• Koronavirus

     • Informace pro rodiče žáků 1. a 2. tříd o uzavření školy

     • 24.08.2021 09:43
     • UPOZORNĚNÍ NA UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 1. A 2. TŘÍD

      Vážení rodiče, milí žáci,

      na základě rozhodnutí MŠMT, kdy vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, se zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve školách i ve školních družinách zatím do 21.3.2021. Distanční výuka bude opět probíhat formou online dle domluvených rozvrhů s třídními učitelkami. I nadále jsou v případě potřeby a po domluvě s vyučujícími povoleny individuální konzultace ve škole. Obědy byly všem strávníkům 1. a 2. tříd odhlášeny školou, v případě odběru s sebou je nutné si obědy přihlásit online nebo telefonicky přes sekretářku školy. Výdej obědů přes okénko bude výhradně v čase od 12.30 – 13.45 h.

      Po dobu uzavření škol mohou rodiče čerpat ošetřovné, podle nových pravidel škola již nevystavuje žádné potvrzení, informace o ošetřovném na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Publikováno 5. 3. 2021

       
     • více
     • Dny boje proti covidu

     • 24.08.2021 09:32
     • Na 21. a 22. prosince 2020 jsou vyhlášeny pro všechny žáky a studenty ZŠ, SŠ, konzervatoří, VOŠ a ZUŠ dny boje proti covidu. Prezenční ani distanční výuka neprobíhá. Publikováno 21. 12. 2020
     • více
     • Opatření k návratu žáků od 30. 11. 2020 do školy

     • 24.08.2021 09:44
     • Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 30.11.2020 se obnovuje výuka pro žáky 3. – 5. tříd a žáků 2. stupně základních škol. Žáci 1. a 2. tříd v prezenční výuce pokračují. Organizace nástupu žáků a podmínky provozu školy se odvíjí od manuálu MŠMT (,,Informace k provozu škol a školských zařízení k 30.11.2020“ a PES pro školy) a personálních a organizačních možností naší školy. Publikováno 25. 11. 2020
     • více