• Maškarní rej na 1. stupni
     • Maškarní rej na 1. stupni

     • Maškarní průvod

      Dne 6.2. 2024 se na naší škole jako každý rok konalo  masopustní vyučování. Děti si přinesly zajímavé i méně zajímavé kostýmy, masky, škrabošky. Nejdříve jsme se všichni sešli na chodbě a za rytmického zvuku tamburíny jsme prošli chodbami celé školy. Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší v mateřské škole. Pak už naše cesta vedla přímo do  připravené tělocvičny. Úvodního slova se ujala paní učitelka Horáková, která celou akci moderovala. Paní učitelka Flašková zajistila diskotékovou hudbu pro zpestření. Děti si nejen zatančily, ale i zasoutěžily v různých disciplínách . Ani promenáda masek nechyběla. Veliké poděkování patří zejména pirátovi Jacku Sparrow alias Lence Pelákové za skvělou přípravu a vyzdobení tělocvičny.                                                                                                                                                                          

      foto: Maškarní rej na 1. stupni.

    • Maškarní v družině
     • Maškarní v družině

     • Dne 6.2.2024 jsme ve školní družině navázali na masopustní vyučování přehlídkou s promenádou masek, soutěžemi a tancem. K těmto radovánkám jsme využili krásný prostor před školní knihovnou. Děti si část odpoledne opravdu užily a po návratu do družiny na ně čekala sladká odměna (GD).

      I ve školní družině proběhl masopust. Děti přišly v krásných kostýmech, kde nechyběl: lev, čarodějnice, Wednesday, zloděj, hasič, rytíř, Stitch a ani Marfuša. Děti si během odpoledne zatancovaly, zazpívaly. Přišlo také na soutěžení. A jaké? Tanec ve dvojicích s balónkem, židličkovaná, sochy Děti si vyzkoušely psát a malovat nohama. A po náročných disciplínách se občerstvily u našeho tradičního rautu. Odpoledne se nám opravdu vydařilo (LP).

    • ZŠ Okružní myslí na zvířátka
     • ZŠ Okružní myslí na zvířátka

     • Jak již název článku napovídá, žáci naší školy nejsou lhostejní k přírodě a ke zvířatům, což se potvrdilo v každoročním sběru kaštanů pro lesní zvěř či v prosincovém jarmarku. Vydělané peníze z prodeje vánočních drobností věnovali kočičímu útulku PlazKA - pomáháme lidem a zvířatům Klubíčko Aš z.s.

      Děti peníze předaly v příjemné atmosféře dopoledního setkání v aule školy zástupkyni organizace PlazKA paní Veronice Hrdličkové. Ta se postarala o velmi zajímavou a poutavou přednášku o kočičkách, které má ve své péči. Ukázala dětem, jak odchytit vystrašené toulavé zvíře, či jak se postarat o zraněné, vyhladovělé a nemocné kočky. Děti vše se zaujetím sledovaly a my můžeme doufat, že se ke svým domácím mazlíčkům budou chovat vždy s láskou, péčí a rozumem.

      Tímto velmi děkujeme paní Veronice Hrdličkové za poučné povídání a do budoucna jí přejeme co nejméně zraněných a opuštěných koček.

    • Pizza od A do Z
     • Pizza od A do Z

     • Ve III.A dnes pojali výuku spíše v praxi. Třída se rozdělila do skupin, kde si děti rozdělily funkce / pokladník, vozík, seznam nákupu,taška /. Prošli jsme se do Lidlu, kde si děti samy nakupovaly ingredience na pizzu. Po návratu do školy jsme se přesunuli do cvičné kuchyňky. Pod vedením paní učitelky a paní asistentky Pavlínky si děti vše nakrájely, připravily a posléze ozdobily pizzu.Pak sledovaly pečení v troubě. Odměnou pro všechny byla voňavá, propečená pizza. Mňam, to vám byla dobrota!!!

      Foto zde: Pizza od A do Z.

    • Lyžák 2024
     • Lyžák 2024

     •  

      Koncem ledna a začátkem února proběhla další velmi vydařená akce v naší škole: Lyžařský výcvik pro druhý stupeň.

      Lyžařský výcvik se konal v termínu od 26.1. – 1.2. 2024 pro sedmé a osmé třídy.

      Výcviku se dohromady zúčastnilo 27 žáků.

      Lyžařský výcvik s pololetním vysvědčením.  Tak by se dal krátce popsat poslední týden žáků ze základní školy Okružní z Aše. Výcvik byl nevšední pro rozmary počasí. Na úvod výcviku nás přivítal deštík s jarními teplotami. V Aši bylo bláto a na Háji se dalo lyžovat. Starší žáci se zdokonalovali v lyžařských dovednostech nabytých v minulém roce a mnozí nováčci ze 7. ročníků stáli na sjezdovkách poprvé. V dalších dnech výcviku nás hřálo krásné slunko a moc jsme si jízdy ze svahu užívali. V závěru nás zradila únava materiálu našeho vleku. Vzniklá porucha nás neodradila a pěkně jsme si jako pamětníci lyžování, sjezdovku vyšlapávali po svých. Pravda, někteří to nesli s větší nelibostí, ale stejně to nevzdali a společně jsme si užili jízdy na prázdné sjezdovce, která patřila pouze nám! Pro zpestření celého výcviku jsme každý den organizovali závody žáků ve slalomu a poslední den jeli proti chronometru i učitelé žáků. A protože oba dva Mgr. Roman Přibyl a Mgr. Miluše Glave Flašková mají velké sportovní srdce, bylo o zážitky postaráno. Během pobytu na Háji jsme si udělali i krátkou pěší procházku do okolí a žáky seznámili s bohatou lyžařskou minulostí a bobovou dráhou, kterou jsme tu měli. Velký dík patří pracovníkům sportovního areálu Háj a všem kteří se o nás na sjezdovce starali a asistoval nám.

      Lyžák 2024.

    • Domácí modelína v režii 3. A
     • Domácí modelína v režii 3. A

     • Žáci 3. A pracovali s domácí modelínou. To bylo radosti a nadšení. Velmi je vyrábění bavilo. A jak se jim výrobky povedly? Posuďte sami, jako doopravdické.

    • Vánoční zpívání
     • Vánoční zpívání

     • Poslední školní den kalendářního roku zahajujeme společně zpěvem u vánočního stromu. Paní učitelka Lucie Schwalbová, která umělecky vede všechna naše školní vystoupení žáků 2. stupně, a paní učitelka Iveta Živčáková, která zastává stejnou funkci na 1. stupni, připravily program koled a vánočních písní. To si užívají všichni naši žáci, od těch nejmladších až po ty nejstarší. Máme z toho radost, protože tak se daří zcela naplnit přání, aby Vánoce byly svátkem klidu, lásky a radosti. Letos bylo hodně radosti, protože děti dostaly od SRPZŠ stolní fotbálek. Pak se promítá v aule film, z auly se tak čas od času stává kino s velkým plátnem, které nám ochotně půjčuje Městský úřad v Hranicích. A zbytek dne už patřil individuálnímu programu jednotlivých tříd.

      Některé šly do lesa, některé si připravily ve školní kuchyňce nějakou dobrotu, některé se na dobrotu vypravily do pizzerie, prostě, co si která třída nadělila.

      Na vánoční den se všichni těší nikoli proto, že po něm přijdou Vánoce a prázdniny a loučení se starým rokem, ale pro to společné těšení! A to je hezké!

    • Předvánoční jarmark
     • Předvánoční jarmark

     • Kromě vánočních besídek si žáci naší školy spolu s učitelským sborem před Vánoci připravili akci určenou rodičům a veřejnosti. Jednalo se o jarmark, který se uskutečnil v prostorách školy spolu s hudebním vystoupením pod vedením učitelek L. Schwalbové a I. Živčákové.

      Na návštěvníky čekaly vánočně vyzdobené školní prostory, které se v podvečerních hodinách proměnily v tržiště plné vánočního zboží. Mladší děti si užívaly to, že samy za symbolický peníz prodávaly své výrobky, starší žáky nejvíce bavilo hostit rodiče v malé provizorní kavárničce. Školou se nesla příjemná vánoční nálada s vůní koření a teplého čaje či kávy. Každý návštěvník odcházel s pravou vánoční náladou.

      Peníze, které děti za svůj počin obdržely, budou věnovány na péči o opuštěné kočky. O tom Vás budeme dále informovat, protože pečovatelé o zvířátka mají teď plné ruce práce, a tak si pro podporu přijdou v brzké době.

    • Divadlo v Selbu
     • Divadlo v Selbu

     • Bylo nebylo …

      V pondělí 8. 1. 2024 naši žáci čtvrtých a pátých tříd společně vyrazili na divadelní představení do sousedního Bavorska, konkrétně do města Selb. Jednalo se o dvojjazyčné představení Bylo nebylo za devatero horami na motivy pohádek Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena v podání souboru Západočeského divadla v Chebu.

      Na úvod si české a německé děti, které se v divadle sešly, vzájemně potrénovaly slovní zásobu v obou jazycích s animátory z koordinačního centra Tandem. Pak následovala přestávka s vydatnou svačinou, jež dětem připravili organizátoři, a lehkou konverzací v německém jazyce. Po přestávce začalo tolik očekávané divadelní představení.

      Děti pozorně poslouchaly, aby jim neuteklo ani slovo, neboť němčina s češtinou se skutečně prolínaly celým představením. Podle smíchu, údivu, potlesku a ostatních reakcí všech zúčastněných lze s jistotou říci, že se představení dětem líbilo a všechny jej pochopily. Myslím, že neobvykle strávené dopoledne všechny potěšilo a přineslo novou jazykovou zkušenost.

      Foto Divadlo v Selbu.

    • Vánoční dárek
     • Vánoční dárek

     • Letos museli být naši žáci moc a moc hodní! Našli totiž pod školním vánočním stromem dárek od Sdružení rodičů a přátel základní školy Okružní. Vlastně velký dar – stolní fotbálek! Předat ho přišly členky sdružení paní Maříková a Čokinová. A myslím, že si to užily parádně, protože radost dětí byla neskutečná. Pak se slova ujala garantka žákovského parlamentu. Každá třída od 3. do 9. má určený den, kdy může fotbálek hrát. O to se postarali členové parlamentu, kteří jednotlivé třídy nalosovali. Teď v každé třídě visí tabulka, která třída kdy hraje. Prvňáčci a druháčci samozřejmě můžou hrát také. A protože potřebují trošku víc střídat činnosti, budou hrát za odměnu o hodině. Děkujeme našemu báječnému SRPZŠ za krásný dárek a dětem přejeme, aby si ho pořádně užily!

    • Předvánoční čas v družině
     • Předvánoční čas v družině

     • Předvánoční čas jsme si ve školní družině opět zpestřili vánoční besídkou a soutěží ve tvorbě vánočního kapra.

      Na besídce si žáci připomněli svátky zpěvem vánočních písniček. Na svátečním stole jsme měli sladké dobroty a cukroví od maminek, které děti přinesly. Při poslechu koled jsme také vyhodnotili soutěž ,,O nejhezčího vánočního kapra“, kterého si děti mohly vyrobit ve spolupráci s rodiči, nebo kamarády. Na výrobu byl použit různý materiál. Kapr byl vyroben z textilu, papíru, plastu, perníku a z přírodnin. Všichni zúčastnění obdrželi malou odměnu. Autoři nejpovedenějších kaprů byli odměněni diplomem a drobným dárkem. Srdečně děkujeme všem aktivním rodinným týmům za skvělé nápady, zajímavé a netradiční zpracování výrobků a za účast v naší soutěži. (GD, 1. oddělení)

       

      Ve čtvrtek 21.12.2023 se naše oddělení zahalilo do vánoční atmosféry. Povídali jsme si o tom, co si přejeme najít pod stromečkem a jak ty svátky budeme trávit. Povídání jsme si zpříjemnili zpěvem koled. Nechybělo ani připomenutí našich tradic a zvyků, některé jsme si i vyzkoušeli. Pouštění lodiček, krájení jablíček a házení střevíce (v našem případě bačkorou) děvčaty. Ochutnávka cukroví nesměla chybět, bylo opravdu výborné. Pak jsme si rozdali malé dárky a už nic nebránilo v tom, aby se rozjela párty. Náramně jsme si to užili. (LP)

       foto: Předvánoční čas v družině.

     • Vánoční turnaj 8. a 9. tříd

     • V úterý 19.12. a ve středu 20.12.2023 proběhl sportovní „Vánoční turnaj 8. a 9. tříd“.

      Děvčata soutěžila v basketbale a vybíjené. Chlapci v basketbale a kopané.

      U děvčat vyhrály obě utkání deváťačky. V basketbale zvítězily 38:6. Ve vybíjené těsně o čtyři životy. Zvláště utkání ve vybíjené mělo výbornou úroveň a bylo napínavé až do konce.

      U chlapců byli úspěšnější osmáci. V basketbale vyhráli těsně 21:18 a ve fotbale 3:1. Obě utkání měly výbornou úroveň, kvalitu a maximální nasazení.

      Důležitější než výsledky byla předvedená snaha a výkony všech zúčastněných. Všichni ukázali a odvedli na hřišti maximum svých schopností. Už teď se těšíme na jarní odvety. 

      foto zde: Vánoční turnaj 8. a 9. tříd.

    • Byl u nás Mikuláš
     • Byl u nás Mikuláš

     •  

      Mikulášskou nadílku si dopoledne 5. prosince užili žáci prvního stupně i dětičky z mateřské školky na Okružní a Geipelově. Balíčky plné sladkostí dostali od ctihodného Mikuláše, kterého doprovázelo několik krásných andělů, ale nechyběli ani strašliví čerti. Ovšem tu strašidelnou chásku čertů krotily paní učitelky. Nebojte se. Peklo by bralo ber kde ber, ale to nejde jen tak. Všechny děti jsou přece hodné, a když zazlobí… tak si je snad proto hned neodnese čert do pekla. I když to je u někoho hodně nahnuté. Ale zas má celý rok na to, aby se napravil.

      Mikuláš pozorně naslouchal brblání čertů a chválám andělů a pak naděloval. Všechny děti si zasloužily. Ovšem na čerty nezapomenou, a tak budou pěkně papat polívčičku a ovoce a zeleninu a plnit své úkoly, a dál si budou hrát a dovádět a radovat se tak, aby to nebylo proti pravidlům. A my velcí jim to dopřejeme.

      Zvláštní je, že se to dopoledne ztratili skoro všichni žáci deváťáci. Že by patrony našich malých spolužáků nahradila ta nebesko-pekelná výprava? Možné to je. I ti, kteří už se pomalu chystají opouštět naši školu, myslí na své malé kamarády a dopřejí jim radost z nadílky.

      Mikuláš i andělé, a nakonec i ti čerti, kteří odešli s prázdnými pytli, děkují všem hodným paním učitelkám a SRPŽŠ  a MŠ, které s nadílkou pomohly, protože Mikuláš chodívá až večer, takže pomoc potřeboval, a dovolily jim přijít do vyučování, protože ten den je určený dětem, a tak je hezké, že to tak mohlo být. A úplně nejvíc děkují těm deváťákům, kteří jim uvolnili své místo.

      Více foto zde Mikuláš.

    • Dílna loutkaře-1. A v chebském muzeu
     • Dílna loutkaře-1. A v chebském muzeu

     • Ve středu 6. 12. 2023 se žáci z 1. A vydali na svůj první výlet do jiného města. Jejich zastávkou bylo chebské muzeum, kde na ně čekaly různé loutky. Žáci se dozvěděli, jaké druhy loutek máme, jak se jmenují, pozdravil se s nimi i Spejbl a Hurvínek. Na závěr si vyrobili svého maňáska. A originalitě se meze nekladly. Vznikly báječné loutky. Výlet jsme si užili a už se těšíme na další výlet plný zážitků.

      Foto 1. A v chebském muzeu.

    • Okružka má talent
     • Okružka má talent

     •  

      V úterý 5. prosince nechodil na naší škole jen Mikuláš s anděly a čerty, ale také spousta talentů. Proběhla u nás totiž soutěž ‚‚Okružka má talent‘‘. 

      A byla to opravdu jízda! 

      Během hodinové odpolední akce se předvedlo téměř 40 žáků s různorodými vystoupeními. Od hry na hudební nástroj a zpěv přes recitaci, tanec, pantomimu až k divadelnímu představení. Někteří vystoupili sólo, jiní ve skupinkách. Nervozita a tréma se daly krájet.

      Porota, která byla složena ze zástupců žákovského parlamentu naší školy, neměla hodnocení vůbec jednoduché. Hodnotila body od 1 do 10. Členové poroty se snažili být opravdu spravedliví. Zjistili jsme, že Okružka má talentů hned několik. Smekáme před všemi účinkujícími, protože se nebáli předvést a ukázat svůj talent.  

       A jak to dopadlo? Na třetím místě se umístili chlapci z 5.B, Jakub Rohan, Lukáš Sismilich a Tomáš Viczmandi, se svou pantomimou. Krásné druhé místo obsadil Jan Mráz z 9.A, který nám předvedl perfektní hru na klavír a na 1. místě Katka Pompová, která se nám předvedla v roli zpěvačky.

      Moc děkujeme všem účastníkům. Jsme velmi rádi, že na naší škole jsou tak skvělí a odvážní žáci. 

      Budeme se těšit na další ročníky a nové talenty!

      foto zde Okružka má talent.

    • Odpoledne s čertíkem
     • Odpoledne s čertíkem

     • Dne 5. prosince 2023 se 1. oddělení školní družiny proměnilo v malé peklo.

      Na děti čekal hodný čertík, který bedlivě dohlížel na připravené úkoly, které děti úspěšně vyřešily. Proběhlo i několik soutěží a nechyběl ani zpěv a tanec.

      Za vzorné splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna.

      Ani v tento den jsme si nenechali ujít naše zimní radovánky. Čertík zůstal v teple družiny a my jsme vyrazili bobovat na zasněžený kopeček u naší školy. (GD)

      Peklo v družině-Mikuláš zavítal i do naší družiny. Dlouho se však nezdržel, pospíchal totiž za dalšími dětmi. Nechal nám tam čertac, aby děti obdaroval sladkostmi. (LP)

       

      Čertík v družině.

    • Plavecké závody
     • Plavecké závody

     • Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se vybraní žáci obou pátých a čtvrtých tříd zúčastnili okrskového kola v plavání. Šestičlenná družstva chlapců a dívek soutěžila podle pravidel plavání ve štafetách, v polohovém závodě, své síly poměřili i jednotlivci ve třech disciplínách/prsa, znak a volný způsob/.

      Akci pořádal Městský dům dětí a mládeže Sluníčko. Naši plavci vybojovali krásné třetí místo. V závodě jednotlivců v disciplíně znak se na 1. místě umístila Thea Lorenčíková a v disciplíně prsa na 2. místě Hess Daniel.

      Na závodech nás reprezentovali: Hess Daniel, Nguyen Adam, Vojta Vlach, Uhlík Matyáš, Paprsek Jindřich, Paťhová Veronika, Lorenčíková Thea, Pillingová Natálie, Belicová Kateřina, Kroftová Mia, Rohan jakub, Plossová Cynthia a Vítková Kristýna.

      Poděkování patří nejen plavcům za předvedené výkony, ale i Městskému dětskému domu Sluníčko za perfektně připravené závody.

    • Florbal 2023
     • Florbal 2023

     • V úterý 21.11.2023 se zúčastnili naši reprezentanti z 8. a 9. tříd okrskového kola ve florbale.

      Turnaj se konal v tělocvičně na Kelleru za účasti všech ašských základních škol, Gymnázia Aš a ZŠ Hazlov. Naši žáci se umístili na 4. místě a svůj nejlepší zápas odehráli proti gymnáziu, se kterým remizovali 1:1, střelcem naši branky byl Michal Kohuťár.

      Naši školu reprezentovali-Kutlák Jiří, Čikoš Adrian, Kohuťár Michal, Nguyen Patrik, Hampl Samuel, Chrástka Filip, Drapák Nicolas, Demeter Kevin, Šiška Daniel a Walchetseder Matyáš.  

      Děkuji všem žákům za perfektní přístup, předvedené výkony a vzorné chování během celého turnaje.

      Sportu zdar.