• Škola se za dobu více než 100 let měnila. Proměnou procházelo v průběhu století zaměření školy, výuka, způsoby práce s dětmi, celkový duch školy. Změnil se její vnější i vnitřní vzhled, i když některá zákoutí určitě v pamětnících vyvolají vzpomínky a historie na nás dýchne. O proměny školy se velkou měrou zasloužili pracovití a obětaví zaměstnanci školy.

    Snažíme se vytvářet školu, kde se žáci, rodiče i učitelé cítí dobře. Podněcujeme aktivitu dětí, rozvíjíme jejich zvídavost, připravujeme je na studium na střední škole a vedeme k celoživotnímu vzdělávání. Snažíme se naše žáky naučit orientovat se ve společnosti a v komunikaci s lidmi. Naše škola také vede žáky zejména ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí a vlastnímu zdraví, k pochopení nutnosti domluvit se cizím jazykem, k dodržování pravidel slušnosti a harmonickému rozvoji celé osobnosti žáka včetně dostatečné pohybové aktivity. I proto je profilovaným předmětem na naší škole tělesná výchova.

   Nabízíme žákům celou řadu všestranných pohybových aktivit včetně výuky plavání, lyžařského kurzu a badmintonové akademie, kterou realizujeme již třetím rokem ve spolupráci s badmintonovým oddílem VK Aš. Od roku 2012 jsme také úspěšně zapojeni do sportovního projektu OVOV, jehož smyslem je zvýšení pohybové aktivity a aktivní zapojení co největšího počtu žáků školy do zlepšení svých sportovních výkonů. V tomto projektu jsme byli několikrát velmi úspěšní jak v družstvech, tak v jednotlivcích, kdy naši žáci bojovali, a to úspěšně, i v celorepublikovém kole.

   Naše škola je také zapojena do Asociace školních sportovních klubů. Zapojujeme se také do různých dalších sportovních soutěží a sportovních akcí, řadu z nich také sami pořádáme nebo spoluorganizujeme. Žáci využívají k těmto aktivitám nejen školní tělocvičnu, ale i nové školní sportoviště, které bylo vybudované v roce 2014. Jeho stavbu realizoval zřizovatel, město Aš, v rámci projektu „Aktivní život pro Aš“. Součástí sportoviště je fotbalové a multifunkční hřiště, hřiště na plážový volejbal, atletický sektor a moderní sociální zázemí. Provoz sportoviště je i v odpoledních hodinách, kdy ho naše škola provozuje i pro širokou veřejnost.

   Ve škole aktivně pracuje žákovský parlament, který se podílí na organizaci školního života, školská rada a sdružení rodičů, které pro žáky vybrané akce samostatně organizuje, činnost školy výrazně podporuje a obohacuje.