• Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří
     • Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří

     • Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří

      V pátek dne 20.5.2022 se zúčastnili reprezentanti naší školy krajského finále OVOV v Ostrově, kam si vybojovali postup z okresního kola ve Františkových Lázních.

      Družstvo ve složení Šlechtová Adéla, Benedeková Daniela, Šneberková Maruška, Jetelová Monika, Bauman Max, Hampl Samuel, Surdu Roman a Hieu Duc Nguyen obsadilo 8. místo a dostalo se poprvé přes 20.000 bodů v šestiboji.

      V soutěži jednotlivců obsadila Benedeková Daniela fantastické 2. místo. V soutěži chlapců se umístil Flachs David na 3. a Jeníček Daniel na 4. místě.

      Všem našim sportovcům děkujeme za předvedené výkony, perfektní přístup i chování během celého dne.

      Sportu zdar!                                                          Mgr. Přibyl Roman

      Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří.

    • Atletický trojboj
     • Atletický trojboj

     • Dne 25.05.2022 proběhla ve ŠD sportovní akce " Atletický trojboj". Na vítěze čekaly diplomy a krásné ceny. Děti soutěžily ve třech disciplínách - běh 60m, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Všichni podali neskutečné výkony, za což si zaslouží uznání. Přesto na stupních vítězů mohli stanout jen ti nejlepší. Ostatní dostali sladkou odměnu za snahu.

    • Druháci v muzeu
     • Druháci v muzeu

     •  

      Čtvrtý den v měsících dubnu a květnu druháci naší školy navštívili Muzeum Cheb. Na vlastní kůži absolvovali dva programy pro školy z nabídky muzea.

      První se týkal vábivého světa loutek Gustava Noska a nesl název Dílna loutkáře. Děti se seznámily s různými druhy loutek. Velký jásot nastal při příchodu Spejbla a Hurvínka. Nakonec se samy staly výrobci svého maňáska.

      V rámci druhého programu děti vyslechly příběhy čápů Amálky a Emila, kteří se pravidelně navrací na chebský komín. Vedle jejich příběhu byly děti seznámeny se životem čápů a volavek. Cestou do i z muzea jsme často zastavovali a hleděli k nebi, protože oba chebští čápi nad námi neustále kroužili a ukazovali se nám v celé své kráse.

      Děkujeme chebskému muzeu za jejich zajímavé programy pro školy. 

      Foto na Druháci v muzeu.

    • Projekt na Okružce – Přibližme se Ukrajině!
     • Projekt na Okružce – Přibližme se Ukrajině!

     •                Situace na Ukrajině je hrozná. Šílená. Spousta tamních lidí hledá v našem státu bezpečné útočiště, kde by mohli žít beze strachu. Hodně rodin přišlo i k nám do Aše a několik dětí nastoupilo do školy v Okružní ulici.

                     Není to jen tak. Každý národ to má jinak. Jinak mluví, píšou, tančí, zpívají, jedí, podle podnebí se liší zvířecí a rostlinní obyvatelé, o historii státu ani nemluvím. Ukrajinské děti chtějí chodit k nám do školy. Znamená to tedy, že se musí naučit nejen naši řeč a pravopis, ale musí se také začlenit kulturně, což znamená poznat vše výše zmíněné. Je toho moc a já je nesmírně obdivuji za to, že to aspoň zkusí. A nejen oni. Máme tu spoustu jiných cizinců, nejen Ukrajince.

                     Mnoho lidí si tohle neuvědomí. Vidí jen materiální pomoc, které se ukrajinským přistěhovalcům dostává. Nevidí, o co všechno přišli, že žijí v nejistotě, že netuší, kdy se budou moci vrátit domů, že přežívají ve strachu o své blízké, kteří ve válečném území zůstali, neuvědomují si, jak musí být těžké opustit vlastní tradice a přizpůsobit se tradicím cizím. A přesně to byl důvod, proč jsme se na naší základní škole rozhodli uspořádat projekt, aby si naši žáci alespoň na jeden den zkusili to, s čím se ukrajinské děti musí potýkat ve škole každý den.

                     A tak si děti ve středu 20. 4. 2022 v sedmi různých pracovních dílnách vyzkoušely spoustu věcí. V dílně zeměpisu poznávaly ukrajinské sousedy a tamní zvířecí a rostlinné obyvatelstvo. V dílně literatury si přečetly ukrajinskou pohádku a jako bonus vyrobily vlastní placku. Následujícím úkolem bylo vyrobit si malý slovníček a naučit se pár ukrajinských slov. Nechyběla ani dílna, kde se vyráběl tradiční ukrajinský pokrm pelmeně (celou dobu tomu říkám pelmeně a doma připravuji pelmeně a až při projektu jsem byla naším novým ukrajinským žákem Vitalijem opravena, že to nejsou pelmeně, ale jsou to vareniky; tímto mu děkuji za vyvedení z omylu, jsem zase o něco chytřejší, projekt Přibližme se Ukrajině! nebyl tedy přínosem jen pro děti J). Zpět k tématu… V dílně tance a zpěvu si děti vyzkoušely ukrajinský tanec a zazpívaly píseň v ukrajinštině. Jaký by to byl projekt, kdyby nebyla matematika. V dílně matematiky děti pomocí početních znalostí a vědomostí luštily tajenku a na závěr samozřejmě poznávaly ukrajinské tradice a zvyky pomocí zábavných aktivit a her.

                     Celý projekt jsme nakonec zhodnotili v aule, podle závěrečného pokřiku bylo jasné, že se projekt líbil. Ovšem nejvíce se žákům líbilo to, že se prý nemuseli celý den učit. Netuší však, že i bez učení se lze učit, a to ohleduplnosti, lásce, soucitu, pochopení a empatii k lidem, kteří právě nejvíce potřebují tyto základní, a přesto velice důležité věci.

      Foto: Přibližme se Ukrajině.