• KRÁSNÉ PRÁZDNINY 🎈
     • KRÁSNÉ PRÁZDNINY 🎈

     • Teď už vám přejeme krásné prázdniny, spoustu super zážitků a budeme se na vás těšit 1. září 2022.

      A takhle to slušelo našim deváťákům 😊.

    • Dopravní výchova
     • Dopravní výchova

     • Nedílnou součástí výuky na prvním stupni je dopravní výchova. Ve třetí třídě plní žáci úkoly Ajaxova zápisníku. Ajaxův zápisník“ je prevenitivní projekt, jehož cílem je seznámit žáky s běžnými každodenními záležitostmi - pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost, ale i předcházení sociálně patologickým jevům  - šikana, alkohol, hazardní hry. Průvodce jim dělá policejní pes Ajax.

      Zebra

      Ve čtvrtém ročníku žáci v preventivním programu pokračují. Projekt pod názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne je zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozuosvojování a dodržování pravidel bezpečného přecházení  vozovky, vybavení a jízda na  kole, dopravní značení…

      Obě čtvrté třídy plnily po celý školní rok zadané úkoly. V pondělí 27. června pak zástupkyně PČR přišla do školy si s dětmi popovídat a zkontrolovat plnění úkolů.

      Na žáky čekala odměna a pro budoucí páťáky byla předjednána prohlídka místního oddělení PČR v září.

    • Kraj dokořán
     • Kraj dokořán

     • Dne 17.6.2022 se osmé a devátá třída vydala do Karlových Varů na akci Kraj Dokořán. Od rána jsme měli nabitý program přednášek a diskuzí. Vedle naučného programu jsme mohli zhlédnout i Slam poetry nebo si prohlédnout burzu škol. Celý program se odehrával v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde jsme si vše mohli prohlédnout. Na závěr jsme si odnesli pár dárečků a odjeli spokojeně domů. 

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Děkujeme Ašským lesům za vynikající spolupráci a přejeme krásné léto. Těšíme se na další společné akce.

    • Sportovní den
     • Sportovní den

     • V úterý dne 28. června 2022 jsme ukončili nabitý školní rok velkým sportovním dnem. Celkem 280 žáků z prvního i druhého stupně bylo rozděleno do 28 skupin po 10 žácích. V každé skupině byli poměrně rozděleni žáci od 1. do 8. třídy. Devátá třída se společně s učitelským sborem ujala role pořadatelů a rozhodčích.

      Sportovní den a propojení žáků jednotlivých ročníků patří do našeho minimálního preventivního programu. Žáci z 8. ročníku se stali kapitány jednotlivých skupin. Zase musíme s radostí kvitovat, že se ti starší vždycky o své malé spolužáky postarají.

      Skupiny soutěžily na 14 sportovištích. 13 sportovišť bylo umístěno v areálu školy, 14. sportoviště vedlo kolem školy v podobě přespolního běhu. Kromě známých disciplín z OVOV, byly zařazeny speciální disciplíny: překážkový běh, běh v písku, hod oštěpem, přespolní běh a florbalový slalom.

      Všichni sportovci předvedli perfektní výkony a vítězná tři družstva obdržela krásné ceny; a všichni jsme si užili hezké a pohodové dopoledne. Nakonec dostal každý zúčastněný sportovec sladkou odměnu. Za velmi pěkné ceny děkujeme grantové podpoře města Aš.

      Sportovní den nám ukázal, že s kondicí našich žáků to není vůbec špatné. Doufejme, že budou o prázdninách sportovat dál.

      Sportu zdar!           

      Mgr. Přibyl Roman

      Více foto Sportovní den.

    • Den zdraví v Chebu
     • Den zdraví v Chebu

     • V pátek 24. 6. 7.B navštívila chebskou Krajinku, kde se konal Den zdraví. Děti se dozvěděly, co obnáší práce hasičů, policistů a zdravotníků. Mohly si vyzkoušet brýle, které simulují stav na drogách, alkoholu nebo jak člověk vnímá okolí, když je unavený. 

      Poučné dopoledne jsme zakončili na chebském náměstí, kde si děti daly vynikající zmrzlinu.

    • OČMU
     • OČMU

     • OČMU – ochrana člověka za mimořádných událostí vede žáky k přemýšlení nad tím, co mezi takové události patří a jak se při nich správně zachovat. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak je obtížné projít prostorem se zavázanýma očima. Taková situace může nastat třeba při požáru, kdy je prostor zakouřený a není vidět na krok. Dále se děti naučily něco o vybavení lékárničky, co je to evakuační zavazadlo, které věci jsou hořlavé a které nehořlavé.

      Během čtvrtečního dopoledne všichni žáci prvního stupně také navštívili středisko IZS v Aši, kde si prohlédli technické vybavení záchranářů a lehce nahlédli pod pokličku jejich práce.

      Fotografie zde OČMU.

    • Šesťáci z Okružky už ví, co se děje s odpadem!
     • Šesťáci z Okružky už ví, co se děje s odpadem!

     • V pátek 10. června si žáci 6.A a 6.B užili projektový den s názvem ,,Co se děje s odpadem?” Hledat odpověď na tuto otázku nejprve vyrazili do sběrného dvora v Aši. Tady je přivítal vedoucí sběrného dvora pan Bečvář, prozradil několik základních informací a provedl žáky po svém pracovišti. Žáci tak na malou chvíli měli možnost vžít s do role pracovníka sběrného dvora. Prohlédli si všechny kontejnery a místa, kde se třídí nejrůznější typy odpadů, a vždy se dozvěděli nějakou zajímavost. Na závěr si pro pana průvodce připravili několik dotazů, které s radostí zodpověděl. Například to, že práce popeláře není jen o vození se na stupínku, jak o tom nejeden z nás v mládí snil, ale hlavně o tvrdé a fyzicky náročné práci. Před odchodem byli všichni návštěvníci pro pobavení zvážení na váze pro auta a vybavení informativními letáky o odpadu.

      Ve škole si pak žáci formou stolních her, pracovních listů a her na tabletech procvičili a upevnili nabyté znalosti. Nakonec se všichni s chutí pustili do sestavování kartonových košů na třídění odpad. Poté koše vybavili barevnými nálepkami a roznesli po všech třídách na naší škole. Projektový den tak měl hmatatelný výsledek, díky kterému mohou odteď třídit odpad všichni žáci naší školy přímo ve třídách, a to je skvělé!

      Za ŽŠ Okružní třídní učitel 6.A Michael Kostroun

    • Výlet
     • Výlet

     • Ve dnech 9.-10.6.2022 se třídy 7.B a 8.A vydali na společný výlet za poznáváním příhraničí našeho regionu. Ve čtvrtek putovali na Trojstátí, kde si mohli vyslechnout autentický příběh z dob druhé světové války, a hlavně z doby jejího konce. Za odměnu po tak dlouhé túře jsme si došli na zmrzlinu.

      Po návratu na základnu do Hranic si žáci postavili stany, sportovali a připravovali si společnou večeři – kotlíkovou gulášovku. Po celou dobu využívali tenisové či fotbalové hřiště a užívali si společného času. Páteční dopoledne se odehrávalo v poklidné atmosféře, kdy se uklízelo a připravovalo na návrat do Aše. Výlet jsme si všichni moc užili.