• Sportovní den na ZŠ Okružní
     • Sportovní den na ZŠ Okružní

     • Letošní školní rok příliš nepřál sportovním aktivitám kvůli omezením spojeným s koronavirem. Naše škola je zapojena do programu všestranného pohybového rozvoje dětí nazvaného OVOV, kde se děti zlepšují v rozličných sportovních disciplínách a své výsledky si mohou porovnávat s dalšími školáky po celé ČR. Každoročně jsme také pořádali Ašský OVOV halový pětiboj. Jeho osmý ročník jsme však v tomto školním roce neuskutečnili. Když jsme nemohli sportovat v zimě, pustili jsme se do tělocviku hned v květnu. Třídní učitelky z prvního stupně dostaly výkonnostní tabulky a začaly s dětmi trénovat skok do dálky, sprint, vytrvalostní běh, hod medicinbalem i kriketovým míčkem, leh sedy a skákání přes švihadlo. Stejná náplň byla i v hodinách tělesné výchovy 2. stupně. Sportovní den, který se konal ve čtvrtek 24. a pátek 25. června, byl tedy velikým finále a jedinou větší sportovní akcí tohoto školního roku. Zahajoval druhý stupeň, další den nastoupili k boji žáci prvního stupně. Místa rozhodčích obsadili po oba dva dny deváťáci a svých úkolů se zhostili báječně. Trpělivě vysvětlovali, co se na kterém místě provádí, kdy se začíná, kdy se končí… Protože celou akci finančně podpořilo město Aš, byly děti motivované výstavkou blyštivých medailí připravených pro vítěze. Navíc jsme z grantu pořídili i krásné ceny a malou odměnu pro všechny zúčastněné. Bojovalo se se zápalem, ale čestně. Děti byly disciplinované, navzájem si fandily, radovaly se ze svých výkonů. Závěr každého sportovního dne patřil celkovému hodnocení. Tři nejlepší dívky a tři nejlepší hoši z každého stupně získali medaile, diplom a velmi pěknou hodnotnou cenu. Také byla na každém stupni vyhlášena nejlepší třída. Sportovní den byl velkou motivací k rozvoji sportu. Na naše žáky čeká nástěnka s fotografiemi zachycujícími sportovní okamžiky a tabulka s přehledem výkonů. Ta je velmi důležitá, protože nabídne výsledky a srovnání v jednotlivých disciplínách. Navíc i v letošním roce získali naši žáci odznaky všestrannosti olympijských vítězů – jeden je dokonce zlatý, takže se těšíme na sportování v příštím roce a městu Aš děkujeme za podporu sportu na naší škole.

    • Nadace rozvoje nám pomohla získat mikroskopy
     • Nadace rozvoje nám pomohla získat mikroskopy

     • Loni na podzim se ZŠ Okružní přihlásila se svým projektem Příroda pod mikroskopem do grantového programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME Nadace rozvoje občanské společnosti a nadačního fondu TESCO. Měli jsme velikou radost, že jsme se se svým projektem Příroda pod mikroskopem dostali mezi první tři vybrané projekty v našem regionu. 

      Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu a na rozvoj přírodovědné gramotnosti. Naše škola získala příspěvek 20.000,- Kč, za nějž jsme nakoupili 4 školní mikroskopy STUDENT III a naši žáci s nimi začali okamžitě pracovat. Kdo se někdy podíval do mikroskopu, ví, jak úžasně zajímavé jsou ty malilinké přírodní záležitosti, které pouhým lidským okem nikdy neuvidíme. Na úplně první hodině jsme pozorovali různé tkáně, vlasy a kousky roušek, kterými si už velmi dlouhou dobu zakrýváme ústa. Nové moderní mikroskopy jsme si velmi přáli a jsme rádi, že jsme je díky grantovému programu VY ROZHODUJETE, MY POMÁHÁME získali.

      J. Rusiniková, ZŠ a MŠ Okružní