• Druháci v muzeu
     • Druháci v muzeu

     •  

      Čtvrtý den v měsících dubnu a květnu druháci naší školy navštívili Muzeum Cheb. Na vlastní kůži absolvovali dva programy pro školy z nabídky muzea.

      První se týkal vábivého světa loutek Gustava Noska a nesl název Dílna loutkáře. Děti se seznámily s různými druhy loutek. Velký jásot nastal při příchodu Spejbla a Hurvínka. Nakonec se samy staly výrobci svého maňáska.

      V rámci druhého programu děti vyslechly příběhy čápů Amálky a Emila, kteří se pravidelně navrací na chebský komín. Vedle jejich příběhu byly děti seznámeny se životem čápů a volavek. Cestou do i z muzea jsme často zastavovali a hleděli k nebi, protože oba chebští čápi nad námi neustále kroužili a ukazovali se nám v celé své kráse.

      Děkujeme chebskému muzeu za jejich zajímavé programy pro školy. 

      Foto na Druháci v muzeu.

    • Projekt na Okružce – Přibližme se Ukrajině!
     • Projekt na Okružce – Přibližme se Ukrajině!

     •                Situace na Ukrajině je hrozná. Šílená. Spousta tamních lidí hledá v našem státu bezpečné útočiště, kde by mohli žít beze strachu. Hodně rodin přišlo i k nám do Aše a několik dětí nastoupilo do školy v Okružní ulici.

                     Není to jen tak. Každý národ to má jinak. Jinak mluví, píšou, tančí, zpívají, jedí, podle podnebí se liší zvířecí a rostlinní obyvatelé, o historii státu ani nemluvím. Ukrajinské děti chtějí chodit k nám do školy. Znamená to tedy, že se musí naučit nejen naši řeč a pravopis, ale musí se také začlenit kulturně, což znamená poznat vše výše zmíněné. Je toho moc a já je nesmírně obdivuji za to, že to aspoň zkusí. A nejen oni. Máme tu spoustu jiných cizinců, nejen Ukrajince.

                     Mnoho lidí si tohle neuvědomí. Vidí jen materiální pomoc, které se ukrajinským přistěhovalcům dostává. Nevidí, o co všechno přišli, že žijí v nejistotě, že netuší, kdy se budou moci vrátit domů, že přežívají ve strachu o své blízké, kteří ve válečném území zůstali, neuvědomují si, jak musí být těžké opustit vlastní tradice a přizpůsobit se tradicím cizím. A přesně to byl důvod, proč jsme se na naší základní škole rozhodli uspořádat projekt, aby si naši žáci alespoň na jeden den zkusili to, s čím se ukrajinské děti musí potýkat ve škole každý den.

                     A tak si děti ve středu 20. 4. 2022 v sedmi různých pracovních dílnách vyzkoušely spoustu věcí. V dílně zeměpisu poznávaly ukrajinské sousedy a tamní zvířecí a rostlinné obyvatelstvo. V dílně literatury si přečetly ukrajinskou pohádku a jako bonus vyrobily vlastní placku. Následujícím úkolem bylo vyrobit si malý slovníček a naučit se pár ukrajinských slov. Nechyběla ani dílna, kde se vyráběl tradiční ukrajinský pokrm pelmeně (celou dobu tomu říkám pelmeně a doma připravuji pelmeně a až při projektu jsem byla naším novým ukrajinským žákem Vitalijem opravena, že to nejsou pelmeně, ale jsou to vareniky; tímto mu děkuji za vyvedení z omylu, jsem zase o něco chytřejší, projekt Přibližme se Ukrajině! nebyl tedy přínosem jen pro děti J). Zpět k tématu… V dílně tance a zpěvu si děti vyzkoušely ukrajinský tanec a zazpívaly píseň v ukrajinštině. Jaký by to byl projekt, kdyby nebyla matematika. V dílně matematiky děti pomocí početních znalostí a vědomostí luštily tajenku a na závěr samozřejmě poznávaly ukrajinské tradice a zvyky pomocí zábavných aktivit a her.

                     Celý projekt jsme nakonec zhodnotili v aule, podle závěrečného pokřiku bylo jasné, že se projekt líbil. Ovšem nejvíce se žákům líbilo to, že se prý nemuseli celý den učit. Netuší však, že i bez učení se lze učit, a to ohleduplnosti, lásce, soucitu, pochopení a empatii k lidem, kteří právě nejvíce potřebují tyto základní, a přesto velice důležité věci.

      Foto: Přibližme se Ukrajině.

    • Den Země na 1. stupni a ve školní družině
     • Den Země na 1. stupni a ve školní družině

     • Den Země

      V pátek 22. dubna si žáci čtvrtých tříd připomněli Den Země. Během prvních dvou hodin si společně vytvořili vlajku Země a zapisovali, čím člověk Zemi prospívá i čím škodí.  Po společném vyhodnocení pak plnili matematické úkoly, šifry a kvízy. Správný výpočet je dovedl k dalším informacím.  Např. příroda potřebuje nejméně 300 let, aby recyklovala igelitovou tašku, máme-li při čištění zubů zavřený kohoutek, ušetříme 30 litrů vody apod. Po svačině odešli před školu vyčistit květinový záhon a trávník. Po návratu do třídy každý žák napsal své Zemi dopis, kde jí popřáli všechno nejlepší k svátku a vyslovili přání, aby každý o naši Zemi pečoval.

      2. B se v mini třídním projektu k 22. 4. zaměřila na význam tohoto dne, proč je nutné se zabývat ochranou přírody. Děti pracovaly skupinově a zjistily, co planetě prospívá a neprospívá, jak a proč třídit odpad a hmatem poznávaly přírodniny. Pak následovalo sbírání odpadu v okolí naší školy. Všechny děti skvěle pracovaly a zaslouží si velkou pochvalu.

      Každý rok si ve školní družině připomínáme Den Země, který připadá na 22. dubna.  Celý týden jsme se zabývali naší zeměkoulí. Povídali si o tom, jak naše planeta vypadá, a jak ji můžeme chránit. Žáci doplňovali pracovní listy, řešili kvízy, malovali přírodu a sdělovali ostatním své zkušenosti. Nejvíce jsme se věnovali třídění odpadů, a to, jak ve školní družině, tak i na vycházkách, kde jsme určovali, co do kterého kontejneru patří. V pátek 22. dubna jsme společně uklidili okolí naší školy. Během chvilky žáci nasbírali dost odpadu, který jistě do přírody nepatří. Vychovatelky ŠD      

      Fotografie zde Den Země.

    • OVOV v Aši
     • OVOV v Aši

     • Vážení sportovní přátelé,

      ve čtvrtek 21. dubna 2022 se ve sportovní hale v Geipelově ulici v Aši uskutečnil už 8. ročník Ašského OVOV halového pětiboje. Organizátorem byla jako obvykle ZŠ a MŠ Okružní Aš.

      V hale se sešli, po dlouhé pauze, nejlepší sportovci ze 4 škol našeho Ašského okrsku – ZŠ Kamenná, ZŠ Hlávkova, ZŠ Hranice a naší školy pořadatele, pravidelným účastníkem jsou v každém ročníku i reprezentanti ZŠ Františkovy Lázně a novým účastníkem byli sportovci ze ZŠ Luby.

      Dohromady se na startovní čáru postavilo 103 sportovců v ročnících 2007-2010.

      Soutěžilo se v kategorii družstev, kam každá škola přihlásila do svého týmu 4 dívky a 4 chlapce, plus v kategorii jednotlivců.

      V 8.45 hodin bylo slavnostní zahájení. Hned na to se rozběhly disciplíny pětiboje na připravených stanovištích a podle připraveného harmonogramu. Trojskok (2 pokusy), hod medicinbalem vzad (2 pokusy), sed-leh, švihadlo ve 4 variantách a dribling mezi metami. Poslední tři výše jmenované disciplíny vždy po dobu 2 minut.

      Výsledky našich reprezentantů snesou nejvyšší kritéria a slova uznání.

      Družstvo ve složení: Hromadová, Šneberková, Calopäreanu, Šlechtová, Jeníček, Flachs, Hampl a Demeter obsadilo celkově 2. místo za vítěznými Františkovými Lázněmi

      Pořadí jednotlivců:

      1. místo – Flachs David/2007/
      2. místo – Jeníček Daniel/2007/
      3. místo – Cihiová Samanta                   

                   

      Poděkování všem, kdo pomohli!!!  Spoluorganizátorům Horákové Marcele a Chamrádové Idě. Žákům 9.A, kteří pracovali jako rozhodčí a pomocníci. Městu Aš za poskytnutí finanční podpory z grantového systému a vedení školy za podporu všech sportovních aktivit. Soutěžícím za účast a snahu o co nejlepší výkony.

      V Aši 26. 4. 2022                       

                                                                    Mgr. Přibyl Roman

      Více foto zde OVOV v Aši.

    • Zajíčkova dílna
     • Zajíčkova dílna

     • Ve středu 6. dubna navštívily čtvrté třídy v Chebu Zajíčkovu dílnu. Byly rozděleny do dvou skupin. Když jedna skupina vyráběla, druhá se šla občerstvit do místního McDonald´s, což byl pro děti velký zážitek.

      V Zajíčkově dílně žáci prokázali svou tvořivost. Pod vedením zkušené lektorky vyráběli vejce z papírových ruliček, které si následně dozdobili jarní větvičkou, zelenou trávou, kuřátkem. Všem se dílo podařilo a těšili se, až ukážou svůj výrobek doma rodičům. MH a HD

       

    • Bláznivý týden
     • Bláznivý týden

     •  

      V rozmezí času 28.3. – 1.4. u nás ve škole proběhnul bláznivý týden, který vymyslel a zorganizoval žákovský parlament. V pondělí jsme nosili čepice a klobouky, v úterý jsme ráno vstali z postele a mohli jít do školy, protože byl pyžamový den, ačkoliv ve středu nesvítilo sluníčko, všichni jsme nasadili sluneční brýle, čtvrtek byl pro slečny šatový/sukňový, pro chlapce černokalhotový a bílokošilový. V pátek jsme celý bláznivý týden zakončili extravagantním účesem.

                     Mockrát děkuji všem, kteří se v bláznivém týdnu odvázali a dodrželi stanovený předpis oblékání. Těším se, až si bláznivý týden příští rok zopakujeme!

      Za žáko Karina Rusiniková

      Bláznivé foto v albu Bláznivý týden.

    • Tulipán
     • Tulipán

     • Už se nám to pomalu probouzí. Naše překvapení pro město se pomalu po půlročním odpočinku v útrobách našeho školního areálu u hřiště rýsuje ke kráse. Vedle lípy, která byla vysazena během oslav 100 let vzniku republiky před 4 lety, jsme v září zasadili 150 cibulek pestrobarevných tulipánů. Už se nemůžeme dočkat!

    • OVOV ve Františkových Lázních
     • OVOV ve Františkových Lázních

     • Dne 25.3.2022 se naši sportovci zúčastnili Okresního kola OVOV ve Františkových lázních. V soutěži družstev nás reprezentovali: Šneberková Marie, Jetelová Monika, Šlechtová Adéla, Benedeková Daniela, Bauman Maxim, Hampl Samuel, Surdu Roman, Nguyen Duc Hieu. V soutěži jednotlivců nastoupili Flachs David, Jeníček Daniel, Demeter Kevin, Panec Jaroslav, Walchetseder Matyáš, Dimitrov Theodor a Walchetsederová Eliška.

      V soutěži družstev jsme skončili na krásném 3. místě se ziskem 15 452 bodů. V soutěži jednotlivců vyhrál svou kategorii ročníku 2007 David Flachs a těsně za ním skončil na druhém místě Daniel Jeníček. V kategorii dívek 2009 se umístila Daniela Benedeková na druhém místě a těsně čtvrtá skončila Adélka Šlechtová. Všichni čtyři závodníci se kvalifikovali na krajské kolo, které proběhne 30.5.2022 v Ostrově.

      Další umístění našich závodníků ve svých kategoriích: Šneberková Marie 5. místo, Walchetsederová Eliška 8.místo, Demeter Kevin 5.místo, Jetelová Monika 7. místo, Hampl Samuel 9.místo, Bauman Max 13. místo, Dimitrov Theo 13. místo, Surdu Roman 14. místo, Nguyen Patrik 14. místo, Walchetseder Matyáš 19. místo, Panec Jaroslav 20. místo.

      Závodu se zúčastnilo celkem 120 sportovců. Našim reprezentantům musím poděkovat za snahu, dobré sportovní výsledky a slušné chování. Všem čtyřem postupujícím hodně štěstí v krajském kole.

      Sportu zdar.                            

      Více foto v albu OVOV ve Františkových Lázních.

    • Den naruby
     • Den naruby

     • Ve 4. A byl 1. duben nejen bláznivý den ve znamení bláznivých účesů, ale také Den naruby. A co že bylo naruby? Žáci si připravili hodiny a tento den se z nich stali učitelé a učitelky. Vyzkoušeli si, jaké je udržet pozornost žáků, jak je zaujmout. Velkou pochvalu si zaslouží Lucinka, Šíma a Filip, kteří se poctivě připravili, dokonce i pomůcky si vyrobili. Tento den bavil nás všechny. 

    • Ukliďme Česko! - ZRUŠENO
     • Ukliďme Česko! - ZRUŠENO

     • V sobotu 2. dubna se sejdeme v půl desáté před školou, abychom se zapojili do akce Ukliďme Česko! Uklízet budeme okolí naší školy. Přijít můžou, a my doufáme, že přijdou, malí i velcí. To znamená, že rádi přivítáme i rodiče. Plánovaný konec je v 11.30 hod. Počasí s námi bude bojovat, takže se teple oblékněte!

    • Odpoledne s pejskem a kočičkou
     • Odpoledne s pejskem a kočičkou

     • 30. března se uskutečnilo čtenářské odpoledne ve školní knihovně s knihou od Josefa Čapka. Žáci prvního stupně si užili po škole den a připomněli si výročí 135. výročí narození tohoto malíře, grafika a spisovatele. Společnost jim dělali zvířecí hrdinové z knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Nechyběl ani vědomostní  kvíz a vyhlášení vítězů. Nejlépe se dařilo v kvízu Lucce Halíkové, Kristýně Vítkové s Julčou Pillingovou a Kenovi Nguyenovi s Filipem Nguyenem.

    • Matematický Klokan 2022
     • Matematický Klokan 2022

     • V úterý 29.3. se žáci 3.B podrobili zkoušce z matematiky. Navzájem se ve třídě předháněli, kdo získá větší počet bodů v matematickém KLOKANovi 2022, v kategorii Cvrček. Všichni se s tím poprali velice slušně, nicméně vždycky je někdo lepší a někdo horší, tak už to v životě chodí. Čokoládovou medailí byli odměněni pouze tři nejlepší: na 3. stupínku našeho improvizovaného „můstku vítězství“ se z celkového počtu 72 bodů umístil Jakub Rohan se získanými 31 body, na druhém stupni se umístil Jakub Vlach s 33 body a naprostým bezkonkurenčním vítězem se stal Vojtěch Vlach s 55 body.

                     Gratuluji vítězům a vzdávám čest všem zúčastněným!

      Karina Rusiniková

    • Animace 9. A
     • Animace 9. A

     • Žáci 9. ročníku zkoušeli animovat. Jako téma si vybrali 150 let výročí města Aš.

    • Už se probouzí...
     • Už se probouzí...

     • Už se nám to pomalu probouzí. Naše překvapení pro město se pomalu po půlročním odpočinku v útrobách našeho školního areálu u hřiště rýsuje ke kráse. Vedle lípy, která byla vysazena během oslav 100 let vzniku republiky před 4 lety, jsme v září zasadili 150 cibulek pestrobarevných tulipánů. Už se nemůžeme dočkat!

    • Den učitelů-poděkování
     • Den učitelů-poděkování

     • 28. březen - Den učitelů

      Při příležitosti Dne učitelů bych chtěla opět poděkovat celému pedagogickému sboru, všem učitelkám a učitelům naší základní školy i všech našich mateřských škol. V posledních dvou letech byla jejich práce mnohem náročnější než obvykle. „Za pochodu“ jsme se museli naučit pracovat s dětmi na dálku s pomocí nových informačních technologií, společně s rodinami našich žáků překonávat provozní překážky výuky i naučit se uplatňovat pedagogické a psychologické přístupy a zásady vedení distanční výuky. S čistým svědomím mohu konstatovat, že pedagogové naší školy  tento úkol zvládli se ctí, mnohdy dokonce rámec svých povinností překračovali nadstandardním přístupem např. ve spolupráci s rodinami žáků. Za jejich skvělý, mile lidský a profesionální přístup jim patří uznání, ocenění a poděkování.

      V letošním školním roce se situace ve školách poměrně zklidnila a stabilizovala, ale jak víme, čekají na nás další naprosto nové a nečekané výzvy. Proto všem přeji hodně psychických i fyzických sil, ať je i přes všechny těžkosti jejich práce stále těší a naplňuje.

       

                                                                                Za vedení školy Jiřina Červenková, ředitelka ZŠ a MŠ Okružní