• Stop násilí
     • Stop násilí

     • Kurzu sebeobrany pod názvem Stop násilí se účastní 3., 5. a 6. ročníky a 9. třída. Výuka probíhá jednou měsíčně už od září. Každá lekce trvá 45 min a naši žáci její náplň ať teoretickou, či praktickou přijímají nadšeně – je to obohacení hodin tělesné výchovy něčím dalším novým, neobvyklým, a proto zajímavým.

      Není to jediná pohybová aktivita – 1. až 4. ročníky chodí jedenkrát v měsíci na badmintonovou akademii, kterou skvěle vede pan Vítězslav Kokoř. Na prvním stupni probíhá ve všech ročnících plavecký výcvik. Různé sportovní soutěže sami pořádáme a dalších se zúčastňujeme.

      Ale většina z našich žáků se určitě poprvé prakticky setkala s hrozbou, která by se jich mohla týkat, a s její možnou obranou.  Mladý lektor je vede, vysvětluje a nacvičuje s žáky různé způsoby sebeobrany. Jeho výklad je srozumitelný a zajímavý. Naši žáci se na každou lekci těší.

      Více ve fotogalerii Stop násilí.

    • Zvýšení záloh na stravné
     • Zvýšení záloh na stravné

     • Vážení rodiče,

      s platností od 1.3.2022 budou upraveny výše záloh na stravné (viz tabulka) z důvodu zvýšení cen stravného dodavatelem Zařízení školního stravování Aš. Navýšení cen obědů bylo schváleno Usnesením RM č. 12/562/21 ze dne 6.12.2021.

      Více info: Školné a stravné

    • Poslední školní den 2021
     • Poslední školní den 2021

     • Snažili jsme se připravit náplň vánočního dopoledne tak, aby byla nejen atraktivní, ale aby rovněž naplňovala naše vzdělávací cíle. Proto se učitelé druhého stupně rozhodli sestavit pro své žáky schoolchristmasquiz čili školní vánoční variantu oblíbeného pubquizu. Každý z deseti učitelů připravil 5 otázek, které se týkaly předmětu, jež vyučuje, anebo Vánoc českých i anglických. Na 50 otázek museli naši soutěžící odpovědět! Závěrečná bonusová otázka zněla: „Kolik korun letos utratili obyvatelé ČR za nákup stromků?“ Vzhledem k přísným hygienickým nařízením soutěžila každá třída ve své učebně a výsledky byly vyhlášeny v poslední vyučovací hodině.

      Kromě schoolchristmasquizu si všechny třídy připravily občerstvení a vařil se voňavý čaj. Z rozhlasu se linuly koledy a taky hlas paní ředitelky, který popřál příjemné dopoledne a veselé Vánoce a spoustu dalších hezkých přání. Pak za školní parlament popřál všem svým spolužákům a samozřejmě i učitelům Kuba Funiok.

      Další náplní dopoledne byly vánoční dílny, v nichž si malí i velcí umělci vyrobili krásné vánoční dekorace. Žáci z prvního stupně se vydali na vycházku do lesa, protože měli připravené pamlsky pro lesní obyvatele. Druhý stupeň se věnoval stmelování kolektivu v různých hrách. Aby nechyběly dárky, přinesl každý žák (pokud chtěl) nějaký dáreček. Ale tady nebyla povolena rodičovská dotace – za dárek směl jeden každý utratit maximálně 20 korun! A pak se dárky daly na hromádku a každý dárce se stal obdarovaným.

      To bylo tak krásné, až to bylo úplně vánoční!

      Marcela Horáková a Mirka Rusiniková

       

      Více fotografií ve fotoalbu Poslední školní den 2021.

    • Organizace provozu školy od 3. 1. 2022
     • Organizace provozu školy od 3. 1. 2022

     • Vážení rodiče,

      v souladu s rozhodnutím Vlády ČR vám přinášíme informace o provozu škol a školských zařízení s platností od 3.1.2022 (vydáno 30.12.2021).

      Organizace provozu školy od 3. 1. 2022:   

      1) Žáci základní školy se učí standardně ve škole, pokud nebudou v karanténě vyhlášené KHS. Výuka probíhá prezenčně, žáci v karanténě se učí distančně nebo hybridně. 


      2) Testování - žáci se budou od 3. – 16. ledna 2022 každý týden 2x testovat antigenním testem (pondělí a čtvrtek), od 17. ledna pouze jednou týdně, vždy v pondělí. Testování se nově týká všech dětí, tedy i těch, které byly očkovány nebo prodělaly COVID-19. 


      3)   Pokud žák nebo zákonný zástupce testování odmítne, musí žák dodržovat hygienická opatření (t.j. mít roušku nebo respirátor po celou dobu výuky, rozestupy, oddělené stravování a homogenní výuka ve všech předmětech apod.).


      4)   Pokud bude ve třídě žák s pozitivním výsledkem antigenního testu, žák ze školy odchází a pro celou třídu budou ve škole platit speciální režimová opatření včetně každodenního testování antigenními testy až do doby oznámení negativního výsledku PCR testu tohoto žáka. V případě pozitivního výsledku PCR testu tohoto žáka předá škola informace krajské hygienické stanici, která automaticky rozešle zákonným zástupcům v sms instrukce  k PCR testu včetně eŽádanky, popř. nařídí karanténu apod.   


      Z TOHOTO DŮVODU JE POTŘEBA ŠKOLE OZNÁMIT AKTUÁLNÍ A FUNKČNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ, PROSÍM RODIČE O SPOLUPRÁCI S TŘÍDNÍMI UČITELI. 

       

      5) Žáci s negativním výsledkem antigenního testu nemusí při výuce nosit roušky či respirátor, pokud sedí v lavici.

       

      6) Během přestávek a ve společných prostorách se roušky a respirátory nosí i nadále. Dbáme také na zvýšenou hygienu (mytí rukou), opatření (větrání tříd) a snažíme se minimalizovat další rizika. 


      7) Školní jídelna - je v běžném provozu při dodržení hygienických opatření (nemíchání tříd, sezení max. po čtyřech u jednoho stolu). 


      Další dokumenty vydané k problematice:

      priloha_982601468_0_METODICKY_POKYN_PREDaVaNI_DAT_A_SOUCINNOST_SKOL_S_KHS_PRI_TESTOVaNI_A_TRASOV.pdf

      priloha_982601468_1_INFORMACE_PRO_SKOLY_A_SKOLSKa_ZARIZENI_KE_ZM__NaM_V_MIMORaDNYCH_OPATRENICH_M.pdf

      ​​​​​​​priloha_982676633_0_1221_testovani_letak_pro_rodice_A4_(2).pdf