• Sdružení  rodičů a  přátel a školy SRPŠ vzniklo z iniciativy rodičů v květnu r. 2012.  Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy, žáků, o jejich zájmovou činnost. Sdružení pomáhá při organizování a zajišťování akcí školy, podporuje, doplňuje a spolufinancuje aktivity školy, do budoucna plánuje i vlastní doprovodnou činnost.

        V letošním školním roce procházelo sdružení výraznou změnou.  Z nařízení ministerstva byly stanovy sdružení upraveny dle NOZ a sdružení se přeměnilo na spolek. Spolu s přeměnou došlo i ke změně názvu: Spolek rodičů a přátel základní školy Okružní, Aš. Zvolenou a registrovanou předsedkyní se stala Zdeňka Maříková. Práce sdružení/spolku funguje úspěšně, byly odsouhlaseny pravidelné příspěvky třídám, které mají podpořit jejich další individuální vzdělávání a umožnit mimořádné akce. Mezi další příspěvkové oblasti sdružení/spolku patří sportovní aktivity, podpora postupů žáků  do dalších okresních/ krajských kol, cestovné, podpora česko-německé spolupráce, příspěvky a odměny pro žáky a další.