• Školné a stravné

    • Stravné

     Vážení rodiče,

     vzhledem k mimořádné situaci týkající se nástupu žáků zpět do školy nebudou obědy strávníkům přihlašovány automaticky.

      

     Prosíme rodiče, aby si obědy přihlašovali sami přes www.strava.cz (pokud mají vytvořený účet), telefonicky v kanceláři školy (354 525 610 a 731 454 401), nebo na e-mail rezova@zsmsok.eu, a to každý všední den do 13:45 hod.

     Toto opatření bude platné do 30.6.2020.

      

     INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO ŽÁKŮ ZŠ

     V souvislosti s mimořádnou situací kvůli zamezení šíření nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími hygienickými opatřeními žádáme rodiče, kteří platí stravné dětí hotově, aby platby posílali pouze převodem na účet školy.

     Hotovost bude přijata jen v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.

     Pro číslo účtu, variabilní symbol a částku, volejte do kanceláře školy (731 454 401 nebo 354 525 610), a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod., nebo pište na e-mail rezova@zsmsok.eu, popř. okruzni@zsmsok.eu.

      

     Navýšení záloh na stravné

     S platností od 1.9.2019 byly upraveny výše záloh na stravné (viz tabulka) z důvodu zvýšení cen stravného dodavatelem Zařízení školního stravování Aš. Navýšení cen obědů bylo schváleno Usnesením RM č. 06/257/19.

      

     Platnost od 1.9.2019

      

     Věk strávníka

     Výše zálohy

     Cena za 1 oběd

     7 – 10 let

     550,00 Kč

     27,- Kč

     11 – 14 let

     600,00 Kč

     29,- Kč

     15 let a více

     650,00 Kč

     31,- Kč

      

     Upravte si, prosím, Váš trvalý příkaz v bance.

      

     Přihláška ke stravování

     Dokument ke stažení

      

     Přihláška ke stravování ZSŠ

     Dokument ke stažení

      

     Školné

     Školní družina:

     Školné 170,- Kč na měsíc.

     Školné se vybírá od 1. do 20. dne aktuálního měsíce.