• Stravné

    Vážení rodiče,

    Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení záloh za stravné, info zde.

     

    Vzhledem k mimořádné situaci týkající se nástupu žáků zpět do školy nebudou obědy strávníkům přihlašovány automaticky.

     

    Prosíme rodiče, aby si obědy přihlašovali sami přes www.strava.cz (pokud mají vytvořený účet), telefonicky v kanceláři školy (354 525 610 a 731 454 401), nebo na e-mail rezova@zsmsok.eu, a to každý všední den do 13:45 hod.

    Toto opatření bude platné do 30.6.2020.

     

    INFORMACE K PLATBÁM STRAVNÉHO ŽÁKŮ ZŠ

    V souvislosti s mimořádnou situací kvůli zamezení šíření nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími hygienickými opatřeními žádáme rodiče, kteří platí stravné dětí hotově, aby platby posílali pouze převodem na účet školy.

    Hotovost bude přijata jen v odůvodněných případech a po předchozí domluvě.

    Pro číslo účtu, variabilní symbol a částku, volejte do kanceláře školy (731 454 401 nebo 354 525 610), a to v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hod., nebo pište na e-mail rezova@zsmsok.eu, popř. okruzni@zsmsok.eu.

     

    Navýšení záloh na stravné

    Vážení rodiče,

    s platností od 1.3.2022 budou upraveny výše záloh na stravné (viz tabulka) z důvodu zvýšení cen stravného dodavatelem Zařízení školního stravování Aš. Navýšení cen obědů bylo schváleno Usnesením RM č. 12/562/21 ze dne 6.12.2021.

    Platnost od 1.3.2022

     

    Věk strávníka

    Výše zálohy

    Cena za 1 oběd

    7 – 10 let

    600,00 Kč

    30,- Kč

    11 – 14 let

    650,00 Kč

    32,- Kč

    15 let a více

    800,00 Kč

    38,- Kč


    Upravte si, prosím, Váš trvalý příkaz v bance.

    Děkuji E. Režová, kancelář školy.

     

     

    Přihláška ke stravování

    Přihláška ke stravování

    Dokument ke stažení

     

    Přihláška ke stravování ZSŠ

    Dokument ke stažení

     

    Školné

    Školní družina:

    Školné 170,- Kč na měsíc.

    Školné se vybírá od 1. do 20. dne aktuálního měsíce.