• Překvapení pro naše město Aš
     • Překvapení pro naše město Aš

     • Během posledních slunečních dnů žáci naší školy připravili v areálu školy překvapení pro nadcházející oslavy výročí našeho města. Stali se z nich zahradníci a zahradní architekti, kteří vyhloubili do země název města, nasypali tam zeminu a zasadili barevné kytičkové překvapení. Už chybí je zálivka v podobě deště podzimních dnů a přejeme našim cibulkám hodně síly. Ať jim to roste! 

      Podpořeno z grantového systému města Aš.

    • Den s třídním učitelem
     • Den s třídním učitelem

     • Den s třídním učitelem

      Mezi školní aktivity uváděné v minimálním preventivním programu naší školy je i Den s třídním učitelem. Dne 27. září 2021 se podařilo tuto příjemnou aktivitu zrealizovat. Cílem nebylo ulít se z výuky, ale prohloubit vzájemné vztahy v kolektivech tříd, rozvíjet komunikaci nejen mezi vrstevníky, ale i s dospělými, a zažít pocit sounáležitosti. Dospěláci využili k plnění vytyčených cílů různé kohezní hry, vycházky krásnou ašskou přírodou spojené s ověřováním a prohlubováním znalostí z výuky prvouky a přírodovědy.

      Celá akce proběhla zdařile, což dokazují níže umístěné fotografie. Doufejme, že i v druhém pololetí školního roku 2021/22 budeme moci Den s třídním učitelem uskutečnit. Má to smysl.

                                                                                                                                                 J. Balko

    • T-Mobile olympijský běh 2021
     • T-Mobile olympijský běh 2021

     • Stejně jako v loňském roce přihlásil pan učitel Roman Přibyl naši školu do T-Mobile olympijského běhu. Běh se konal ve středu 8. září a účastnili se ho běžci z prvního stupně, ti běželi 500 metrů a ti z druhého stupně běželi trasu kilometrovou. Celkem za naši školu startovalo 80 žáků. Všichni soutěžili s ohromným nadšením a měli radost, když se umístili a dostali medaile a diplomy. Nejlépe se v celkovém pořadí na 2. místě umístila Daniela Benedeková ze 7.B. Panu učiteli Přibylovi s organizací a hladkým průběhem velmi pomohly naše milé asistentky, Ida Chamrádová a Markéta Ďurinová.