• „Okružka“ v republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijského víceboje
     • „Okružka“ v republikovém finále Odznaku všestrannosti olympijského víceboje

     • Ve středu 4. září vyrazila do Brna na 10. republikové finále dvě děvčata z naší školy, Daniela Benedeková a Natálie Trojanová v doprovodu p. učitelky Simony Dobešové. Nestačily se ani rozkoukat a už spěchaly na stadion, kde nacvičovaly generální nástup na druhý den. Unavené, ale natěšené na dva nabité dny, které je teprve čekaly. Doprovodný program byl opravdu bohatý (trampolína, kouzelnické vystoupení, fotobox, tetování, handbike, rallye závody, basket na vozíku, běh poslepu, autogramiáda olympioniků…) Děvčata byla nabídkou jako v Jiříkově vidění. Plná dojmů nemohla ani usnout. A je tu ráno! Budíček, výborná vydatná snídaně a hurá na stadion! Slavnostní nástup tvořili olympionici, závodníci i učitelé a k důstojnosti přispěla samozřejmě naše hymna. Republikové finále zahájil moderní pětibojař Roman Svoboda, který dokonce naši školu před lety navštívil. Šokujícím překvapením před samotným závodem byl seskok osmi parašutistů přímo před všechny závodníky. Úchvatný byl padák v národních barvách. Sportovci soutěžili v deseti disciplínách (sprint 60m, skok daleký, medicinbal, shyby, švihadlo, trojskok, kliky, sedy – lehy, hod míčem a volná disciplína – běh na 1000 m, plavání, dribling). Skvělý výkon podala Daniela Benedeková. Ve sprintu na 60 m a běhu na1000 m neměla ve své kategorii soupeře, v hodu medicinbalem se umístila na 2. místě. Fantastický úspěch! Celkově obsadila 9. místo z 23 a Natálie 21. místo z 28. Holky přivezly spoustu suvenýrů, kterými Simona Dobešová vyzdobila školní nástěnky. Jedno finále skončilo, trénujeme na přístí! Úspěch našich děvčat bude jistě pro další naše žáky velkou motivací. Ukončení 10. republikového finále bylo naprosto famózní. Slavnostní nástup provázela živá hudba Armády ČR. Poděkování patřilo všem závodníkům, ale i učitelům, policistům, vojákům a olympionikům, kteří se dětem tři dny věnovali. Ještě jednou veliké DÍKY! Mgr. Lada Kratochvílová

      Publikováno 25. 9. 2019

    • Nové prostory ZŠ
     • Nové prostory ZŠ

     • Žáci a učitelé se v novém školním roce dočkali nové odborné učebny fyziky, nové cvičné kuchyňky a další učebny. Fyzika je vybavena zásuvkami, kahany, elektrickými roletami a interaktivní tabulí. K užívání byla předána i úplně nová cvičná kuchyň s několika oddělenými pracovištěmi, vybavená spotřebiči. S kuchyňkou sousedí nová učebna vybavená interaktivní tabulí.

      Publikováno 25. 9. 2019

       

    • Výlet 4. A
     • Výlet 4. A

     • Žáci 4. A se na konci školního roku 2018 -2019 vydali na badatelskou cestu na HORNÍ HRAD. Pod vedením kastelána se seznámili s historií Horního hradu i jeho současností. Poznali nejbližší okolí i přilehlé arboretum. Nalezli poklad představující  mince ze 16. století,  jež  si nechali v nedalekém Jáchymově razit Šlikové – jedni z původních majitelů tohoto hradu. Uvařili si v kotlíku na otevřeném ohni, který sami rozdělali a udržovali, polévku. Opekli klobásky a v jeho záři poseděli až do úplného setmění. Hodinu před půlnocí se vydali po dvojicích na hradní obchůzku – stezku odvahy. To bylo STRACHU! Vždyť někteří ve svitu měsíce, byl téměř v úplňku, zahlédli na chodbách hradu BÍLOU PANÍ  a  jiní zase „TAMARU“. V podkrovních komnatách se uložili ke spánku až po půlnoci, ale již v pět hodin ráno je vzbudil křik = zpěv pávů. Druhý den výletu  jim  místní kovář ukázal ražbu mincí i náročnost kovářského řemesla. Mnozí si sami vyzkoušeli, jak je těžké ukovat byť jen obyčejnou skobu. Někdo se poprvé v životě brouzdal potokem tekoucím pod hradem a jiný si sáhl na dno svých sil při pěším putování ( 5km na nádraží při teplotě 30°C). Dobrodružstvím pro mnohé byla i cesta vlakem.

      Během třídenního výletu se podařilo zrealizovat i Projektový den mimo školu ze ŠABLON II, což učinilo výlet zajímavějším, ale i levnějším. Text a foto: A.Wimm

      Publikováno 26. 6. 2019

    • Dopravní výchova 2019
     • Dopravní výchova 2019

     • Nedílnou součástí výuky žáků je možnost výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v areálu DDM v Aši Sluníčko. Pod vedením odborné lektorky se zde žáci naučí správně nasazovat helmu, řešit dopravní situace -  křižovatky teoreticky i prakticky. Získávají cenné dovednosti jízdou zručnosti.  Žáci 4. A toto dopravní hřiště navštívili během května a června. Poslední výuku zde si protáhli vyjížďkou na vrch Háj. Wimm

      Publikováno 26. 6. 2019

    • Letní slunovrat na Okružce
     • Letní slunovrat na Okružce

     • Tři zprávičky o tom, jak prožily letní slunovrat tři třídy naší školy.

       

      1. B

      Letní slunovrat přivítala 1. B v rámci prvouky. Nejprve si žáci povídali o tom, co dříve tento den znamenal, v co lidé věřili a jaké zvyky se dodržovaly. Prohlédli si devatero kvítí a vysvětlili si, proč se květiny sbíraly a jakou měly moc. Na závěr oslavy si žáci vystřihli různé geometrické tvary a vytvořili obraz sluníčka.

      2.B

      Díky krásnému pátečnímu počasí jsme si o slunovratu povídali venku. Nejprve jsme díky žákům čtvrtého ročníku nahlédli do sluneční soustavy. Někteří možná pochopili otázku střídání ročních dob. Dále jsme si povídali o zvycích, které se váží ke Svatojánské noci. Nakonec děti sbíraly devatero kvítí a na hřišti si vytvořily velké sluníčko.

      4. A

      Dnes si žáci 4. A vytvořili myšlenkovou mapu „ Letní slunovrat“  – co o něm víme. Své znalosti sdílely s žáky druhého ročníku (spolupráce s p. uč. Šourkovou Drofovou): předvedli jim pohyb Země okolo Slunce, přiblížili jim pojem oběžné dráhy a sluneční soustavy. (žáci hráli planety i Slunce). V blízkém okolí školy sbírali léčivé byliny i jiné květy a pokoušeli se o vití věnečků. V neposlední řadě si zazpívali písničky, ve kterých se objevuje slovo slunce a vytvořili si otiskem rukou  SLUNCE - dekoraci potřebnou na školní akademii.

      Publikováno 26. 6. 2019

    • První školní výlet
     • První školní výlet

     • 13. června vyrazily obě první třídy na školní výlet. Nejely daleko, pouze do Chebu. Tam je čekal zajímavý program. Začínal festival Chebské dvorky. Na dvorku č.5 naši žáci zhlédli pohádku  Sněhurka,  prohlédli si tvůrčí dílny, nakoupili drobnosti.  Konal se tu i bubenický workshop, do kterého  se zapojili téměř všichni žáci. Doprovázeli  profesionální  bubeníky, sami hráli na různé bubny a bubínky. Po skončení workshopu jsme ještě navštívili Chebský hrad. Cestou  z hradu jsme se osvěžili chutnou zmrzlinou a spěchali na nádraží. Výlet se vydařil, každý žák si odnášel mnoho zážitků. H. Dantlingerová

      Publikováno 26. 6. 2019

    • Exkurze u hasičů
     • Exkurze u hasičů

     • Ve středu 12. června navštívili žáci prvních tříd Stanici Zdravotnické Záchranné Služby a Hasičského záchranného sboru v Aši, aby poznali nejen vybavení záchranných vozů, ale i práci IZS. Prohlídka sanitního vozu nevyšla, posádka byla odvolána k výjezdu. Tak se všichni zaměřili na hasičský vůz. Žákům se věnoval pan Martin Průša a jeho kolegové, kteří ukázali dětem vybavení , vysvětili jim, na co se technika používá, seznámili žáky s prací hasičů. Dovolili dětem ,aby si vyzkoušeli obsluhu hadice. Všichni odvážlivci se převlékli do plavek (vraceli jsme se z bazénu) a řádně se "uhasili". Dopoledne bylo horko,  studená sprcha přišla vhod.

      Děkujeme panu Průšovi a jeho kolegům za čas , který našim žákům věnovali. H. Dantlingerová, M. Glave Flašková a žáci 1. tříd.

      Publikováno 20. 6. 2019

    • Seeberské strašidlo
     • Seeberské strašidlo

     • Městské muzeum Františkovy Lázně vyhlásilo literární soutěž pro děti do 15 let na téma Seeberské strašidlo a my jsme se rozhodli této soutěže zúčastnit. Snažili jsme se napsat pohádky, povídky i básničky. Nejlepší výtvory byly zaslány do muzea a pak nastalo čekání, kdo z nás uspěje. Nečekali jsme zbytečně, protože v první kategorii obsadila naše díla všechna tři místa. Těmi šťastnými autory se stali – 1. místo Denis Berger, 2. místo Eliška Plešková a 3. místo Alžběta Kotlárová. Všechny nás tento úspěch potěšil a těšíme se na další výzvu ohledně literárního tvoření, protože vymýšlet a psát nás baví.3. A JABA

      Publikováno 19. 6. 2019

    • Mezinárodní den dětí 2019
     • Mezinárodní den dětí 2019

     • 28. března jsme báječně oslavili Den učitelů. Kačka Kubincová a Dominik Vrabec, aktivní a nejstarší členové školního parlamentu, rozdávali mile překvapeným pedagogům růže, když jim před tím ve školním rozhlase poděkovali za jejich práci a pak i osobně poděkovali a popřáli hodně sil do dalších dnů a roků. Bylo to tak krásné, že jsme si tu atmosféru se školním parlamentem ještě jednou zopakovali. Tentokrát byli obdarovanými naši žáci, protože byl Mezinárodní den dětí. Školní parlament zasedl a trpělivě vázal lízátkové kytičky. Bylo jich tři sta! Akci vedla Liliana Zemanová. Titěrná a namáhavá práce byla odměněna radostí našich malých i velkých žáčků a žáků. Dávat je někdy větší potěšení než dostávat. Ze školního rozhlasu zněla píseň Když nemůžeš, tak přidej víc, aby motivovala k vyšším výkonům, které budou oceněny na vysvědčení. A to je za rohem!

      Publikováno 13. 6. 2019

    • Finanční gramotnost na Okružní
     • Finanční gramotnost na Okružní

     • Naše 4. a 5. třídy se zapojily do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Bylo to opravdu zajímavé. Česká spořitelna má celý projekt velmi pěkně připravený. Na našich žácích a samozřejmě i jejich učitelkách bylo založit ve třídě firmu a vymyslet, jak zhodnotit kapitál, který Spořitelna poskytla. Než jsme se dostali k vlastní tvůrčí práci, připravila si zástupkyně Spořitelny paní Soukupová pro děti zajímavou přednášku, v níž je seznámila s tím, zač a jak se dají utrácet peníze. Dozvěděli jsme se, co je rozpočet a jak by měl být rozpočítán tak, aby se zaplatilo důležité a zbylo i na radosti a aby se spořilo a nezapomínalo ani na strýčka Příhodu. Každá třída se Spořitelnou podepsala smlouvu, že dostane investiční kapitál 3 tisíce korun a zkusí s ním něco udělat. Když posloucháte jen suchou teorii, moc vás to nebere. Ale když dostanete penízky pěkně na ruku a můžete si vyzkoušet podnikání v praxi, je to výzva. Všechny třídy si připravily podnikatelský plán, zvolily ve svých řadách management a začaly tvořit. Vařil se med z pampelišek a dalších voňavých bylinek, psala se kniha, vysévaly se bylinky a rajčata a okurky, a malí zahradníci o ně museli dva měsíce pečovat, peklo se a smažilo a míchaly se limonády a vyráběly květinové vazby a náramky a další zboží a pak se všechno zboží muselo zabalit do lákavých obalů. Děti si vytvořily logo své firmy, vymyslely název, nakreslily plakáty a sestavily zvací dopis pro všechny učitele školy a rodiče a příbuzné a osobně pozvaly na svůj jarmark i vedení Města. Velmi chladné počasí se sice snažilo dětský jarmark na Hlavní ulici před pobočkou České spořitelny překazit, ale nad nadšením malých prodavačů nemohlo vyhrát. Měli jsme velkou radost, že na jarmark přišel i pan starosta Blažek a spousta učitelů. Rodiče a prarodiče a další známé vedla hrdá zvědavost, jak se jejich dětičkám povede. Ale i nezúčastnění lidé si od dětí jejich zboží koupili. Děti zdravily a usmívaly se a nabízely, nedalo se prostě odolat. A když se naši podnikatelé dozvěděli, že vklad, ty tři tisíce korun, který na začátku dostali, jim Spořitelna nechá, nebralo nadšení konce. Nesmím zapomenout, že součástí projektu byla i návštěva pobočky České spořitelny, kde se děti seznámily s prací bankéřů a koloběhem peněz. Viděly balíček bankovek a odhadovaly jeho hodnotu, vyzkoušely vybírat a vkládat peníze do bankomatu a hlavně získaly rady a tipy, jak se svěřeným kapitálem naložit. Finanční gramotnost fantasticky realizovaná. Děti získané penízky roztočily na školním výletě, a kdybyste měli starost o daně, pak věřte, že děti věnují 25% svého zisku na charitu. Vydělané peníze pomohou nemocným dětem. J. Rusiniková, ZŠ a MŠ Okružní

      Publikováno 13. 6. 2019

    • Naši žáci oslavili svůj svátek sportovním dnem plným pohybu
     • Naši žáci oslavili svůj svátek sportovním dnem plným pohybu

     • V úterý 4. června a ve středu 5. června jsme uspořádali další 2 velké sportovní akce pro žáky a žákyně školy. První den se účastnily třídy 5. A, 5. B a z 2. stupně třídy 6. A, 7. A, 8. A. Středeční program byl připraven pro naše nejmenší z 1. až 4. tříd. Sportovní klání proběhlo po oba dva dny v domácím areálu za slunečného až téměř tropického počasí. Program byl rozdělen na dva resp. tři soutěžní bloky. Skládal se z  individuálních disciplín – atletických, OVOV i jiných (např. test MŠMT v člunkovém běhu). Doba činnosti na jednotlivých stanovištích byla cca. 15 minut, v průměru měl každý 2 – 3 pokusy. Přechod mezi stanovišti byl přesně stanoven vypsaným časovým harmonogramem. Postupně všichni sportovci předvedli své nejlepší výkony a výsledky porovnali s ostatními spolužáky. Třídní učitelé nebo učitelé TV výkony ještě zapíší do hodnotících tabulek. Je velmi pravděpodobné, že bodové zisky navýší počet získaných OVOV odznaků u našich nejlepších sportovců v tomto školním roce. Soutěžilo se v těchto sektorech:

      1) Běh vytrvalostní 1000 m

      2) Hod kriketovým míčkem

      3) Trojskok

      4) Skok daleký

      5) Běh na 60 m

      6) Hod míčkem

      7) OVOV -  švihadla

      7) OVOV - leh – sedy

      8) Dribling

      9) Hod medicinbalem

      10) Člunkový běh 

      Je třeba smeknout před všemi, kdo podstoupili náročný sportovní program. Náročný nejen svou náplní, ale i již výše jmenovaným obrovským vedrem. Třídní kolektivy obdržely ceny, které jsme získali od SRPZŠ školy. Po celou dobu sportovního dne byla činnost v každém sektoru zajištěna žáky 9. A třídy. Ti zodpovídali za hladký průběh, plnili role rozhodčích, sběračů, pomocníků. Svou roli beze zbytku splnili. Velkou měrou se podíleli na celkovém výsledku další zdařilé akce tohoto školního roku.

       V Aši, 5. 6. 2019,  Mgr. Karel Sláma

      Publikováno 7. 6. 2019

    • Den matek 2019
     • Den matek 2019

     • V úterý 21. května  se opět zcela zaplnila aula naší školy rodiči, maminkami, babičkami, tetami  a hosty, kteří se přišli podívat na vystoupení žáků prvních, druhých a třetích tříd.  Trochu se zpožděním se oslavoval Den matek. Naši mladší žáci se velmi svědomitě na tuto akci připravovali, aby potěšili své nejbližší. Program byl velmi pestrý.

      Prvňáčci tančili, zpívali, pohybově a hudebně doprovázeli písně, někteří jednotlivci  výborně přednášeli krátké básničky, se kterými také reprezentovali školu na recitační soutěži. Druháci recitovali,tančili   a zpívali. Třetí třídy vystupovali s písněmi v retro stylu, zahráli krátkou scénku s mimozemšťany. Velice emotivní bylo závěrečné společné vystoupení všech žáků. Ti se rozloučili Písní pro mámy a táty za klavírního doprovodu paní učitelky Ivety Živčákové. Všechna vystoupení sklidila velký potlesk. Děti byly velmi šikovné  a svým maminkám udělaly obrovskou radost. Poděkování patří všem žákům, učitelkám a organizátorům, kteří se na akci podíleli. Těšíme se na příští rok, H. Dantlingerová

      Publikováno 28. 5. 2019

    • České jaro 2019
     • České jaro 2019

     • Protože se 14. května počasí rozhodlo připomenout nám svou vrtkavost a venku panoval vítr s deštěm, uchýlili jsme se s naší tradiční akcí do školní auly. Ačkoli to zprvu vypadalo na přesilovku ze strany pedagogických pracovníků, nakonec se dostavilo přibližně 30 pohybuchtivých dětí. Všechny si postupně vyzkoušely skok ve svázané dvojici, točení káči, balanc s koštětem, skákání přes gumu, hry s provázky, skoky v pytli a trakař ve dvojici. Kromě pohybu si děti mohly vyzkoušet i činnost novinářskou. Bohužel ta je moc nebavila a tak jsem se vždy dozvěděla, že je bavilo všechno a bylo to prima. I když jsem se těšila, že za mne děti napíší článek a ono nic, udělaly nejen mně, radost tím, že měly radost ze svého pohybu.

      A proto - POHYBU ZDAR!!!!!!!!

      Publikováno 21. 5. 2019

    • Ocenění ministrem školství
     • Ocenění ministrem školství

     • Dobře vychovaná mládež je největším bohatstvím národa! To je úvod webových stránek Školní ceny Fair play. Při vyhlášení jejího dalšího ročníku jsme okamžitě věděli, že cenu si bezpochyby zaslouží náš kolega pan učitel Karel Sláma, proto jsme ho navrhli na tak významné ocenění. A jeho kvality ocenilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělením Školní ceny Fair play za jeho celoživotní přínos v oblasti školního sportu. Cenu při slavnostním vyhlášení Karlu Slámovi předal pan ministr školsví Robert Plaga. Mgr. Karel Sláma je učitelem na 2. stupni. Přestože je jeho aprobací tělesná výchova a chemie, vyučuje i další předměty – německý jazyk, fyziku, zeměpis a vaření. Je sportovec. A to ho dokonale charakterizuje. Je houževnatý, trpělivý, nadšený a pracovitý. Má všechny vlastnosti, které sportovce zdobí. Veškerou svou učitelskou práci vykonává nad rámec svých povinností. Se svými žáky výborně vychází. Má pevné zásady a pravidla, které sám dodržuje, a totéž vyžaduje i od nich. Své pracovní povinnosti plní na výbornou. Cenu Fair play si však zaslouží především za své sportovní podniky. Pan učitel je nejen nadšený sportovec a dokázal sportovním duchem prodchnout celou naši školu, ale jeho nadšení je tak nakažlivé, že pro sport získal většinu našich žáků. Je také patronem OVOV – Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a dohlíží na jeho plnění. Motivuje ostatní učitele, aby s dětmi dopoledne v hodinách tělesné výchovy trénovali, odpoledne pořádá školní přebory, díky čemuž se sportovní výkony našich žáků dále zlepšují. Kromě pohybového rozvoje se s ním žáci učí pravidlům čestné hry, pěstují zdravé sebevědomí a chuť vítězit. Pan učitel Sláma věnuje sportu i svůj volný čas. A pokud v hodinách tělesné výchovy objeví jen náznak talentu, snaží se ho rozvíjet. Vedl a vede sportovní kroužky, ke sportu přivedl už několik generací dětí a mládeže. Prvního dubna se zúčastnil slavnostního předávání cen v Praze a hned následující den si všichni naši žáci vyslechli ze školního rozhlasu informaci a gratulaci k jeho úspěchu, na který jsme všichni v naší „Okružce“ patřičně hrdí. Málem nám spadla škola, jak bouřlivý potlesk se nesl ze všech tříd! 

      Za ZŠ Okružní Mgr. Jaromíra Rusiniková, Mgr. Jiřina Červenková

      Publikováno 21. 5. 2019

    • Okružka oslavila Den Země s Ašskými lesy
     • Okružka oslavila Den Země s Ašskými lesy

     • Protože letošní Den Země připadl na Velikonoční pondělí, slavili jsme ho u nás ve škole až ve středu odpoledne 24. dubna. Rozhodli jsme se uklidit „kousek“ lesa. Vybrali jsme žlutou turistickou trasu z vrchu Háj do Doubravy, kde sídlí Ašské lesy. Děti vybavené pytli na odpadky, chutí do práce a s tím spojenou dobrou náladou statečně vyběhly k ašské rozhledně. Tam dostaly rukavice a nadšeně se pustily do práce. Neúnavným prolézáním houštin a mlází posbíraly, než jsme došli k přehradě, čtyři veliké pytle různých PET láhví a nápojových plechovek a spoustu dalších plastových výrobků, které podivní návštěvníci lesů za sebou trousí. Plné pytle odvezl pan Radek Švarc a my jsme s dalšími prázdnými mohli pokračovat dál. Do Doubravy jsme dorazili unavení, hladoví a žízniví. Vedení Ašských lesů pro nás připravilo chutné špekáčky, které jsme si opekli na úctyhodném táboráku, a taky bylo dost vody se šťávou. Unavení sběrači si odpočinuli a autobusem jsme se všichni vrátili do Aše.

      Ašské lesy pečují nejen o svěřené majetky, ale nemálo času věnují i ochraně přírody, do níž patří kromě jiného i environmentální výchova dětí v mateřských a základních školách. Proto jsme se na ně obrátili, když jsme Den Země plánovali. Ale ani na nejbližší okolí školy jsme nezapomněli. To jsme uklidili při hodinách pracovních činností. Naše škola se snaží, aby děti považovaly třídění komunálního odpadu za samozřejmé. Proto všichni žáci během školního roku připravují na základě pravidelných služeb vytříděný odpad ke svozu. Probírám s dětmi bezohledné chování lidí vůči přírodě a snažíme se vymýšlet optimistické scénáře své budoucnosti. J. Šulcová a J. Rusiniková

      Publikováno 6. 5. 2019

    • Projekt ,,Den Země“ - školní družina
     • Projekt ,,Den Země“ - školní družina

     • Projektu jsme se podle možností věnovali celý dubnový týden. Každý den probíhaly jiné aktivity, při kterých jsme se seznamovali s různými zajímavostmi života na Zemi. Začali jsme úklidem v okolí naší školy, připomněli si, jak třídit odpad, vyprávěli jsme si o důležitosti vody, a jak pečovat o přírodu. Projekt jsme zakončili kresbou své představy, jak chránit přírodu. 1. Oddělení ŠD, Dobrovolná

      Publikováno 28. 4. 2019

    • Návštěva farmy
     • Návštěva farmy

     • Naši prvňáčci navštívili 12.4. školní statek v Chebu. Během výukového programu Malý farmář se seznámili s farmou a všemi jejími zvířátky.

      Publikováno 28. 4. 2019

    • To je zmatek, když zvířata mají svátek
     • To je zmatek, když zvířata mají svátek

     • V pondělí 8. dubna jsme uspořádali Den s domácími mazlíčky. Buď si je děti přinesly samy s sebou do školy, nebo jim je přivedly maminky. Druhou hodinu nám je v aule představily. Bylo tam 12 psíků, z nich dvě fenky jorkširského teriéra byly matka Pepina s dcerou Pacinou. Pak nám byla představena kočka, která chodí na vodítku, a kocour Timi, co spí v křesle. Týden stará morčátka Bělinka a Hnědinka, která majitelčin tatínek dostal zadarmo. Krysí sameček Monty žije v kleci a žere jablka. Bílá myška Justin má ráda suché rohlíky, ale musí být oloupané. Králík Ouško má výběh na zahradě, zato Džeket žije v králíkárně. A pak jsme viděli suchozemskou želvu Terezu a agamu vousatou a rybičku bojovnici jménem Danny; té musí majitelka čistit každý týden akvárium. Pak jsme si společně zazpívali To je zmatek, když zvířata mají svátek a při odchodu jsme si všechna zvířátka prohlédli zblízka. Bylo to hezké dopoledne, tak se budeme těšit na příští.

      Publikováno 28. 4. 2019

    • Turnaj v přehazované
     • Turnaj v přehazované

     • V úterý  dne 19.3. 2019 od 14:15 hod. proběhl turnaj dívek II. stupně v přehazované. Turnaj probíhal v rámci školy mezi jednotlivými třídami 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Zúčastnilo se 22 dívek. Velmi vyrovnané skóre mezi třídami nakonec dopadlo v následujícím pořadí: 1.místo 8.A, 2.místo 9.A, 3. místo 6.A, 4. místo 7.A. Všem zúčastněným děkujeme za příjemnou atmosféru a účast a za přátelské chování mezi zúčastněnými. M.Shejbalová a Mgr. J. Podhajský

      Publikováno 30. 3. 2019

    • Vítání jara v knihovně
     • Vítání jara v knihovně

     • V úterý odpoledne 19. března vítali jaro naši malí knihomolové ve školní knihovně. Příjemné odpoledne s dětskými knihami s jarní tematikou si zkrátili čas získáváním nových vědomostí o nadcházejícím jarním období z úryvků knih Jaro od Josefa Lady a Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. Na konci programu je čekal vědomostní kvíz, který prověřil jejich znalosti. Zvítězila dvě smíšená družstva složená ze žáků z 1. - 3. tříd. Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme slunné JARO!

      Publikováno 30. 3. 2019