• Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd o uzavření školy

    • 24.08.2021 09:43
    • UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍD

     Vážení rodiče, milí žáci,

     na základě rozhodnutí MŠMT, kdy vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve školách i ve školních družinách zatím do 21.3.2021. Distanční výuka bude opět probíhat formou online dle domluvených rozvrhů s třídními učitelkami. I nadále jsou v případě potřeby a po domluvě s vyučujícími povoleny individuální konzultace ve škole. Obědy byly všem strávníkům 1. a 2. tříd odhlášeny školou, v případě odběru s sebou je nutné si obědy přihlásit online nebo telefonicky přes sekretářku školy. Výdej obědů přes okénko bude výhradně v čase od 12.30 – 13.45 h.

     Po dobu uzavření škol mohou rodiče čerpat ošetřovné, podle nových pravidel škola již nevystavuje žádné potvrzení, informace o ošetřovném na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Publikováno 5. 3. 2021

      
    • více