme se do projektu Strom svobody, a v úterý 23. října jsme na pozemku školy vysadili lípu, kterou škole věnovaly Ašské lesy. Naši žáci v rámci pracovního vyučování s pomocí pana školníka vykopali jámu, školní žákovský parlament si připravil důstojný malý program, který narušovalo jen špatné počasí a silný vítr. Lípa, protože už nemá listí, je ozdobena mašlemi z trikolóry s označením jednotlivých tříd a podpisy jejich žáků. Pod kořeny je schránka se vzkazy a pamětním listem. Na úterní odpoledne byla připravena ve školní knihovně čtenářská dílna motivovaná  knihou Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Ve středu dopoledne si děti mohly prohlédnout a vyzkoušet repliku Božkova parního automobilu, kterou do školy přivezl a škole zapůjčil pan Boháč. I to pomohlo poznat historii. Mezitím se v hodinách připravovalo a cizelovalo páteční vystoupení všech tříd v aule naší školy. Protože byl projekt celý měsíc připravován a dětem snad ve všech hodinách připomínán, probraly rodiny půdy a sklepy a komory a našly prastaré hračky a předměty denní potřeby, z nichž paní Dantlingerová a Kuzmová vytvořily v knihovně výstavku. Co výstavku! Hotové muzeum! Učitelky prvního stupně v týdnu oslav chodily do školy v nádherných šatech a hlavně kloboucích, které připomínaly slávu První republiky. Nadšení zasáhlo všechny. Takže ve čtvrtek při společné dvouhodinovce v aule byla i spousta našich žáků v dobovém oblečení. Zazpívali společně písně Ach, synku, synku, Ta naše písnička česká a na závěr československou hymnu, kterými byla proložena jejich vystoupení. Kromě toho nám pánové Rejsek a Dušek předvedli uniformy a výbavu legionářů a českého četnictva. Pro 2. stupeň si paní Kočišová z ašského muzea připravila přednášku o minulosti Ašského výběžku. Nedá se v jedné zprávě popsat celý průběh našeho projektu, ale bez falešné skromnosti si musíme všichni poklepat rameno, protože tohle se opravdu povedlo. Nakonec si můžete všechny části projektu prohlédnout na webu školy. V pátek jeli žáci druhého stupně na symfonický koncert Má vlast do Mariánských Lázní a první stupeň podle rozpisu navštěvoval naše školní muzeum. Zmínila jsem paní učitelky Kuzmovou a Dantlingerovou, ale garanty projektu a moderátory čtvrtečního dopoledne, kteří si taky zaslouží ocenění, byly paní učitelky Balko, Živčáková, Kratochvílová a pan učitel Podhajský; a to taky není úplně fér, protože všichni další učitelé se zapojili a přispěli ke zdaru celé akce. Děkuji všem! Učitelům i žákům a rodičům! Bylo to krásné!

      Jaromíra Rusiniková

      Reportáž MVTV

      Publikováno 4. 11. 2018

    • 4. B si uvařila na oslavu výročí republiky škubánky s mákem
     • 4. B si uvařila na oslavu výročí republiky škubánky s mákem

     • Abychom minulost poznali ještě lépe, uvařili jsme si ve školní kuchyňce škubánky s mákem. Je to jídlo, které běžně naše babičky předkládaly svým rodinám. To velmi prosté jídlo z brambor a mouky, aby lépe „klouzalo“ do krku, se pomastilo sádlem nebo máslem a posypalo mletým mákem s cukrem. Svůj název škubánky, prý dostalo podle nutného škubání rukou, když se je hospodyně snažila odlepit ze lžíce na talíř. Děti mají rády sladká jídla, ale moje očekávání jejich apetit překonal. Několikrát si přidávaly, když se před tím aktivně na přípravě škubánků podílely. Natěšené na vaření si každý přinesl svou škrabku na brambory, a všechny byly velmi šikovné. Práci s vařícími bramborami jsem sice zastala z bezpečnostních důvodů sama, ale to bylo skutečně všechno, co jsem dělala. Děti si pak samy vyzkoušely škubání při nandávání na talíře. Těšíme se na další pracovní činnosti v kuchyňce. Čteme Robinsona Crusoe, tak si příště upečeme kváskový chléb.

      Publikováno 4. 11. 2018

    • Proběhlo odpoledne v knihovně s bratry Čapkovými
     • Proběhlo odpoledne v knihovně s bratry Čapkovými

     • Během projektu „100 let republiky“ jsme se sešli ve školní knihovně a připomněli si velikány naší literatury pro děti i dospělé. Bratry Josefa a Karla Čapkovi. Kromě krátkého medailonku o jejich životě, jsme si ukázali knihy obou autorů v naší knihovně. Přečetli kapitolu z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, tu o „Pyšné noční košilce“, zazpívali si písničku „Byla bílá už není…“ a na závěr odpoledne v knihovně vyplnili vědomostní kvíz na vybrané téma. Malé čtenářky od 1. – 3. třídy byly velmi úspěšné a test zvládly téměř bez chybiček.  Velká gratulace a poděkování bratrům Čapkům za knihy, které nás baví…..zvlášť ty o pejscích a kočičkách!!!

      Publikováno 30. 10. 2018

     • Finále okresního kola - Přespolní běh pro žáky 1. stupně a 2. stupně

     • Ve čtvrtek 11. října proběhlo v Chebu 2. kolo soutěže v přespolním běhu pro žáky a žákyně prvního stupně základních škol. K radosti všech se mezi 5 nejlepších škol v okresu Cheb probojovalo na základě jednoznačného vítězství mezi školami okrsku Aš i naše družstvo. Závěrečný díl se uskutečnil v terénu v blízkosti pořadatelské školy, kterou byla jako vždy 4. ZŠ Cheb. Za optimálního počasí se zhostila své role na jedničku, závod měl hladký a bezproblémový průběh. Do běžecké soutěže jsme nominovali 6 děvčat a 6 hochů z 2. až 5. tříd. V konkurenci jsme obsadili poslední 5. místo s minimálním odstupem 2 bodů na ZŠ Františkovy Lázně na místě čtvrtém. Konečný výsledek je podle mne přesto vynikajícím úspěchem pro ZŠ a MŠ Okružní ze dvou důvodů – zopakovali jsme po roce postup do finále okresního kola (vloni „bedna“ a bronzové medaile) a zároveň být mezi 5 nejlepšími školami okresu, to se rovněž počítá. Pochvalu zaslouží všichni, musíme však vyzdvihnout nasazení a následné umístění Natálky Trojanové (2. místo), Ivany Džupinové (4. místo), Liliany Koubové (6. místo). Chlapci na taková umístění nedosáhli, k nejlepším v našich barvách patřili Ivo Křížek, Ladislav Balšánek, Tomáš Pokorný.

      Celkové pořadí:

      1. 1. ZŠ Cheb 78 bodů

      2. 4. ZŠ Cheb 85 bodů

      3. ZŠ M. Lázně 97 bodů

      4. ZŠ F. Lázně 109 bodů

      5. ZŠ a MŠ Okružní Aš 111 bodů

      Body jsou součtem umístění všech reprezentantů.

      Oceňujeme a vysoko hodnotíme i další účast a celkové 5. místo v FOK u starších dívek. Tam již samotný postup u děvčat této kategorie byl pro mě ohromným a radostným překvapením. Nejlepší z družstva byly Sára Vinceová (8. A) a Kristýna Hunková (9. A)

      Mgr. Karel Sláma

      Publikováno 15. 10. 2018

    • Drakiáda 2018
     • Drakiáda 2018

     • Školní parlament uspořádal ve čtvrtek 11. října drakiádu. Byl nádherný den, slunce zářilo z blankytné oblohy a pofukoval vítr. Ideální podmínky. V půl třetí se začali na hřiště za školou scházet rodiče s dětmi. Tatínkové se činili, zřejmě zavzpomínali na své dětství a pouštění draků je vyloženě chytilo. Samozřejmě že půjčili draka i dětem, ale udržet ho ve výšce nějakou dobu se dařilo jen málokomu. Byla to výzva. Vítr měnil směr i sílu, jak se mu chtělo, a to se drakům vůbec nelíbilo. Nejúspěšnějším pouštěčem draka byla rodina Chládkových. Jejich drak z veliké výšky celou dobu pyšně shlížel na pachtění ostatních. Krásné a veselé odpoledne korunovala vysoká účast.

      Publikováno 15. 10. 2018

    • Jak jsme vyráběli sýr
     • Jak jsme vyráběli sýr

     • V úterý 18. září se vypravili žáci našich čtvrtých tříd na Školní statek do Ekocentra v Chebu. Už na konci loňského školního roku jsme se přihlásili na výukový program Mléko. Co všechno obnášel se dozvíte v článku. Děti v úvodu musely zapátrat ve svých hlavinkách, která zvířata, kromě krávy, dávají mléko; a následně se dozvěděly, čím se dobytek krmí. Tedy hlavně v zimě. Protože v létě vidí krávy, jak se pasou na louce.

      Ale co v zimě? Na školním statku byl v kbelíku ječný šrot, na záhonu rostla veliká krmná řepa, takže je o zvířata v zimě postaráno, když se člověk – chovatel stará. Těch informací byla spousta. Prohlédli jsme si máselnici, na zdi visely cepy na mlácení obilí. Byl i trenažér, na kterém si vyzkoušely dojení… A pak jsme si vyrobili sýr. Pan lektor děti výrobou sýra skvěle vedl. Bylo to napínavé a skoro kouzelnické číslo. Nalijete trošku toho a trochu onoho a najednou je z obyčejného mléka sýr. Děti to bavilo. Odnesly si domů kousek vlastnoručně vyrobeného sýra a spoustu poznatků, které se jim možná v hlavě pomotaly, ale až budou doma jíst sýr, vybaví se jim, že začíná u krávy a u dojení a pak je s tím ještě spousta další práce, o které je třeba něco vědět, aby se povedla. Školní statek nenabídl jen výrobu sýra a trochu alchymie. Děti viděly spoustu domácích zvířat. Celou dobu se ozývali krocani a krůty – největší domácí ptáci, kteří se dnes málo vidí. V chlévě podrbaly kozla s předlouhými rohy a prošly kolem dalších domácích zvířat. Zahrada školního statku má kromě užitkových rostlin i bylinky a stromy. Nejen ty ovocné. Díky dotaci Karlovarského kraje, který zaplatil dopravu autobusem, se sem určitě ještě vrátíme a upečeme si třeba chleba. A zase si uvědomíme, že je to půda, která nám dává obživu, a že musíme přírodu chránit a pečovat o ni, protože je to prostě Země živitelka.

      Publikováno 27. 9. 2018