• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Nové prostory ZŠ
     • Nové prostory ZŠ

      Žáci a učitelé se v novém školním roce dočkali nové odborné učebny fyziky, nové cvičné kuchyňky a další učebny. Fyzika je vybavena zásuvkami, kahany, elektrickými roletami a interaktivní tabulí. K užívání byla předána i úplně nová cvičná kuchyň s několika oddělenými pracovištěmi, vybavená spotřebiči. S kuchyňkou sousedí nová učebna vybavená interaktivní tabulí.

    • Výlet 4. A
     • Výlet 4. A

      Žáci 4. A se na konci školního roku 2018 -2019 vydali na badatelskou cestu na HORNÍ HRAD. Pod vedením kastelána se seznámili s historií Horního hradu i jeho současností. Poznali nejbližší okolí i přilehlé arboretum. Nalezli poklad představující mince ze 16. století, jež si nechali v nedalekém Jác
    • Dopravní výchova 2019
     • Dopravní výchova 2019

      Nedílnou součástí výuky žáků je možnost výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti v areálu DDM v Aši Sluníčko. Pod vedením odborné lektorky se zde žáci naučí správně nasazovat helmu, řešit dopravní situace - křižovatky teoreticky i prakticky. Získávají cenné dovednosti jízdou zručnosti. Žáci 4. A
    • Letní slunovrat na Okružce
     • Letní slunovrat na Okružce

      Tři zprávičky o tom, jak prožily letní slunovrat tři třídy naší školy.

      1. B

      Letní slunovrat přivítala 1. B v rámci prvouky. Nejprve si žáci povídali o tom, co dříve tento den znamenal, v co lidé věřili a jaké zvyky se dodržovaly. Prohlédli si devatero kvítí a vysvětlili si, proč se květiny sbíraly a jakou měly moc. Na závěr oslavy si žáci vystřihli různé geometrické tvary a vytvořili obraz sluníčka.

    • První školní výlet
     • První školní výlet

      13. června vyrazily obě první třídy na školní výlet. Nejely daleko, pouze do Chebu. Tam je čekal zajímavý program. Začínal festival Chebské dvorky. Na dvorku č.5 naši žáci zhlédli pohádku Sněhurka, prohlédli si tvůrčí dílny, nakoupili drobnosti. Konal se tu i bubenický workshop, do kterého se za
    • Exkurze u hasičů
     • Exkurze u hasičů

      Ve středu 12. června navštívili žáci prvních tříd Stanici Zdravotnické Záchranné Služby a Hasičského záchranného sboru v Aši, aby poznali nejen vybavení záchranných vozů, ale i práci IZS. Prohlídka sanitního vozu nevyšla, posádka byla odvolána k výjezdu. Tak se všichni zaměřili na hasičský vůz. Žáků
    • Seeberské strašidlo
     • Seeberské strašidlo

      Městské muzeum Františkovy Lázně vyhlásilo literární soutěž pro děti do 15 let na téma Seeberské strašidlo a my jsme se rozhodli této soutěže zúčastnit. Snažili jsme se napsat pohádky, povídky i básničky. Nejlepší výtvory byly zaslány do muzea a pak nastalo čekání, kdo z nás uspěje. Nečekali jsme zb
    • Mezinárodní den dětí 2019
     • Mezinárodní den dětí 2019

      28. března jsme báječně oslavili Den učitelů. Kačka Kubincová a Dominik Vrabec, aktivní a nejstarší členové školního parlamentu, rozdávali mile překvapeným pedagogům růže, když jim před tím ve školním rozhlase poděkovali za jejich práci a pak i osobně poděkovali a popřáli hodně sil do dalších dnů a
    • Finanční gramotnost na Okružní
     • Finanční gramotnost na Okružní

      Naše 4. a 5. třídy se zapojily do projektu České spořitelny Abeceda peněz. Bylo to opravdu zajímavé. Česká spořitelna má celý projekt velmi pěkně připravený. Na našich žácích a samozřejmě i jejich učitelkách bylo založit ve třídě firmu a vymyslet, jak zhodnotit kapitál, který Spořitelna poskytla. Ne
    • Den matek 2019
     • Den matek 2019

      V úterý 21. května se opět zcela zaplnila aula naší školy rodiči, maminkami, babičkami, tetami a hosty, kteří se přišli podívat na vystoupení žáků prvních, druhých a třetích tříd. Trochu se zpožděním se oslavoval Den matek. Naši mladší žáci se velmi svědomitě na tuto akci připravovali, aby potěši
    • České jaro 2019
     • České jaro 2019

      Protože se 14. května počasí rozhodlo připomenout nám svou vrtkavost a venku panoval vítr s deštěm, uchýlili jsme se s naší tradiční akcí do školní auly. Ačkoli to zprvu vypadalo na přesilovku ze strany pedagogických pracovníků, nakonec se dostavilo přibližně 30 pohybuchtivých dětí. Všechny si postu
    • Ocenění ministrem školství
     • Ocenění ministrem školství

      Dobře vychovaná mládež je největším bohatstvím národa! To je úvod webových stránek Školní ceny Fair play. Při vyhlášení jejího dalšího ročníku jsme okamžitě věděli, že cenu si bezpochyby zaslouží náš kolega pan učitel Karel Sláma, proto jsme ho navrhli na tak významné ocenění. A jeho kvality ocenilo
    • Turnaj v přehazované
     • Turnaj v přehazované

      V úterý dne 19.3. 2019 od 14:15 hod. proběhl turnaj dívek II. stupně v přehazované. Turnaj probíhal v rámci školy mezi jednotlivými třídami 6.A, 7.A, 8.A, 9.A. Zúčastnilo se 22 dívek. Velmi vyrovnané skóre mezi třídami nakonec dopadlo v následujícím pořadí: 1.místo 8.A, 2.místo 9.A, 3. místo 6.A, 4
    • Vítání jara v knihovně
     • Vítání jara v knihovně

      V úterý odpoledne 19. března vítali jaro naši malí knihomolové ve školní knihovně. Příjemné odpoledne s dětskými knihami s jarní tematikou si zkrátili čas získáváním nových vědomostí o nadcházejícím jarním období z úryvků knih Jaro od Josefa Lady a Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové. Na konci p
  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Sobota 13. 8. 2022
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje