• Vydání pololetních vysvědčení
     • Vydání pololetních vysvědčení

     • Vážení rodiče, zákonní zástupci, protože epidemiologická situace v naší zemi dovoluje denní výuku jen 1. a 2. ročníkům, dostanou Vaše děti svá vysvědčení – tedy jejich výpisy první den, kdy se i pro ně otevřou školy. Všechny známky i absence byly 26. ledna uzavřeny a Vy se s nimi můžete seznámit v online školním systému Bakaláři. Pokud nemáte přístupové heslo, volejte do kanceláře školy paní hospodářce. Kromě známek dostanou od nás naši žáci i slovní komentář, který zhodnotí jejich práci v distanční výuce.

    • Sametová revoluce na Okružní škole
     • Sametová revoluce na Okružní škole

     • V novodobé historii České republiky patří 17. listopad jistě k svátkům nejvýznamnějším. Letos jsme slavili už 30. výročí Sametové revoluce. Základní škola Okružní nemohla zůstat pozadu. Dlouho jsme přemýšleli, jak našim žákům dobu před rokem 89 přiblížit. Sytý hladovému nevěří, tak co jim vyprávět o prázdných obchodech a ostnatých drátech. Pak jsme na to přišli! 

      Ve středu a čtvrtek (13. a 14. 11.) zažili všichni žáci druhého stupně a s nimi žáci 5. tříd na vlastní kůži, jaký byl život za éry komunismu. Prostor školy byl rozdělen na dvě části. V úzkém koridoru se mohl pohybovat každý, do „hraničního pásma“ se dostal pouze ten, kdo získal propustku. Někteří žáci si velice rychle uvědomili nesvobodu pohybu a začali již ve čtvrtek spontánně protestovat proti „režimu“, někteří se podrobili, protože věděli, že když budou držet pusu a krok, dostanou ten zpropadený papír. V pátek celá Sametovka vyvrcholila projektovým dnem, jenž měl 2 hlavní části. Sešli jsme se všichni hned ráno v aule. Pan učitel Kotal měl připravenou prezentaci, která znovu připomněla časy nesvobody. Pak příslušníci SNB zatkli jednoho z autorů a šiřitele Charty 77 Václava Havla. To byl úvod k únikové hře. Všichni žáci se rozdělili do 12 skupin, zavřeli jsme je do tříd, a dokud nevyřešili nebo nesplnili všechny úkoly, ven se nedostali. To byla první část.

      Ve druhé části vyhnali těžkooděnci studenty ze tříd pryč a nahnali je do auly. Tam jsmesi společně zazpívali Bratříčka od Karla Kryla. Pak jednotlivé třídy předvedly nacvičená vystoupení. 6. B odehrála příběh politického vězně z Jáchymova. 6. A vtipně vysvětlila, co znamenaly nápisy na transparentech z roku 89. 5. A si z fronty na cokoliv postupně  nastoupila na pódium a zazpívala Náměšť od Jaroslava Hutky, 5. B vysvětlila slova zpívané bajky Sup a žluva, děvčata z osmičky nacvičila tanec na píseň Lucie Bílé Neposlušné tenisky a sedmička předvedla prvomájový průvod.

      Skončilo to všechno dobře. Václav Havel se dostal z vězení a všichni společně zapěli Modlitbu pro Martu.

      Děkujeme Lucii Schwalbové, která stopadesátihlavý sbor secvičila. Navíc s sebou přivedla své kolegy z Lidušky a ti nás doprovodili na opravdové nástroje.

      Byl to vydařený projekt a líbil se nám i žákům!