• Solidárek ZOO Chomutov
     • Solidárek ZOO Chomutov

     • Jelikož covid zasáhl do života nám všem a nemohli jsme vykonávat spoustu činností, na které jsme byli zvyklí a dokonce ani ve volném čase navštívit například ZOO, kde bychom se potěšili z přítomnosti zvířátek, a tím pomohli, napadlo naše děti z 5. B, podpořit zvířátka ze ZOO Chomutov, a to pomocí akce SOLIDÁREK.

      Děti si vybraly z nabízených zvířátek a podpořily je částkou od 50 – 200 Kč. Většina dětí sáhla do svých pokladniček a neváhala jim takto pomoci, včetně nás (p. uč. a AP). Celková částka, která putovala do ZOO, tak činila 2.100 Kč. Dětem byly zaslány certifikáty a všichni jsme měli krásný pocit z toho, že jsme mohli pomoci.

      Publikováno 30. 5. 2021

    • Fyzika nemusí být jen nudná!
     • Fyzika nemusí být jen nudná!

     • Žáci 7. třídy si v praxi vyzkoušeli, jak tělesa působí na zemi v rámci zemské přitažlivosti, jakou může mít hmotnost sílu a hlavně jak je síla na hmotnosti závislá. Více informací fotografie v článku. Zjistili, že váhy vždy nebyly jen digitální, že dříve existovaly pouze miskové váhy a vážilo se pomocí závaží. Nakonec jsme všichni vykřikli heuréka!, když nám siloměr ukazoval menší hodnotu, pokud jsme zavěšený předmět ponořili do vody. Karina Rusiniková

      Publikováno 26. 5. 2021

    • Žák s negativním testem
     • Tak nám dovolili vrátit se do školy

     • Zlepšující se pandemická situace dovolila vrátit se do školy. 12. duben se tak stal už třetím prvním školním dnem ve školním roce 2020/2021. Po půl osmé začaly hlavním vchodem proudit zástupy žáků 5 tříd 1. stupně. Po tom, co se převlékli, byli po třídách rozřazeni do připravených testovacích místností. Vše proběhlo hladce, žáci byli klidní, ohleduplní, ukáznění, krok po kroku plnili příkazy vyučujících a asistentů. Zhruba po dvaceti minutách bylo otestováno a žáci směli po dlouhé pauze opět zasednout do svých lavic, i když zatím jen polovina prvního stupně.

      Mnohokrát děkujeme rodičům, kteří v nás vložili důvěru, a přes všechna nepříjemná opatření a nařízení poslali své ratolesti zpět do školy. Jsme vám velmi vděční za ochotu svěřit nám svá dítka do péče. Pevně věříme, že tento krok budou následovat kroky další a že se ve škole postupně sejdou všichni žáci a že zase budeme normálně žít.

      RuKa

    • Vydání pololetních vysvědčení
     • Vydání pololetních vysvědčení

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, protože epidemiologická situace v naší zemi dovoluje denní výuku jen 1. a 2. ročníkům, dostanou Vaše děti svá vysvědčení – tedy jejich výpisy první den, kdy se i pro ně otevřou školy. Všechny známky i absence byly 26. ledna uzavřeny a Vy se s nimi můžete seznámit v online školním systému Bakaláři. Pokud nemáte přístupové heslo, volejte do kanceláře školy paní hospodářce. Kromě známek dostanou od nás naši žáci i slovní komentář, který zhodnotí jejich práci v distanční výuce.

    • Vánoční besídka a soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra
     • Vánoční besídka a soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra

     • Než nám sleze sníh, připomeňme si ještě vánoce ve školní družině, kde se uskutečnila soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra. Více informací a fotografie v článku. I v letošním roce jsme v naší školní družině prvního oddělení pořádali soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra. Vzhledem k omezení se jí mohli zúčastnit pouze žáci prvních tříd. I přesto se výtvory velice povedly. Touto cestou chci zároveň poděkovat rodičům, kteří svým dětem při tvorbě kapříků pomohli.

      G. Dobrovolná

      Publikováno 3. 2. 2021

    • Tři králové ve školní kuchyňce
     • Tři králové ve školní kuchyňce

     • I nejmenší žáci naší školy, třída 2.A, si užívají novou kuchyňku školy během předmětu pracovní činnosti. Na Tři krále jsme z připraveného kynutého těsta rolovali loupáky a sypali mákem. Proběhla také soutěž o nejlepší loupáček, kterou vyhrál Adam a Dominik. Na závěr jsme měli výbornou svačinku. Fotografie v článku.

      Publikováno 3. 2. 2021

       

    • Ukliďme Česko 2020
     • Ukliďme Česko 2020

     • Dne 19. 9. jsme se v počtu 30 lidí (6 dospělých a 24 dětí) zúčastnily celostátní akce Ukliďme Česko. Sraz byl v 8:30 před školou. Rozdali jsme si pytle, rukavice, dohodli se na podmínkách úklidu a vyrazili do terénu. Prošli jsme nejbližší okolí školy, skatepark a přilehlý park. Od školy jsme se vydali zahrádkami, kolem kolejí dále směrem po Okružní ulici až k památníku Gustava Geipela. Nasbírali jsme celkem 12 pytlů odpadků. Akce byla dobrovolná, o to více si vážíme všech dětí a rodičů, kteří na akci dorazili.

      Publikováno 25. 9. 2020

    • Den s třídním učitelem na druhém stupni
     • Den s třídním učitelem na druhém stupni

     • V úterý 1. 9. jsme se konečně úplně všichni vrátili do školy. Po dlouhé absenci, která nám nebyla nikomu příjemná, jsme se rozhodli, že uskutečníme akci pro adaptaci žáků do běžného školního života – Den s třídním učitelem. Bylo na každé třídní učitelce nebo třídním učiteli, jaký program pro svou třídu připraví. Den s třídním učitelem nebyla žádná novinka, už jsme ho na konci loňského pololetí realizovali. Některé třídy si na ten den nachystaly společné pohoštění, některé využily sportoviště na vrchu Háj, jiné hřiště a lanové centrum v Krásné, kde hrály orientačně – vědomostně – sportovní hry. Zároveň se zařadily i kohezní hry, které podporují soudržnost třídních kolektivů. Při těchto aktivitách se žáci parádně vyřádili. Po vyhodnocení celodenního „zápolení“ se rozdělal oheň a kromě vuřtů se opékalo, co se dalo. Třídy, které navštívily sportoviště na vrchu Háj, děkují pracovníkům areálu za ochotu a vstřícnost. Počasí bylo jak na objednávku, celý den nad hlavou zářilo sluníčko, a tím se umocnil zážitek z celého dne. Den s třídním učitelem má na ZŠ Okružní důležitou pozici.

      Za ZŠ Okružní, Lada Kratochvílová

      Publikováno 23. 9. 2020

    • T-mobile olympijský běh
     • T-mobile olympijský běh

     • I když byla spousta hromadných akcí, ať sportovních, či společenských, kvůli stále se šířící nákaze zrušena, včetně XXXII. olympijských her, do T-mobile olympijského běhu jsme se zapojit mohli, a proto zapojili. Naše škola je plná skvělých sportovců a pro sportovce je prostě největší motivací závod. Pan učitel Roman Přibyl už na konci loňského školního roku naši školu přihlásil a paní asistentka Ida Chamrádová a žákyně deváté třídy Lucka Samuelová spolu s ním utvořili realizační tým, který celou běžeckou soutěž během středečního dopoledne uskutečnil. Zvládali to hladce, šlo to jako po drátkách. Všichni závodníci se nejprve protáhli a pak vyrazili ti menší na pětisetmetrovou, ti větší na kilometrovou trasu. Závodění si užívali a nadšeně na závěr přijímali diplomy, medaile i plyšovou hračku. Teď budeme čekat, jak dopadneme v konkurenci ostatních škol. Držte nám palce!

      Za ZŠ Okružní, Jaromíra Rusiniková

      Publikováno 23. 9. 2020

    • OVOV 2020
     • OVOV 2020

     • Vážení sportovní přátelé, ve čtvrtek 20. února 2020 se ve sportovní hale v Geipelově ulici v Aši uskutečnil už 7. ročník Ašského OVOV halového pětiboje. Organizátorem byla jako obvykle ZŠ a MŠ Okružní z Aše. V hale se sešli nejlepší sportovci z 5 škol našeho Ašského okrsku – ZŠ Kamenná, ZŠ Hlávkova, ZŠ Hranice, Gymnázia Aš a naší školy. Pravidelným účastníkem jsou v každém ročníku i reprezentanti ZŠ Františkovy Lázně.

       

      Dohromady se na startovní čáru postavilo 113 sportovců z ročníků 2005 - 2009.

      Soutěžilo se v kategorii družstev, kam každá škola přihlásila do svého týmu 4 dívky a 4 chlapce, a v kategorii jednotlivců. V 9.00 hodin proběhlo slavnostní zahájení. Hned na to se rozběhly disciplíny pětiboje na připravených stanovištích a podle připraveného harmonogramu. Trojskok /2 pokusy/, hod medicinbalem vzad /2 pokusy/, sed-leh, švihadlo ve 4 variantách a dribling mezi metami. Poslední tři výše jmenované disciplíny vždy po dobu 2 minut. Výsledky našich reprezentantů snesou nejvyšší kritéria a slova uznání.

      Družstvo ve složení:  Vinceová, Šneberková, Samuelová, Šlechtová, Hampl, Zemanovič, Jindrák a Nguyen obsadilo  celkově 2. místo za vítěznými Františkovými Lázněmi.

       

       Pořadí jednotlivců:

      1. místo – Benedeková Daniela /2009/

                     Vinceová Sára /2005/

      1. místo – Zemanovič Ladislav /2005/

                    Cichý Adam /2007/

      1. místo – Šneberková Marie /2009/

                    Nguyenová Jenifer /2008/

                    Žibrický Antonín /2009/

                    Gašpar Dominik /2007/

      Poděkování všem, kdo pomohli!!! Spoluorganizátorům - Simoně Dobešové a Jakubovi Kotalovi, žákům 9. A, kteří pracovali jako rozhodčí a Idě Chamrádové za zajištění občerstvení. Městu Aš za poskytnutí Grantu a vedení školy za podporu těchto aktivit. Soutěžícím za účast a snahu o co nejlepší výkony.

       V Aši 26. 2. 2020, Mgr. Přibyl Roman

      Publikováno 6. 3. 2020

    • Františkolázeňský OVOV 2020
     • Františkolázeňský OVOV 2020

     • Vážení sportovní přátelé, ve čtvrtek dne 13.2.2020 se žáci naší školy ve složení Benedeková Daniela, Mrázová Karolina, Calopäreanu Michaela, Křížová Sára, Flachs David, Unganbayar Janikha, Gašpar Dominik a Cichí Adam zúčastnili závodů ve Františkových Lázních / PĚTIBOJ STAROSTY FR.LÁZNÍ V OVOV/. Za účasti 256 žáků z celého kraje předvedli naši žáci velmi dobré výkony . V soutěži družstev jsme obsadili pěkné 6. místo se ziskem 16.704 bodů. V soutěži jednotlivců obsadila Daniela Benedeková v ročníku 2009 -  1.místo a vyhrála svoji kategorii ziskem 2.771 bodů. Velká gratulace!!! .chlapců se nejlépe umístili v ročníku 2007 - Adam Cichý na 4. místě se ziskem 3.270 bodů a Dominik Gašpar na 8. místě se ziskem 2.977 bodů.

      Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

      Mgr.Přibyl Roman

      Publikováno 6. 3. 2020

    • Recitační soutěž 2020
     • Recitační soutěž 2020

     • V úterý proběhlo školní kolo recitační soutěže. Do soutěže se přihlásilo 27 dětí, z toho 26 bylo z prvního stupně. To je trošku smutné, že se na druhém stupni nerecituje! O to větší uznání si zaslouží Daniel Jeníček, jediný soutěžící z druhého stupně. Vyslechli jsme si krásné básničky – většinou o zvířátkách – o ježkovi, krtkovi, lenochodovi, myších, beranovi a kočce. 4. A si vybrala z vtipných básní Lukáše Pavláska, které jsou inspirované školou. Děkujeme soutěžícím, kteří měli odvahu a chuť se předvést. Děkujeme i rodičům a prarodičům a kamarádům, kteří je přišli podpořit. A končím slovy jedné přítomné babičky: Budeme tleskat všem, protože si to zaslouží!     

      Publikováno 6. 3. 2020

    • Karneval ve školní družině
     • Karneval ve školní družině

     • 5.3.2019 se žáci školní družiny, alespoň na jedno odpoledne, proměnili ve strašidelné bytosti, princezny, piráty, rytíře, indiány a víly. V kostýmech jsme si v aule zatancovali a zasoutěžili. Karnevalové odpoledne jsme završili tancem a pohádkou. Využili jsme donesené kostýmy, ve kterých jsme zahráli pohádku O zakleté princezně. Dětem se zábavné odpoledne líbilo a už se těší na další rej masek a pohádkových převleků.

      Publikováno 10. 3. 2019

    • Masopustní vyučování
     • Masopustní vyučování

     • V pátek 21. 2. 2020 se žáci na prvním stupni proměnili v princezny, kovboje, zvířátka, indiány, klauny a jiné velmi povedené masky. Probíhalo totiž Masopustní vyučování. První dvě hodiny se žáci učili ve svých třídách, úderem desáté hodiny začal průvod masek školou. Postupně se přidávaly další třídy, prošli jsme i školkou, potěšit naše nejmenší. Průvod došel k tělocvičně, kde jsme si společně řekli říkanku k Masopustu. V tělocvičně pak probíhal průvod masek, tancovalo se s míčkem, a nakonec se všechny masky naučily oblíbený tanec LETKYS. Krásně jsme zakončili pátek před jarními prázdninami.

      Publikováno 6. 3. 2020

    • Den s třídním učitelem
     • Den s třídním učitelem

     • Před rozdáváním pololetního vysvědčení jsme dostali od učitelů super dárek. Celý den jsme se neučili, jenom jsme hráli různé hry. Některé třídy byly v kuželně, hodně tříd využilo školní kuchyňku a připravili si všichni společně dobrou svačinu. Pekli vdolky a palačinky; a šesťáci šli hned ráno a ochutnali pravou anglickou snídani; a páťáci si udělali sami pizzu. Nejlepší bylo, že všechny hry s námi hráli i učitelé. Vymysleli to skvěle. Rozdělili jsme se do skupin, protože všechny hry byly pro skupiny. Když se podíváte do galerie na webových stránkách naší školy, uvidíte, co všechno jsme podnikali. Poslední hodinu jsme hodnotili celé pololetí. Říkali jsme si, co nám jde dobře, v čem je třeba přidat. A dostali jsme vysvědčení. Taky jsme zhodnotili den s třídním. Ten se doopravdy povedl. Při hodnocení jsme zjistili, že jsme si vlastně dobře užili celý den se svými spolužáky.

      Děkujeme všem učitelům a určitě se těšíme na další den se třídou. Bude?

      Za školní parlament Laura Gross a Lucka Bulvová

      Publikováno 20. 2. 2020

    • Vyučování chemie na ašském gymplu
     • Vyučování chemie na ašském gymplu

     • Dne 20. ledna jsme byli na chemii na ašském gymplu. Bylo nás šest žáků a doprovod. Tématem byla chemie v potravinách. Moc jsme si pod tím neuměli představit, ale pak jsme pochopili. Zjišťovali jsme, jestli je ve vzorcích ovoce, zeleniny a mléka škrob, cukr a vitamín C. Kromě nás tam byli i žáci ostatních škol. Vyučování trvalo 2 hodiny a bylo velmi zajímavé. Pracovali jsme ve skupinách a velmi nás to bavilo. Hlavně když nám nešel zapálit kahan a Milan si trošku spálil prsty. Všechny výsledky našich pokusů jsme zapisovali do pracovních listů. Myslím, že jsme si z gymplu odnesli nové zkušenosti a dozvěděli jsme se zajímavé věci.

       Pokusy prováděli a zprávu podali: Nikola Filípková, Anežka Steffenová, Lucie Samuelová, Milan Cina, Pavel Balko a Ladislav Zemanovič.

      Publikováno 29. 1. 2020

    • Lednové plavecké závody
     • Lednové plavecké závody

     • ážení sportovní přátelé, ve čtvrtek 16. ledna 2020 se uskutečnilo okrskové kolo závodů v plavání, které úspěšně pořádala naše škola. Naši školu reprezentovali: Vlachová, Havlová, Calopareanu, Hroudová, Zemanová, Flachsová, Jeníček, Flachs, Starý, Nguyen Tony, Trnka, Kolařík, Radler, Sedláček, L, Hakeľ, Zemanovič, Kašša, Obeth, Ploss. Naši žáci bojovali a umístili se na 3. a 4. místech. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy, stejně tak zaslouží poděkování všichni zaměstnanci bazénu a plavčíci, kteří pomáhali s časomírou. Sportu zdar! Mgr. Přibyl Roman a Dobešová Simona

      Publikováno 29. 1. 2020

    • Pololetní tělomrsk 2020
     • Pololetní tělomrsk 2020

     • Ačkoli slovo tělomrsk počítač nezná, a upozorňuje nás při jeho psaní na chybu, naše děti toto slovo znají. Letos se mohly děti zamrskat 7. ledna na lavičkách, gymnastickém koberci, žebřinách, překážkové dráze i v rytmu svižné hudby. Každý účastník si domů odnášel zpocené triko, dobrou náladu a účastnický list.

      JB + MH (foto)

      Publikováno 13. 1. 2020

    • Soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra
     • Soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra

     • V předvánoční době jsme ve školní družině opět vyhlásili soutěž o nejpovedenějšího vánočního kapra, kterého měly děti za úkol vyrobit či namalovat. Díla tvořily ve školní družině, nebo doma za pomoci rodičů. K tvorbě mohly opět použít libovolné materiály a techniku. Vyhodnocení si provedli sami žáci. Vyhlášení soutěže a ohodnocení jejich autorů proběhlo při vánoční besídce. Nejlepší byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Ostatní si také za svá díla odnesli malou drobnost. Na besídce si žáci připomněli svátky zpěvem vánočních písniček a poté si při poslechu koled rozdávali dárky, které si pro sebe vzájemně připravili. Na svátečním stole nám nechybělo ani cukroví od maminek.

      G.Dobrovolná

      Publikováno 13. 1. 2020

    • Vánoční dílny 2019
     • Vánoční dílny 2019

     • Letos jsme našim žákům druhého stupně nabídli před Vánocemi vcelku netradiční dopoledne. Učitelé připravili 8 pracovních dílen – variaci na oblíbený televizní pořad Partička, práci na tabletu v grafickém programu, skládání puzzle, výrobu vánočních přání ze starých novin, pětiboj v tělocvičně, výrobu dřevěného svícnu v dílnách, seznámení s myslivostí – výstroj, zbraně, dovednosti a znalosti, které myslivec pro svůj koníček potřebuje, vaření vánočního punče ve školní cvičné kuchyňce a matematickou dílnu. Ve středu byla školním rozhlasem vyhlášena zaměření jednotlivých dílniček a o velké přestávce se žáci mohli zapsat do čtyř z nich. V každé dílně pracovali hodinu – 60 minut, pak se přesunuli do další. Jen na svícnu se pracovalo 2 hodiny a dílna zábavné matematiky byla na celé dopoledne. Celou akci budeme hodnotit po vánočních prázdninách, ale klid, který ve škole panoval, nás odměnil za nápad a jeho přípravu.

      Publikováno 4. 1. 2020