• Vánoční jarmark 2019
     • Vánoční jarmark 2019

     • Už v listopadu začínají učitelky 1. stupně hledat nápady na vánoční výrobky, které by žáci I. stupně v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností hladce zvládli. Vánoční jarmark je z většiny projektem prvního stupně, ale… Loni pekly a zdobily dvě dívky z deváté třídy perníčky a letos připravila čaj a drobné pohoštění 6. B. V úterý 17. prosince se v půl páté otevřel jarmark a my jsme ve škole přivítali ohromné množství návštěvníků. Zboží rychle mizelo z pultů, a když se prázdné krámky zavřely, usadili se všichni kolem vánočního stromku, aby si poslechli pěvecký sbor Bublinky a zpěv paní učitelky Živčákové a zhlédli vánoční hru, kterou secvičili žáci 5. B. Trošku jsme se obávali, že už nebude vánoční jarmark díky každoročnímu opakování atraktivní, ale vysoká návštěvnost nás zbavila všech obav. Děkujeme!

      Publikováno 4. 1. 2020

    • Jak jsme roztančili tělocvik
     • Jak jsme roztančili tělocvik

     • Ve čtvrtek a v pátek se hodiny tělocviku proměnily v tančírnu. Využili jsme nabídky taneční skupiny Dancing Crackers. Její šéf Jaroslav Havelka 4 hodiny rozhýbával naše děti a děti to bavilo. Co bavilo! Byly nadšené. Samozřejmě se jim líbil lektor, protože skvěle tančil a předvedl stoj na jedné ruce a další a další obdivuhodné streetdance záležitosti.

      Publikováno 3. 1. 2020

    • Mikulášská nadílka
     • Mikulášská nadílka

     • Vánoční zvyky a tradice se na naší škole stále dodržují. Ve středu 5. prosince se ve škole nadělovalo. Přišel za dětmi Mikuláš a jeho družina. Za Mikuláše ,čerty a anděly se převlekli žáci 9. třídy. To bylo něco! Nejprve se všichni vypravili do naší mateřské školky a pak pokračovali na 1. stupni. Mikuláš pochválil hodné děti, zlobivější trochu pokáral. Někteří žáci se malinko báli, ti odvážnější se dokonce s čerty i vyfotili. Nakonec se všichni radovali z nadílky, kterou dostali. Strávili jsme ve škole dopoledne plné zážitků a těšíme se na příští rok, až k nám Mikuláš se svými čerty zase zavítá.

      H. Dantlingerová

      Publikováno 21. 12. 2018

    • Turnaj ve florbalu 2019
     • Turnaj ve florbalu 2019

     • Vážení sportovní přátelé, dne 13. prosince 2019 se uskutečnil školní turnaj ve florbale žáků 6. - 9. tříd v naší tělocvičně. Celkem bylo odehráno 16 zápasů a v nich padlo 39 branek.

      V kategorii 6. tříd vyhrálo družstvo složené z žáků: Jeníček Daniel, Balšánek Ladislav, Zavadil Martin, Jindrák Tomáš a Tóny Trinh Tien.

      V kategorii 7. tříd zvítězilo družstvo ve složení: Cihi René, Lakatoš Norbert, Balog Ondřej, Soukup Adam, Starý Štěpán a Thoss Tomáš.

      V kategorii 8. - 9. tříd zvítězilo družstvo ve složení: Zemanovič Ladislav, Bartok Martin, Cina Milan Banko Matyáš, Ploss Lionel a Sedláček Ladislav.

      Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za fair hru. S pozdravem  sportu zdar a florbalu zvlášť! Mgr. Přibyl Roman

      Publikováno 19. 12. 2019

    • Adventní setkání
     • Adventní setkání

     • Všichni čtvrťáci se těšili na osmé setkání, tentokrát proběhlo pouze s babičkami, v domě s pečovatelskou službou v Aši v době adventní. Pro „naše milé známé“ jsme si připravili zpěv koled a vánoční příběh. Děti měly trému, ale vše zvládly na výbornou. Jejich vystoupení bylo odměněno potleskem i dárky ze strany divaček. Po vystoupení zanikla hranice mezi diváky a vystupujícími a staly se z nich skupinky, které si měly co povídat.

      Příjemně prožitý čas rychle uběhl a my již nyní víme, že se na jaře opět rádi vrátíme. Děkujeme všem, kteří byli v pátek 13. prosince 2019 s námi. BAŽI

      Publikováno 19. 12. 2019

    • Nejkrásnější vánoční ozdoba 2019
     • Nejkrásnější vánoční ozdoba 2019

     • S příchodem adventu jsme si na naší škole malinko zasoutěžili. Tradiční soutěž "O nejhezčí vánoční ozdobu" byla naplánovaná na 9. prosince. 65 žáků 1. stupně přineslo ráno do auly školy vlastnoručně vyrobené ozdoby z různých materiálů. Všichni soutěžící prokázali širokou fantazii i nápaditost. Nejhezčí ozdoby byly vybrány v anonymní anketě. Hlasovali žáci 1. - 5 tříd. Líbily se téměř všechny dekorace. Přesto byly takové, které oslovily nejvíce „porotců“. Největší počet hlasů získal stromeček z papíru, sněhulák a Mikuláš. Vítězové získali sladkou odměnu, ostatní soutěžící si odnesli malou pozornost. Všechny ozdoby ze soutěže nyní zdobí stromeček před sborovnou. Děkujeme tvůrcům! H. Dantlingerová

      Publikováno 12. 12. 2019

    • Sametová revoluce na Okružní škole
     • Sametová revoluce na Okružní škole

     • V novodobé historii České republiky patří 17. listopad jistě k svátkům nejvýznamnějším. Letos jsme slavili už 30. výročí Sametové revoluce. Základní škola Okružní nemohla zůstat pozadu. Dlouho jsme přemýšleli, jak našim žákům dobu před rokem 89 přiblížit. Sytý hladovému nevěří, tak co jim vyprávět o prázdných obchodech a ostnatých drátech. Pak jsme na to přišli! 

      Ve středu a čtvrtek (13. a 14. 11.) zažili všichni žáci druhého stupně a s nimi žáci 5. tříd na vlastní kůži, jaký byl život za éry komunismu. Prostor školy byl rozdělen na dvě části. V úzkém koridoru se mohl pohybovat každý, do „hraničního pásma“ se dostal pouze ten, kdo získal propustku. Někteří žáci si velice rychle uvědomili nesvobodu pohybu a začali již ve čtvrtek spontánně protestovat proti „režimu“, někteří se podrobili, protože věděli, že když budou držet pusu a krok, dostanou ten zpropadený papír. V pátek celá Sametovka vyvrcholila projektovým dnem, jenž měl 2 hlavní části. Sešli jsme se všichni hned ráno v aule. Pan učitel Kotal měl připravenou prezentaci, která znovu připomněla časy nesvobody. Pak příslušníci SNB zatkli jednoho z autorů a šiřitele Charty 77 Václava Havla. To byl úvod k únikové hře. Všichni žáci se rozdělili do 12 skupin, zavřeli jsme je do tříd, a dokud nevyřešili nebo nesplnili všechny úkoly, ven se nedostali. To byla první část.

      Ve druhé části vyhnali těžkooděnci studenty ze tříd pryč a nahnali je do auly. Tam jsmesi společně zazpívali Bratříčka od Karla Kryla. Pak jednotlivé třídy předvedly nacvičená vystoupení. 6. B odehrála příběh politického vězně z Jáchymova. 6. A vtipně vysvětlila, co znamenaly nápisy na transparentech z roku 89. 5. A si z fronty na cokoliv postupně  nastoupila na pódium a zazpívala Náměšť od Jaroslava Hutky, 5. B vysvětlila slova zpívané bajky Sup a žluva, děvčata z osmičky nacvičila tanec na píseň Lucie Bílé Neposlušné tenisky a sedmička předvedla prvomájový průvod.

      Skončilo to všechno dobře. Václav Havel se dostal z vězení a všichni společně zapěli Modlitbu pro Martu.

      Děkujeme Lucii Schwalbové, která stopadesátihlavý sbor secvičila. Navíc s sebou přivedla své kolegy z Lidušky a ti nás doprovodili na opravdové nástroje.

      Byl to vydařený projekt a líbil se nám i žákům!

    • Turnaj v minikopané 2019
     • Turnaj v minikopané 2019

     • Ve čtvrtek 7.11.2019 se konalo okrskové kolo v minikopané v Aši na Keleru. Naše družstvo ve složení Bartok Martin, Zemanovič Ladislav, Flachs David, Balog Ondřej, Demeter Ladislav, Jeníček Daniel a Cichý Adam obsadilo pěkné 5.místo. O konečném pořadí rozhodlo naše vítězství 3:2 proti ZŠ Hlávkova, branky vstřelili 2x Zemanovič a Demeter Ladislav. Děkujeme chlapcům za předvedené výkony a reprezentaci školy. Mgr. Přibyl Roman

      Publikováno 26. 11. 2019

    • Pasování na čtenáře 2019
     • Pasování na čtenáře 2019

     • Ve středu 23. 10. se žáci našich druhých tříd zúčastnili akce Pasování na čtenáře v Městské knihovně v Aši. Tento slavnostní akt byl tradičně zahájen vystoupením žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Milana Jelínka. Děti si poslechly nejen lidové písně, ale poznaly i hudební nástroje (např. vozembouch, dudy), které dosud neznaly. Slavnostní pasování na čtenáře zahájil pan čaroděj Knihomol (Ing. P. Klepáček) s čarodějnicí Eleonorou (V. Franková). Ještě před samotným pasováním museli náhodně vybraní žáci prokázat své čtenářské dovednosti. Pak nastal čas pasování. Knihomol přečetl čtenářský slib a spolu s Eleonorou pasovali kouzelnou hůlkou a třpytivým práškem jednotlivé žáky. Každý obdržel „Pasovací dekret“ a malý dárek. Všichni odcházeli s pocitem pěkného kulturního zážitku. H. Dantlingerová

      Publikováno 11. 11. 2019

    • Rudá věž smrti, Jáchymovské peklo - výlet 6.A a 6.B
     • Rudá věž smrti, Jáchymovské peklo - výlet 6.A a 6.B

     • Za krásného podzimního počasí se v pátek 25. října podařilo uskutečnit společnou školní exkursi tříd 6. A a 6. B. Cílem, v souvislosti s 30 lety od Sametové revoluce, byla návštěva pozůstatků pracovního tábora a Rudé věže smrti v těsné blízkosti města Ostrova a naučná stezka příznačně nazvaná Jáchymovské peklo, jež mapuje pracovní tábory a doly v těsné blízkosti lázeňského města Jáchymov. Autobus s žáky 6. tříd doplněný o vybrané žáky 8. a 9. třídy vyrazil přesně na čas a po hodině dorazil k prvnímu cíli cesty. Žáci byli nejdříve informování o pracovním táboře, který stál okolo dnes jedině stojící budovy bývalého tábora, okolo Rudé věže smrti. Prvním průvodcem byl pan Modrovič z Konfederace politických vězňů, který nás uvedl do celého areálu. Po té k účastníkům exkurse promluvil pan Cibulka, bývalý politický vězeň, který byl v tomto táboře umístěn. Pan Cibulka dětem vylíčil, jaké to bylo zažít pobyt v pracovním táboře 50. let na vlastní kůži. Následovala prohlídka samotné věže smrti. Po té jsme se přesunuli do centra Jáchymova a chvíli jsme se pozastavili u krásné radnice, muzea a jáchymovského kostela na hlavní ulici. V tu chvíli před námi bylo cca 9 kilometrů pochodu s asi 10 zastávkami. Při prvním kilometru, který celý vedl do prudkého kopce, bylo slyšet mnohé hořekování, funění a lamentování žáků. Všichni však tento první výstup zvládli i díky několika zastávkám u rekonstrukcí strážních věží. Celý pochod byl při zastávkách komentován pedagogickým doprovodem, tyto informativní zastávky zároveň byly i časem oddechu a svačin. Cesta byla korunována sestupem do Jáchymova směrem od Mariánské, jež nabízela nádherné výhledy na toto původně důlní město. Zbývala jen cesta zpět domů a návrat přesně na 3. hodinu před budovu naší školy.

      Publikováno 11. 11. 2019

    • Halloweenské vyučování
     • Halloweenské vyučování

     • Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhlo na 1. stupni naší školy již tradiční halloweenské vyučování. Děti přišly v maskách pro tento svátek typických a hned 1. vyučovací hodinu jsme se všichni sešli v aule školy. Tam jsme si pověděli, proč a jakým způsobem se tato dlouhověká tradice udržuje, a dozvěděli jsme se, že nás v aule čeká plnění úkolů, které se k této tradici vážou. Poté se děti vrátily do svých tříd, kde probíhala výuka a tvoření (počítání dýní a jablíček, čtení a vyprávění o magické síle halloweenské noci, výtvarné ztvárnění duchů, dýní, koček, pavouků a netopýrů, pečení jablíček v županu, …). Činnosti ve třídách probíhaly za častého ochutnávání výborných jablíčkových koláčů, závinů, buchet, řezů a šátečků, které nám přichystaly maminky. Jim také patří poděkování za úžasné výtvarné počiny. Bylo znát, že se s chutí realizovaly a svými líčidly opravdu nešetřily.

      Během vyučování se děti po třídách vystřídaly v aule, kde dokazovaly obratnost při manipulaci s dýněmi, podle vůně poznávaly koření a pochutiny, které velmi účinně pomáhají při ochraně před zlými silami, zahrály si obří pexeso a v žabím slizu musely nahmatat a pojmenovat drobné předměty. Vyvrcholením celého dopoledne byl pokus vyvolat ducha naší školy, který dovede děti občas potrápit (schovává pomůcky i vypracované domácí úkoly), ale v podstatě je velmi dobrácký, neboť dohlíží na to, aby se dětem ve škole líbilo. Po shromáždění všech dětí a pedagogů v aule se duch při hrobovém tichu zjevil celkem dvakrát. Poprvé byl jakoby zahalen hustou mlhou, podruhé se ukázal v krásném růžovém záblesku. To tedy bylo něco!  Ve třídách jsme společně zhodnotili celé dopoledne a školu děti opouštěly obohaceny o mnoho nezvyklých zážitků a s pocitem, že naše škola má dobrého patrona.

      Publikováno 11. 11. 2019

    • Halloweenské odpoledne ve školní družině 2019
     • Halloweenské odpoledne ve školní družině 2019

     • Krásné počasí jsme využili pro přehlídku halloweenských masek. Děti se připravily důkladně a bylo k vidění mnoho strašidelných převleků. Uspořádali jsme soutěže mezi družinami. Všichni se zapojili do bojů a s plným nasazením soutěžili. Odměnou nám byl pohyb na zdravém vzduchu a dobrý pocit ze soutěžení.

      Publikováno 31. 10. 2019

    • Podzim ve školní družině 2019
     • Podzim ve školní družině 2019

     • Podzimní období pojala naše školní družina v barvách podzimní krajiny. Vyráběli jsme draky, malovali ovoce, zeleninu, tvořili podzimní koláže. Z nasbíraného listí a za pomoci drátků a barevného papíru jsme vyrobili housenky, které zdobí naši družinu. Nechyběla ani tradiční „Drakiáda“, aneb soutěž o nejhezčího draka. Zároveň se při tvorbě připravujeme na blížící se Hallowen. Máme již vyrobená strašidýlka, pavouky a netopýry. Všichni žáci se do tvorby se zápalem zapojili. G. Dobrovolná ŠD 1

      Publikováno 31. 10. 2019

    • Ukázková hodina v 1. třídě
     • Ukázková hodina v 1. třídě

     • 17. října proběhlo již tradičně ukázkové vyučování v prvních třídách. Tato školní aktivita je velice oblíbená u rodičů a rodinných příslušníků a každoročně se těší hojné účasti. Prvňáčci ukázali, co všechno se naučili za necelé dva měsíce školní docházky. Rodičům předvedli porovnávání a dočítání čísel, psaní číslic, řešení jednoduchých slovních úloh.V českém jazyce mohli rodiče vidět, jak jejich děti zvládají čtení písmen, tvoření slov na daná písmena, přednes říkadel a básniček. Děti také předvedly své grafomotorické dovednosti a na závěr si s radostí všichni zazpívali několik známých dětských písniček. Všichni odcházeli, sice unaveni, ale šťastni a spokojeni.

      Publikováno 20. 10. 2019

    • Sportovní den na Okružce 2019
     • Sportovní den na Okružce 2019

     • V úterý 24. 9. se na školním hřišti ZŠ Okružní uskutečnil sportovní den pro všechny žáky naší školy. Chtěli jsme zahájit školní rok společnou akcí a stmelit tak náš veliký žákovský kolektiv. Proto se děti rozdělily do skupin napříč ročníky od první až do osmé třídy.  Deváťáci se podíleli na organizaci. Soutěžilo se v netradičně sportovních disciplínách – skok do výšky, skákání v pytli, hod na cíl holinkou, chůze na chůdách, střelba na branku florbalovou holí, podlézaná štafeta, běh ve trojici se svázanýma nohama… Bylo úžasné pozorovat, jak naši starší pomáhali těm mladším bez diskuze a připomínek a snažili se, co nejlépe uspět. Organizace celého dne se ujala Simona Dobešová. Den byl na rozdíl od nás pekelně zamračený, nebe temné, bylo docela chladno a k dešti moc nechybělo. Ovšem dobrá nálada všech závodníků rozbila neproniknutelnou hradbu mračen a přivedla mezi nás sluneční paprsky. Bylo jistě náročné zorientovat se mezi dvaceti stanovišti, ale všechny skupiny to krásně zvládly. Sportovní klání se vydařilo. Ze  hřiště odcházeli všichni spokojení a s dobrými pocity.  Jestliže cílem mělo být propojení prvního a druhého stupně a jednotlivých ročníků, pak jsme ho dosáhli. Celá akce byla podporována z grantového systému města Aše.

      Publikováno 5. 10. 2019

    • Přespolní běh okrskové kolo 2019
     • Přespolní běh okrskové kolo 2019

     • Dne 26.9. 2019 se konalo Okrskové kolo přespolního běhu v Aši, na vrchu Háj, který úspěšně pořádala naše škola ZŠ Okružní. Za typického podzimního počasí se sešla velmi dobrá konkurence 5 škol. Soutěžilo se v 6 kategoriích a naši sportovci zaznamenali velmi dobré výsledky. Žáci a žákyně 1. stupně v sestavě - Benedeková, Houšková, Šlechtová, Strohová, Stehlíková, Rezanková, Valešková, Jedlička T., Jedlička Š., Zeman, Jančok, Křížek a Žibrický obsadili suverénně 1. místa. Žáci druhého stupně v sestavě Vinceová, Strohová, Samuelová, Jeníčková, Křížová, Trojanová, Zemanová, Flachsová, Nguyenová, Mrázová, Bartok, Kubinec, Hakeľ, Hampl, Darwaish, Nguyen, Gašpar, Kolařík, Cichí, Hnitka a Balog, obsadili v kategorii 6-7 tříd společně 4. místa. V nejstarší kategorii 8.-9. tříd, obsadili dívky i chlapci hezká 3. místa. Děkujeme všem našim sportovcům za předvedené výkony. Zvláštní poděkování patří žákům 9.A - Motyčkové, Atanasové, Jindákovi a Bayerovi, kteří se starali o výsledkový servis a značení tratě. Se sportovním pozdravem Mgr.Přibyl Roman, Dobešová Simona

      Publikováno 5. 10. 2019

    • Turnaj v kopané
     • Turnaj v kopané

     • Vážení příznivci sportu, dne 20.9 2019 v pátek ,se zúčastnili žáci naší školy /6.-9. Třídy / Okrskového turnaje v kopané v Hranicích. Před brankářem Petrem Obethem se v poli vystřídali - Bartek Martin, Hakeľ Patrik, Kubinec Jakub, Zemanovič Ladislav, Balog Ondřej, Flachs David a Gašpar Dominik. V turnaji obsadili naši borci 6. Místo . Za zmínku stojí výborný výkon v utkání proti Gymnáziu Aš, které skončilo remízou 2:2. Doufejme ,že pravidelným tréninkem se budou naši chlapci stále zlepšovat. S pozdravem Mgr.Přibyl Roman

      Publikováno 5. 10. 2019

    • Návštěva botanické zahrady v Bečově
     • Návštěva botanické zahrady v Bečově

     • Ve středu 25. září navštívili žáci druhých tříd botanickou zahradu v Bečově. Zúčastnili se vzdělávacího programu – Koulelo se koulelo -  zpracování jablek. Počasí nebylo ráno moc příznivé, ale to nám nevadilo, protože po příchodu jsme se usadili ve vyhřátém přístřešku. V první části nám paní průvodkyně velmi poutavě vyprávěla o stromech, zvláště o jabloních a vysvětlila, co je to fotosyntéza. Žáci si  také zopakovali,  z kterých částí se strom skládá, které znají ovocné stromy,  co se dá z ovoce vyrobit. Ve druhé části naučného programu se vyráběl jablečný mošt. Děti nejprve doplňovaly jablka do drtičky. Pak sledovaly, jak se rozemletá jablka přenáší do lisu. Závěr byl nejlepší. Všichni ochutnali výborný mošt, na jehož výrobě se podíleli. Dopoledne uteklo jako voda. Za slunečního svitu jsme se vraceli domů. Dantlingerová, M. Horáková

      Publikováno 30. 9. 2019

    • První podzimní den
     • První podzimní den

     • V pondělí 23. září se na prvním stupni potkávala žlutá s červenou, oranžová s hnědou, sem tam byla k vidění i zelená. Co se to tu dělo? Byl první podzimní den. Žáci i učitelky přišly oblečené v barvách podzimu. Někteří měli i podzimní doplňky, jako náušnice z kaštanů, čelenku do vlasů z kaštanů a žaludů apod. Ale to nebylo všechno! Přinesli i vyrobeného skřítka Podzimníčka. Každý svého. Někdo donesl i jeho obydlí. Skřítka vyrobili z přírodnin. A tak jsme na 1. stupni přivítali PODZIM.

      Publikováno 26. 9. 2019

    • Postarej se o svého prvňáčka
     • Postarej se o svého prvňáčka

     • 2. září přišli do naší školy (ZŠ a MŠ Okružní) další noví prvňáčci. Protože nebyli na nové prostředí zvyklí, ze všeho byli vykulení a ohromení rozlohou školy, rozhodli jsme se, že jim pomůžeme prostřednictvím akce „Postarej se o svého prvňáčka". Do tohoto projektu se zapojili žáci 8. a 9. třídy. Prvňáčci se jim přišli ukázat se svými třídními učitelkami. Capali za nimi jako kuřátka. Zpočátku byli ze starších spolužáků trochu rozpačití a stydliví. Zkušenější „mazáci“ z vyšších ročníků dostali od svých učitelů instrukce, jak s malými dětmi jednat, jak se k nim chovat a jak se o ně postarat. Jejich vstřícná reakce nás, pedagogy, mile překvapila. Každé ráno si v šatně vyzvedávali „svého“ prvňáčka, pomohli odemknout skříňku, vzali mu tašku a odvedli ho do třídy. Zatím nikdy nezapomněli. Někteří starší se s prvňáky i skamarádili a velice hezky se k nim chovají i mimo službu. Z výchovného hlediska se nám tenhle projekt osvědčil a nadále bychom v něm chtěli pokračovat. Vychovatelky ze školní družiny údivem kroutí hlavou nad tím, jak pozorní jsou kluci. U holek jsme to očekávali, hoši mile překvapili. Snad si všichni uvědomí, že by mělo být samozřejmé pomáhat slabším, být slušným, ochotným a vstřícným… LaK

      Publikováno 26. 9. 2019