• KRÁSNÉ PRÁZDNINY 🎈
     • KRÁSNÉ PRÁZDNINY 🎈

     • Teď už vám přejeme krásné prázdniny, spoustu super zážitků a budeme se na vás těšit 1. září 2022.

      A takhle to slušelo našim deváťákům 😊.

    • Dopravní výchova
     • Dopravní výchova

     • Nedílnou součástí výuky na prvním stupni je dopravní výchova. Ve třetí třídě plní žáci úkoly Ajaxova zápisníku. Ajaxův zápisník“ je prevenitivní projekt, jehož cílem je seznámit žáky s běžnými každodenními záležitostmi - pohyb v silničním provozu, vlastní bezpečnost, ale i předcházení sociálně patologickým jevům  - šikana, alkohol, hazardní hry. Průvodce jim dělá policejní pes Ajax.

      Zebra

      Ve čtvrtém ročníku žáci v preventivním programu pokračují. Projekt pod názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne je zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozuosvojování a dodržování pravidel bezpečného přecházení  vozovky, vybavení a jízda na  kole, dopravní značení…

      Obě čtvrté třídy plnily po celý školní rok zadané úkoly. V pondělí 27. června pak zástupkyně PČR přišla do školy si s dětmi popovídat a zkontrolovat plnění úkolů.

      Na žáky čekala odměna a pro budoucí páťáky byla předjednána prohlídka místního oddělení PČR v září.

    • Kraj dokořán
     • Kraj dokořán

     • Dne 17.6.2022 se osmé a devátá třída vydala do Karlových Varů na akci Kraj Dokořán. Od rána jsme měli nabitý program přednášek a diskuzí. Vedle naučného programu jsme mohli zhlédnout i Slam poetry nebo si prohlédnout burzu škol. Celý program se odehrával v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje, kde jsme si vše mohli prohlédnout. Na závěr jsme si odnesli pár dárečků a odjeli spokojeně domů. 

    • Poděkování
     • Poděkování

     • Děkujeme Ašským lesům za vynikající spolupráci a přejeme krásné léto. Těšíme se na další společné akce.

    • Sportovní den
     • Sportovní den

     • V úterý dne 28. června 2022 jsme ukončili nabitý školní rok velkým sportovním dnem. Celkem 280 žáků z prvního i druhého stupně bylo rozděleno do 28 skupin po 10 žácích. V každé skupině byli poměrně rozděleni žáci od 1. do 8. třídy. Devátá třída se společně s učitelským sborem ujala role pořadatelů a rozhodčích.

      Sportovní den a propojení žáků jednotlivých ročníků patří do našeho minimálního preventivního programu. Žáci z 8. ročníku se stali kapitány jednotlivých skupin. Zase musíme s radostí kvitovat, že se ti starší vždycky o své malé spolužáky postarají.

      Skupiny soutěžily na 14 sportovištích. 13 sportovišť bylo umístěno v areálu školy, 14. sportoviště vedlo kolem školy v podobě přespolního běhu. Kromě známých disciplín z OVOV, byly zařazeny speciální disciplíny: překážkový běh, běh v písku, hod oštěpem, přespolní běh a florbalový slalom.

      Všichni sportovci předvedli perfektní výkony a vítězná tři družstva obdržela krásné ceny; a všichni jsme si užili hezké a pohodové dopoledne. Nakonec dostal každý zúčastněný sportovec sladkou odměnu. Za velmi pěkné ceny děkujeme grantové podpoře města Aš.

      Sportovní den nám ukázal, že s kondicí našich žáků to není vůbec špatné. Doufejme, že budou o prázdninách sportovat dál.

      Sportu zdar!           

      Mgr. Přibyl Roman

      Více foto Sportovní den.

    • Den zdraví v Chebu
     • Den zdraví v Chebu

     • V pátek 24. 6. 7.B navštívila chebskou Krajinku, kde se konal Den zdraví. Děti se dozvěděly, co obnáší práce hasičů, policistů a zdravotníků. Mohly si vyzkoušet brýle, které simulují stav na drogách, alkoholu nebo jak člověk vnímá okolí, když je unavený. 

      Poučné dopoledne jsme zakončili na chebském náměstí, kde si děti daly vynikající zmrzlinu.

    • OČMU
     • OČMU

     • OČMU – ochrana člověka za mimořádných událostí vede žáky k přemýšlení nad tím, co mezi takové události patří a jak se při nich správně zachovat. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak je obtížné projít prostorem se zavázanýma očima. Taková situace může nastat třeba při požáru, kdy je prostor zakouřený a není vidět na krok. Dále se děti naučily něco o vybavení lékárničky, co je to evakuační zavazadlo, které věci jsou hořlavé a které nehořlavé.

      Během čtvrtečního dopoledne všichni žáci prvního stupně také navštívili středisko IZS v Aši, kde si prohlédli technické vybavení záchranářů a lehce nahlédli pod pokličku jejich práce.

      Fotografie zde OČMU.

    • Šesťáci z Okružky už ví, co se děje s odpadem!
     • Šesťáci z Okružky už ví, co se děje s odpadem!

     • V pátek 10. června si žáci 6.A a 6.B užili projektový den s názvem ,,Co se děje s odpadem?” Hledat odpověď na tuto otázku nejprve vyrazili do sběrného dvora v Aši. Tady je přivítal vedoucí sběrného dvora pan Bečvář, prozradil několik základních informací a provedl žáky po svém pracovišti. Žáci tak na malou chvíli měli možnost vžít s do role pracovníka sběrného dvora. Prohlédli si všechny kontejnery a místa, kde se třídí nejrůznější typy odpadů, a vždy se dozvěděli nějakou zajímavost. Na závěr si pro pana průvodce připravili několik dotazů, které s radostí zodpověděl. Například to, že práce popeláře není jen o vození se na stupínku, jak o tom nejeden z nás v mládí snil, ale hlavně o tvrdé a fyzicky náročné práci. Před odchodem byli všichni návštěvníci pro pobavení zvážení na váze pro auta a vybavení informativními letáky o odpadu.

      Ve škole si pak žáci formou stolních her, pracovních listů a her na tabletech procvičili a upevnili nabyté znalosti. Nakonec se všichni s chutí pustili do sestavování kartonových košů na třídění odpad. Poté koše vybavili barevnými nálepkami a roznesli po všech třídách na naší škole. Projektový den tak měl hmatatelný výsledek, díky kterému mohou odteď třídit odpad všichni žáci naší školy přímo ve třídách, a to je skvělé!

      Za ŽŠ Okružní třídní učitel 6.A Michael Kostroun

    • Výlet
     • Výlet

     • Ve dnech 9.-10.6.2022 se třídy 7.B a 8.A vydali na společný výlet za poznáváním příhraničí našeho regionu. Ve čtvrtek putovali na Trojstátí, kde si mohli vyslechnout autentický příběh z dob druhé světové války, a hlavně z doby jejího konce. Za odměnu po tak dlouhé túře jsme si došli na zmrzlinu.

      Po návratu na základnu do Hranic si žáci postavili stany, sportovali a připravovali si společnou večeři – kotlíkovou gulášovku. Po celou dobu využívali tenisové či fotbalové hřiště a užívali si společného času. Páteční dopoledne se odehrávalo v poklidné atmosféře, kdy se uklízelo a připravovalo na návrat do Aše. Výlet jsme si všichni moc užili.

    • T-mobile běh
     • T-mobile běh

     • Dne 22.6.2022 pořádala naše škola T-Mobile Olympijský běh, který proběhl napříč celou Českou republikou.

      Z naší školy běželo 80 žáků!!! Závod se uskutečnil na našem školním hřišti, za krásného počasí.

      První stupeň musel zdolat trasu dlouhou 500 metrů, druhý stupeň celý kilometr!

      Na první stupni se umístili mezi nejrychlejšími:

      Děvčata:

      1. místo Valešková Kristýna  5.A           v čase 1:45 min
      2. místo Motyčková Nela       5.A                       1:48 min
      3. místo Elizeusová Vanessa  5.A                       1:54 min

      Chlapci:

      1. místo Berger Denis             5.B           v čase   1:44 min
      2. místo Jančok Dominik         5.A                        1:45 min
      3. místo Bartoš Patrik              5.B                        1:52 min

      Na druhém stupni byli nejrychlejší:

      Děvčata:

      1. místo Šlechtová Adéla         7.A         v čase     4:18 min
      2. místo Ďurinová Ema            7.B                        4:25 min
      3. místo Belicová Tereza          7.B                        4.34 min

       

      Chlapci:       

      1. místo Demeter Ladislav      8.B          v čase   3:33 min
      2. místo Surdu Roman            8.B                        3:36 min
      3. místo Demeter Kevin          7.B                        3:41 min

      Nutno podotknout, že všichni soutěžící si oproti loňskému roku zaběhnuté časy polepšili. Každý sportovec obdržel medaili, diplom a něco na zub. Vítězové potom hezké ceny.

      Děkuji Všem divákům za skvělou atmosféru a fandění, sportovcům za jejich snahu a výkony a Idě Chamrádové, Kubovi, Karolíně a Lucii z 9.A za perfektní spolupráci.

      Sportu zdar   

      Přibyl Roman                                        

      Foto: T-mobile běh.

    • Den dětí
     • Den dětí

     • Dárek ke Dni dětí

      Protože Mezinárodní den dětí připadl na všední školní den, rozhodli jsme se u nás na Okružní zaměnit tradiční vyučování na den plný her. Už je u nás zvykem, že naši deváťáci pečují o své malé spolužáky. Pomáhají jim v šatnách, odvádějí je do jejich tříd, protože se ti nováčci nedokážou úplně orientovat v té velké škole. Připravují oblíbenou a trošku očekávanou, ale respektovanou mikulášskou nadílku.

      A tak  si zase spolu s panem učitelem Přibylem a jeho výbornou a výkonnou asistentkou Idou Chamrádovou připravili dopolední program plný her, když byl ten Den dětí. Žáky 1. stupně čekalo dvanáct disciplín - skákání v pytlích, házení na cíl, ať už to byly kroužky, nebo plechovky, běh trojic se svázanýma nohama a stříhání bonbonů poslepu… a další. Vypustili jsme děti na naše velikánské hřiště a jen jsme zírali, jak se deváťáci svých rolí ujali. Jak dětem pomáhali, a ti malí, jak disciplinovaně v řadě stáli a čekali, až se na ně dostane. Byl to krásný den. Některé děti stihly i dvě kola. Ale my jsme nesoutěžili. Každý si odnesl placku s motivem Krásný den dětí, kterou finančně podpořilo, zkrátka zaplatilo SRPZŠ Okružní Aš. Za  úspěšný Den dětí musíme poděkovat i Městskému domu dětí a mládeže v Aši, který nám poskytl své vybavení. Už  jsme jejich dobré vůle využili v projektu Přibližme se Ukrajině, a za to jim děkujeme a máme je rádi!

      Foto: Den dětí.

    • 3D tisk ve výuce
     • 3D tisk ve výuce

     • 26. května se žáci 4. A seznamovali s 3D tiskem v projektu ve výuce Šablony III, odborník z praxe. Paní Kamila Kocourová, DiS, která pracuje v Bad Elster v zubní laboratoři Kleinheinz-Dental žákům přiblížila, jak taková 3D tiskárna funguje, jak je důležité pracovat pečlivě. Žáci uplatnili své znalosti z geometrie. Překvapením pro ně bylo, že samotný tisk trvá déle než tisk na klasické tiskárně. Na závěr si sami vyzkoušeli modelovat přívěsek na klíče se svým jménem. Všechny modelování bavilo. Za dva týdny nato jsme se vydali do nedalekých Hranic do firmy Heinz Glas Decor, kde si žáci prohlédli jiný typ tiskárny, dozvěděli se, že se 3D tisk uplatňuje nejen pro tisk jmenovek, ale i ve firmách např. pro tisk různých komponentů. V předmětu informatika se učí základy programování, zde viděli praxi, kdy naprogramovaní roboti částečně nahrazují lidskou sílu. Na závěr dostali jako pozornost sladkou odměnu a balónek.

    • Umím pomoci?
     • Umím pomoci?

     •  

      Ve spolupráci s městskou policií a panem Cibulkou, členem městské policie na pozici prevence kriminality, se podařilo na naší škole uskutečnit velmi zajímavý projekt.

      Nechali jsme se inspirovat příběhy dětí, které úplně samy dokázaly správně poskytnout pomoc. Řekli jsme si tedy, náš školní preventivní tým a pan Cibulka z Městské policie v Aši, že našim žákům z 2. stupně připravíme 7 krizových situací – vandalismus, neznámý pes, který vypadá hodně nebezpečně, dezorientovaný senior, zraněný cyklista, požár, pohozená injekční stříkačka a na závěr neznámého člověka, který chce, aby šly děti s ním, a uvidíme. Na našich dětech bylo vymyslet, jak se v tu chvíli zachovají, aby pomohly, a hlavně sebe neohrozily.

      Vybrali jsme asi 2 km dlouhou trasu kolem zahrádek za naší školou a tam jsme umístili problémy, které měly skupinky řešit. Někde figurovali živí amatérští herci, u požáru a vzteklého psa jsme si pomohli obrazem. Na třech zastaveních byl k dispozici mobilní telefon, aby se dala přivolat pomoc, když znáte správné telefonní číslo. Ale to už znají všichni. Celou trasu hlídali naši deváťáci a pilně zapisovali, jak se účastníci krizové situace chovali a zda v nich uměli použít teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích. Na závěr čekal vtipný kvíz.

      Jako bonus nám příslušníci Městské policie v Aši předvedli, jak se odchytávají toulaví psi, díky Českému červenému kříži si žáci vyzkoušeli i průpravu v podání první pomoci včetně umělého dýchání a masáže srdce.

      Projekt se vydařil, a to díky precizní přípravě  a skvělé spolupráci našich pedagogů, zejména metodičce prevence, Mgr. Janě Balko a našemu školnímu „sporťákovi“ Mgr. Romanu Přibylovi s panem Cibulkou, který dokázal pro dobrou věc nadchnout své další dva kolegy, pět asistentů prevence kriminality, pracovníky Teens programu a pracovnice Všichni jsme sousedé.

      Odměnou všem pak bylo nepředstírané zaujetí žáků a jejich velký potlesk všem organizátorům akce. A veliký dík pak patří i našim žákům za jejich nasazení, plnění úkolů a chování během celé akce!

       

       

                                                                 Za vedení školy Mgr. Jaromíra Rusiniková

      Fotografie zde: Umím pomoci?.

    • Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří
     • Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří

     • Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří

      V pátek dne 20.5.2022 se zúčastnili reprezentanti naší školy krajského finále OVOV v Ostrově, kam si vybojovali postup z okresního kola ve Františkových Lázních.

      Družstvo ve složení Šlechtová Adéla, Benedeková Daniela, Šneberková Maruška, Jetelová Monika, Bauman Max, Hampl Samuel, Surdu Roman a Hieu Duc Nguyen obsadilo 8. místo a dostalo se poprvé přes 20.000 bodů v šestiboji.

      V soutěži jednotlivců obsadila Benedeková Daniela fantastické 2. místo. V soutěži chlapců se umístil Flachs David na 3. a Jeníček Daniel na 4. místě.

      Všem našim sportovcům děkujeme za předvedené výkony, perfektní přístup i chování během celého dne.

      Sportu zdar!                                                          Mgr. Přibyl Roman

      Krajské finále OVOV 2021/22 v Ostrově nad Ohří.

    • Atletický trojboj
     • Atletický trojboj

     • Dne 25.05.2022 proběhla ve ŠD sportovní akce " Atletický trojboj". Na vítěze čekaly diplomy a krásné ceny. Děti soutěžily ve třech disciplínách - běh 60m, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh. Všichni podali neskutečné výkony, za což si zaslouží uznání. Přesto na stupních vítězů mohli stanout jen ti nejlepší. Ostatní dostali sladkou odměnu za snahu.