• Atletika hravě ve škole
     • Atletika hravě ve škole

     • V rámci projektu Atletika hravě ve škole, který pořádal Český Atletický Svaz, k nám zavítala profesionální trenérka atletiky, paní Lucie Hynková.

      V šesti hodinách TV, ve třídách 1.A, 3.A a 3.B, procvičila s dětmi základy atletického tréninku a různých pohybových aktivit. Trénink probíhal v naší tělocvičně a dětem se velmi líbil. Doufejme, že tato zdařilá akce bude mít další pokračování a povede děti k aktivnímu sportování a pohybu. Mgr. Roman Přibyl

      Více fotografií najdete ve fotoalbu Atletika hravě ve škole.

    • Lampiónový průvod
     • Lampiónový průvod

     • Sdružení rodičů a přátel základní školy Okružní (SRPZŠ), který vede paní Martina Pospíšilová a o jeho pokladnu se stará paní Blanka Glazerová, přišlo s nápadem oživit dětem tmavé podzimní večery. Tak se rozhodli uspořádat lampionový průvod. Aby naši žáci nebyli jen konzumenty, byli začleněni do realizačního týmu. Osmáci při pracovních činnostech – vaření upekli bábovku a makovec a další dobrůtky, maminky a tatínkové ze SRPZŠ vařili a nalévali výborný čaj, deváťáci si připravili otázky týkající se České republiky, kterými přezkoušeli znalosti mladších spolužáků. Nejen že už na škole visela státní vlajka, ve škole jsme měli i dvě tematické nástěnky, které připravili v hodinách výchovy k občanství a českého jazyka deváťáci. Navíc si Lili Zemanová připravila rozhlasovou relaci, v níž připomněla význam Dne boje za svobodu a demokracii. Zazněla píseň Modlitba pro Martu a na závěr rozhlasového hlášení si celá škola vyslechla státní hymnu.

      V půl páté odpoledne se začali scházet rodiče s dětmi a s krásnými lampióny. Trasa průvodu vedla kolem školy, okolo zahrádek a železniční tratě. Děti s rodiči si za setmění a pak i úplné tmy prošli lucernami osvětlený okruh. Na trase je čekala tři zastavení, kde zodpověděli několik otázek týkajících se naší vlasti. Děti byly nabité vědomostmi, a když nevěděly, pomohli rodiče.  Za správné odpovědi dostaly sladkou odměnu. Na konci okruhu na ně čekal horký čaj a bábovka.

      Byl to velice povedený večer, díky kterému jsme předčasně oslavili státní svátek Den za svobodu a demokracii, který si připomínáme 17. listopadu.

      Děkujeme žákům 9. třídy, konkrétně Lili Zemanové, Stele Flachsové a Marku Hamrlovi, za velkou pomoc a spolupráci. Děkujeme členům SRPZŠ za skvělou spolupráci a děkujeme dětem i rodičům, kteří s námi přišli svátek oslavit, a budeme se těšit na další milou akci.

      Lampiónový průvod.

    • Tělocvik trochu jinak
     • Tělocvik trochu jinak

     • Ve středu 10. listopadu 2021 se děti druhých tříd nepřevlékly, jak je zvykem, do cvičebních úborů a neodešly cvičit do tělocvičny. Místo toho se v šatně teple oblékly a vyrazily pouštět draky na školní hřiště.

      Draků bylo dost, a tak mohli všichni vyzkoušet svou obratnost a vytrvalost dolních i horních končetin. Pouštění se neobešlo bez dračích kolizí, ale většina jich přežila a vrátila se s dětmi domů.

      Jsme rozhodnuti tuto činnost určitě ještě zopakovat, jakmile bude příhodný vítr. 

    • Technika je zábava
     • Technika je zábava

     • Rozhodování, na kterou školu zaměřit svá studentská léta a jaké studium si v souvislosti se svou příští kariérou vybrat, není pro mnohé mladé lidi snadné. Taky proto jsme navštívili nejmodernější školu v karlovarském regionu, a to Střední průmyslovou školu v Ostrově, prostřednictvím projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA.

      Žáci si v rámci připravených aktivit prohlédli některé moderní prostory školy, ale především se zapojili do ukázky „tvořivé výuky“.  Nejdříve si vyzkoušeli programování na PC. Odměnou za jejich snažení byly závody s řízeným modelem auta (podobné auto si v tento den sestrojili dle návodu). Po závodech všem zatančil robot na písničku „Makarena“ (Come join me, Dance with me …)

      V kovodílně školy si v druhé části dopoledne žáci vyrobili „psí známku“, na kterou si po opracování pilníkem mohli narazit zvolený text. Akci si s nadšením užili kluci i dívky. Byl to pro všechny velký zážitek a nová zkušenost.

    • Volby do školního parlamentu
     • Volby do školního parlamentu

     • Volby do školního parlamentu

      Abychom svým žákům předvedli, jak vypadají skutečné volby od začátku do konce, zrealizovali jsme na 2. stupni projekt „Volby do školního parlamentu“.

      Ve všech médiích se propíraly volby do parlamentu České republiky, tak jsme si je na Okružce vyzkoušeli na vlastní kůži.

      V každé třídě 2. stupně se našlo několik nadšenců, kteří mají zájem pracovat ve školním parlamentu, a jejich zbylí spolužáci jim pomáhali sestavit volební program a vytvořit předvolební billboard.

      Projekt jsme zahájili společným motivačním setkáním všech týmů v aule školy. Jednotlivé třídy se nalosovaly do dílen a všichni se mohli pustit do práce.

      Sestavovali volební program a na jeho základě vytvářeli billboard. Každý volič si také udělal voličský průkaz s otiskem palce a svými osobními údaji. Na závěr projektového dopoledne představili kandidáti svůj program, a musím uznat, že si ho všichni výborně obhájili.

      Všechny billboardy byly vyvěšeny na chodbě, aby budoucí voliči mohli vybírat.

      Po týdnu se z každé třídy 2. stupně vylosoval člen volební komise, zapisovatel a dohlížitel. Jednotlivé třídy se postupně dostavily do volební místnosti, která splňovala veškeré potřebné a zákonem dané náležitosti. Všichni byli poučeni o způsobu volby a pravidlech pro platnou volbu. Členové volební komise kontrolovali volební průkazy a odškrtávali voliče, aby nedošlo ke dvojí volbě. Voliči po jednom přistupovali za plentu, aby na kandidátce zakroužkovali toho, kdo je nejvíc oslovil. Zkrátka volby, jaké my dospělí známe.

      Byl to další výborný projekt. Budoucí politici a voliči se skutečně snažili a při volbách do školního parlamentu bylo znát, že se volilo podle programu, nikoli z kamarádství.

      Do fotoalba byla přidána nová galerie Volby do školního parlamentu.

    • Podzim v lese
     • Podzim v lese

     • Využili jsme jeden z krásných podzimních dnů k soutěži v nedalekém lesoparku. Úkolem bylo postavit z přírodních materiálů domečky a obydlí pro obyvatele lesa nebo lesní skřítky. Ke stavbě děti použily větvičky, trávu, šišky, listy, mech a další materiál, který našly v parku. Všichni se do stavby domečků aktivně zapojili a během chvilky vytvořili domečky pro lesní skřítky.  

      I. oddělení školní družiny

       G. Dobrovolná

    • Drakiáda ve školní družině
     • Drakiáda ve školní družině

     • Po dvou letech jsme se mohli konečně vrátit k tradiční výrobě papírových draků. V prvním oddělení školní družiny jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnějšího, i když nelétajícího draka. Děti měly za úkol vymyslet, jakého draka si vyrobí, aby uspěly ve vyhlášené soutěži. Na výrobu draků jsme použili barevný papír, provázky, pastelky, přírodniny a špejle. Tvůrce nejlepších draků jsme odměnili diplomem a všechny draky jsme si vystavili v  naší družině.

      G.Dobrovolná

    • Halloweenské vyučování
     • Halloweenské vyučování

     • V úterý 26. 10. 2021bylo vyučování na ZŠ a MŠ Okružní ve znamení Halloweenu. Děti do školy přišly v nejrůznějších kostýmech a školou se celý den proháněli kostlivci, duchové, čarodějnice I. i II. kategorie a jiné tajemné bytosti. Při vyučování se děti seznamovaly s historií tohoto starého zvyku. V některých třídách se pak vyřezávaly halloweenské dýně, vyráběly drobné součásti kostýmů či ochutnávalo halloweenské cukroví. Nakonec se všichni rozeběhli na krátké podzimní prázdniny.

    • Věda před radnicí
     • Věda před radnicí

     • 22. října proběhla akce Věda před radnicí v Chebu. Žáci ze sedmých ročníků a devítky si mohli vyzkoušet několik zajímavých pokusů ze světa elektřiny, viděli simulaci tsunami a zemětřesení na 3D modelu Země, měli možnost si nechat oklamat zrak spoustou optických klamů, nechybělo ani několik hlavolamů nebo zkouška poznávání rostlin a lidských orgánů.

    • Ukázková hodina 1.A
     • Ukázková hodina 1.A

     • Na středu 20.10.2021 jsem pozvala rodiče na ukázkovou hodinu do 1.A. Hodinou se prolínaly ukázky z hodin češtiny, psaní, matematiky, práce s počítačem, z hudební výchovy a tělesné výchovy. Sešlo se 11 dětí, které byly milé, snaživé a aktivní. Musím je velmi pochválit. Iveta Živčáková