• Škola v Okružní ulici v Aši prošla zajímavým vývojem. Její vznik se datuje rokem 1912. Byla vybudována jako reálné gymnázium a jako takové existovala, s přestávkami válečných let, až do roku1949. V období 1. světové války byla dokonce vojenským lazaretem. V roce 1949 došlo k zániku gymnázia a do budovy přesídlila 3. národní škola. V roce 1952 došlo ke změně na 3.národní a 2.střední školu. Od roku 1953 se škola změnila na 2.osmiletou střední školu. Vývoj pokračoval změnou na jedenáctiletou střední školu od roku 1954. Tím lze hovořit o návratu gymnázia do Aše. V roce 1959 se mění dosavadní jedenáctiletka na dvanáctiletku. Od školního roku 1961 sloužila škola jako 3.základní devítiletá škola a Střední všeobecně-vzdělávací škola. V roce 1965 je SVVŠ zrušena, převedena do Chebu a v Aši tím znovu zaniká gymnázium. Od této doby slouží jako 3.základní škola prakticky dosud.

        Almanach

        Fotogalerie