• Školní rok
  • Oblast
  • Kolo
  • Vyhledat
  • 2019/2020

  • Celostátní kolo

    • Daniela Benedeková

    • 9. místo
    • OVOV · Celostátní kolo · 2019/2020
    • Natálie Trojanová

    • 21. místo
    • OVOV · Celostátní kolo · 2019/2020