• Poradenství

     • Mgr. Jiřina Červenkovákariérní poradkyněreditelka@zsmsok.eu
     • Mgr. Jaromíra Rusinikovámetodik prevencerusinikova.j@zsmsok.eu
     • Mgr. Miluše Glave Flaškovávýchovná poradkyně, PSPP (předmět speciálně pedagogické péče)glavmi@zsmsok.eu
     • Mgr. Marcela HorákováPSPP (předmět speciálně pedagogické péče)m.horakova@zsmsok.eu