• Již několik let fungující školní knihovna doznává svých proměn a v nové místnosti – v podkroví školy je již uloženo a žákům k dispozici několik set knih. Přesto knihovna musí stále růst a díky soukromým sponzorským darům či podpoře městské knihovny se daří knihy aktualizovat a obměňovat. V knihovně je k nalezení a pročtení nejen beletrie a dětské knihy nepřeberného množství, ale i knihy cizojazyčné a encyklopedické.

        Služeb knihovny využívají především žáci prvního stupně, kteří mají přístup do knihovny o hlavní přestávce, ale i žáci druhého stupně příležitostně v odpoledních hodinách zabloudí do prostor knihovny.