• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vašim účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Atletika hravě ve škole
     • Atletika hravě ve škole

      V rámci projektu Atletika hravě ve škole, který pořádal Český Atletický Svaz, k nám zavítala profesionální trenérka atletiky, paní Lucie Hynková.

      V šesti hodinách TV, ve třídách 1.A, 3.A a 3.B, procvičila s dětmi základy atletického tréninku a různých pohybových aktivit. Trénink probíhal v naší tělocvičně a dětem se velmi líbil. Doufejme, že tato zdařilá akce bude mít další pokračování a povede děti k aktivnímu sportování a pohybu. Mgr. Roman Přibyl

    • Lampiónový průvod
     • Lampiónový průvod

      Sdružení rodičů a přátel základní školy Okružní (SRPZŠ), který vede paní Martina Pospíšilová a o jeho pokladnu se stará paní Blanka Glazerová, přišlo s nápadem oživit dětem tmavé podzimní večery. Tak se rozhodli uspořádat lampionový průvod. Aby naši žáci nebyli jen konzumenty, byli začleněni do realizačního týmu. Osmáci při pracovních činnostech – vaření upekli bábovku a makovec a další dobrůtky, maminky a tatínkové ze SRPZŠ vařili a nalévali výborný čaj, deváťáci si připravili otázky týkající se České republiky, kterými přezkoušeli znalosti mladších spolužáků. Nejen že už na škole visela státní vlajka, ve škole jsme měli i dvě tematické nástěnky, které připravili v hodinách výchovy k občanství a českého jazyka deváťáci. Navíc si Lili Zemanová připravila rozhlasovou relaci, v níž připomněla význam Dne boje za svobodu a demokracii. Zazněla píseň Modlitba pro Martu a na závěr rozhlasového

    • Tělocvik trochu jinak
     • Tělocvik trochu jinak

      Ve středu 10. listopadu 2021 se děti druhých tříd nepřevlékly, jak je zvykem, do cvičebních úborů a neodešly cvičit do tělocvičny. Místo toho se v šatně teple oblékly a vyrazily pouštět draky na školní hřiště.

      Draků bylo dost, a tak mohli všichni vyzkoušet svou obratnost a vytrvalost dolních i horních končetin. Pouštění se neobešlo bez dračích kolizí, ale většina jich přežila a vrátila se s dětmi domů.

    • Technika je zábava
     • Technika je zábava

      Rozhodování, na kterou školu zaměřit svá studentská léta a jaké studium si v souvislosti se svou příští kariérou vybrat, není pro mnohé mladé lidi snadné. Taky proto jsme navštívili nejmodernější školu v karlovarském regionu, a to Střední průmyslovou školu v Ostrově, prostřednictvím projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA.

    • Volby do školního parlamentu
     • Volby do školního parlamentu

      Volby do školního parlamentu

      Abychom svým žákům předvedli, jak vypadají skutečné volby od začátku do konce, zrealizovali jsme na 2. stupni projekt „Volby do školního parlamentu“.

      Ve všech médiích se propíraly volby do parlamentu České republiky, tak jsme si je na Okružce vyzkoušeli na vlastní kůži.

    • Podzim v lese
     • Podzim v lese

      Využili jsme jeden z krásných podzimních dnů k soutěži v nedalekém lesoparku. Úkolem bylo postavit z přírodních materiálů domečky a obydlí pro obyvatele lesa nebo lesní skřítky. Ke stavbě děti použily větvičky, trávu, šišky, listy, mech a další materiál, který našly v parku. Všichni se do stavby domečků aktivně zapojili a během chvilky vytvořili domečky pro lesní skřítky.

    • Drakiáda ve školní družině
     • Drakiáda ve školní družině

      Po dvou letech jsme se mohli konečně vrátit k tradiční výrobě papírových draků. V prvním oddělení školní družiny jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnějšího, i když nelétajícího draka. Děti měly za úkol vymyslet, jakého draka si vyrobí, aby uspěly ve vyhlášené soutěži. Na výrobu draků jsme použili barevný papír, provázky, pastelky, přírodniny a špejle. Tvůrce nejlepších draků jsme odměnili diplomem a všechny draky jsme si vystavili v naší družině.

    • Halloweenské vyučování
     • Halloweenské vyučování

      V úterý 26. 10. 2021bylo vyučování na ZŠ a MŠ Okružní ve znamení Halloweenu. Děti do školy přišly v nejrůznějších kostýmech a školou se celý den proháněli kostlivci, duchové, čarodějnice I. i II. kategorie a jiné tajemné bytosti. Při vyučování se děti seznamovaly s historií tohoto starého zvyku. V některých třídách se pak vyřezávaly halloweenské dýně, vyráběly drobné součásti kostýmů či ochutnávalo halloweenské cukroví. Nakonec se všichni rozeběhli na krátké podzimní prázdniny.

    • Věda před radnicí
     • Věda před radnicí

      22. října proběhla akce Věda před radnicí v Chebu. Žáci ze sedmých ročníků a devítky si mohli vyzkoušet několik zajímavých pokusů ze světa elektřiny, viděli simulaci tsunami a zemětřesení na 3D modelu Země, měli možnost si nechat oklamat zrak spoustou optických klamů, nechybělo ani několik hlavolamů nebo zkouška poznávání rostlin a lidských orgánů.

    • Ukázková hodina 1.A
     • Ukázková hodina 1.A

      Na středu 20.10.2021 jsem pozvala rodiče na ukázkovou hodinu do 1.A. Hodinou se prolínaly ukázky z hodin češtiny, psaní, matematiky, práce s počítačem, z hudební výchovy a tělesné výchovy. Sešlo se 11 dětí, které byly milé, snaživé a aktivní. Musím je velmi pochválit. Iveta Živčáková

    • Překvapení pro naše město Aš
     • Překvapení pro naše město Aš

      Během posledních slunečních dnů žáci naší školy připravili v areálu školy překvapení pro nadcházející oslavy výročí našeho města. Stali se z nich zahradníci a zahradní architekti, kteří vyhloubili do země název města, nasypali tam zeminu a zasadili barevné kytičkové překvapení. Už chybí je zálivka v podobě deště podzimních dnů a přejeme našim cibulkám hodně síly. Ať jim to roste!

    • Den s třídním učitelem
     • Den s třídním učitelem

      Den s třídním učitelem

      Mezi školní aktivity uváděné v minimálním preventivním programu naší školy je i Den s třídním učitelem. Dne 27. září 2021 se podařilo tuto příjemnou aktivitu zrealizovat. Cílem nebylo ulít se z výuky, ale prohloubit vzájemné vztahy v kolektivech tříd, rozvíjet komunikaci nejen mezi vrstevníky, ale i s dospělými, a zažít pocit sounáležitosti. Dospěláci využili k plnění vytyčených cílů různé kohezní hry, vycházky krásnou ašskou přírodou spojené s ověřováním a prohlubováním znalostí z výuky prvouky a přírodovědy.

    • T-Mobile olympijský běh 2021
     • T-Mobile olympijský běh 2021

      Stejně jako v loňském roce přihlásil pan učitel Roman Přibyl naši školu do T-Mobile olympijského běhu. Běh se konal ve středu 8. září a účastnili se ho běžci z prvního stupně, ti běželi 500 metrů a ti z druhého stupně běželi trasu kilometrovou. Celkem za naši školu startovalo 80 žáků. Všichni soutěžili s ohromným nadšením a měli radost, když se umístili a dostali medaile a diplomy. Nejlépe se v celkovém pořadí na 2. místě umístila Daniela Benedeková ze 7.B. Panu učiteli Přibylovi s organizací a hladkým průběhem velmi pomohly naše milé asistentky, Ida Chamrádová a Markéta Ďurinová.

    • Sportovní den na ZŠ Okružní
     • Sportovní den na ZŠ Okružní

      Letošní školní rok příliš nepřál sportovním aktivitám kvůli omezením spojeným s koronavirem. Naše škola je zapojena do programu všestranného pohybového rozvoje dětí nazvaného OVOV, kde se děti zlepšují v rozličných sportovních disciplínách a své výsledky si mohou porovnávat s dalšími školáky po celé ČR. Každoročně jsme také pořádali Ašský OVOV halový pětiboj. Jeho osmý ročník jsme však v tomto školním roce neuskutečnili. Když jsme nemohli sportovat v zimě, pustili jsme se do tělocviku hned v květnu. Třídní učitelky z prvního stupně dostaly výkonnostní tabulky a začaly s dětmi trénovat skok do dálky, sprint, vytrvalostní běh, hod medicinbalem i kriketovým míčkem, leh sedy a skákání přes švihadlo. Stejná náplň byla i v hodinách tělesné výchovy 2. stupně. Sportovní den, který se konal ve čtvrtek 24. a pátek 25. června, byl tedy velikým finále a jedinou větší sportovní akcí tohoto školního r

    • Zdravá výživa
     • Zdravá výživa

      Díky grantu města Aše se podařilo na Základní škole Okružní zrealizovat projekt Zdravá výživa. Při jeho plánování jsme si jako cíl vytkli připravit si společně s našimi žáky a pro naše žáky zdravou a chutnou svačinu včetně dobrého zdravého pití. Chtěli jsme využít naši novou krásnou žákovskou kuchyňku a zapojit děti nejen do přípravy pokrmů, ale i do běžných kuchyňských prací. To, o čem se mluví v prvouce a přírodovědě, to znamená o zdravém životním stylu, jsme chtěli svým žákům předvést v praxi.

  • Partneři

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Přihlášení

  • Zvonění

   Sobota 13. 8. 2022
  • Fotogalerie

    zatím žádné údaje