• Environmentální výchova probíhá podle školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Jednotlivá témata jsou průběžně zařazována do výukových předmětů a realizována formou zážitkové pedagogiky, v rámci ekologických výletů a projektů.

     Cílem je předávání znalostí a podpora kompetencí u žáků v oblastech:

    • Základy ekologie
    • Ochrana přírody a životního prostředí
    • Environmentální senzitivita a etika

    Na základě predispozice zájmu dětí o přírodu, lze rozvíjet touhu poznávat, pozorovat a nacházet její systémové funkce, schopnost uvědomovat si rozsahy a důsledky jejího poškozování, rovněž rozvíjet potřebu přírodu ochraňovat a vést k návykům ohleduplného jednání.